Dobre wyniki maturzystów z rejonu trockiego

szkol-matura2-18
Maturzyści Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie odważnie patrzą w przyszłość Fot. Alina Sobolewska

Zostały wręczone świadectwa dojrzałości tegorocznym maturzystom szkół polskich w rejonie trockim. Dyrektorzy szkół określają jako dobre.

W tym roku w rejonie trockim 12 prac maturzystów oceniono na 100 punktów. Dla porównania: w 2012 roku było 6 maturzystów z „setkami”, w 2011 roku jedynie 2, w 2010 roku — 3. Wśród dziesięciu najzdolniejszych znaleźli się również uczniowie polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.
Justyna Katielowicz otrzymała 100 punktów z języka litewskiego i literatury, Wojciech Sobolewski otrzymał 100 punktów z państwowego egzaminu z matematyki.

— Wszystkie wybrane egzaminy przez maturzystów naszej szkoły zostały pomyślnie złożone. Średnio nasi uczniowie składali po cztery egzaminy. Więcej — pięć, a nawet sześć wybierali wahający się przed wyborem kierunku studiów. Ważna jest także strona finansowa. Widocznie na ostatecznej decyzji zaważył fakt, jakie studia będą bezpłatne — mówi dyrektor Szkoły w Landwarowie Franciszek Żeromski.
Uczniowie z „setkami” z polskiej szkoły już zdecydowali o swojej przyszłości.
Justyna planuje studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim, Wojtek będzie studiował ekonomię i politykę na Uniwersytecie w Szwecji.

Jak nas poinformowała Regina Žukienė, starszy specjalista wydziału oświaty administracji samorządu rejonu trockiego, w tym roku najwięcej państwowych egzaminów wybierano z języka litewskiego i literatury. Wybrało go 234 kandydatów, historię składało — 179 kandydatów, angielski — 132, matematykę — 124, język rosyjski jako obcy — 117. Jedynie 3 kandydatów składało język francuski, 8 język niemiecki i 14 — chemię.
W tym roku najbardziej pomyślnie maturzyści rejonu trockiego składali język angielski. Z 132 kandydatów 4 prace oceniono na 100 punktów, 25 prac otrzymało od 86 do 99 punktów i tylko jedna osoba z rejonu trockiego nie zaliczyła angielskiego.
Czterech kandydatów z języka litewskiego i literatury w rejonie otrzymało 100 punktów, 17 osób otrzymało ocenę od 86-99 punktów. Jednak tego egzaminu nie złożyło 36 kandydatów, co stanowi 15,4 proc. ogółu składających.

— W naszej szkole tylko jedna osoba nie złożyła państwowej matury z języka litewskiego i literatury, pozostali kandydaci pomyślnie z tym się uporali. Pewnym zaskoczeniem tegorocznej sesji było, że zdolniejsi uczniowie otrzymali mniejszą ilość punktów, słabsi — większą. Sądzę, że wyniki egzaminów zależą nie tylko od przygotowania, ale również od umiejętności skupienia się, poradzenia sobie ze stresem i…  szczęścia.
Większość tegorocznych maturzystów chce studiować na Litwie, dopiero kilka osób planuje studia w Polsce – mówił Marian Kuzborski, dyrektor Szkoły Średniej w Trokach.

 Maturzyści Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie odważnie patrzą w przyszłość Fot. Alina Sobolewska
Maturzyści Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie odważnie patrzą w przyszłość Fot. Alina Sobolewska

Gorsze w tym roku są wyniki maturalne egzaminów nauk przyrodniczych i technologii informacyjnych.
Fizyki w rejonie trockim w tym roku nie złożyło 8,8 proc. kandydatów z rejonu trockiego, biologii — 7,1 proc., informatyki — 25 procent. W wyżej wymienionych przedmiotów najwyższe oceny, czyli od 86 do 99 otrzymało jedynie 4 kandydatów.

— Tak się składa, że od wielu lat najpopularniejsze wśród młodzieży są kierunki nauk socjalnych. Chociaż na rynku pracy Litwy odczuwalny jest przesyt prawników, ekonomistów, językowców maturzyści nadal planują studia na kierunkach socjalnych i humanistycznych. Nauki techniczne, medycyna, nauki przyrodnicze dziś są mało popularne. Być może w najbliższej przyszłości to się zmieni. Jako nauczyciel chemii zawsze mam kandydatów na maturę państwową, muszę jednak zaznaczyć, że egzamin maturalny z chemii jest naprawdę bardzo trudny, a opanowanie przedmiotów przyrodniczych wymaga dużo systematycznej i wytężonej pracy – dodaje Marian Kuzborski.

Wicedyrektor Szkoły Średniej w Połukni Ludmiła Narkiewicz poinformowała, że w ich szkole tylko jedna osoba nie zdała fizyki. Pozostali kandydaci poradzili sobie z wyzwaniami matury państwowej. Najlepsze rezultaty były z języka rosyjskiego jako obcego.

Geografię w rejonie trockim wszyscy — tzn. 36 kandydatów, jednak tylko pracę jednego z nich oceniono na więcej niż 86 punktów. Prace 20 kandydatów oceniono do 35 punktów. Państwową maturę z matematyki wybrało 124 kandydatów, 5 kandydatów otrzymało 86-99 punktów i 5 tego egzaminu nie złożyło. Historii nie złożyło 7 kandydatów (3,9 procent), 11 kandydatów (6,1 procent) złożyło na 86-99 punktów.
Od wielu lat bardzo dobre w rejonie są wyniki z rosyjskiego. 18 prac oceniono na ponad 86 punktów i jedynie jedna osoba z 117 składających w rejonie trockim nie złożyła państwowej matury z języka rosyjskiego.