Dyplomy fundamentami przyszłości

W tym roku mury uczelni filii UwB w Wilnie opuściło 66 absolwentów Fot. Marian Paluszkiewicz
W tym roku mury uczelni filii UwB w Wilnie opuściło 66 absolwentów Fot. Marian Paluszkiewicz

W piątek, 26 lipca br., mury Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie opuścił czwarty już w 6-letniej historii istnienia uczelni rocznik studentów.

W uroczystości absolutoryjnej, która odbyła się w wileńskim Domu Kultury Polskiej, uczestniczyły władze uczelni, posłowie na Sejm z ramienia AWPL, a także konsul generalny, kierownik Wydziału Konsularnego ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski.
Najważniejszymi uczestnikami absolutorium byli jednak absolwenci, wyróżniający się togami i biretami, którzy stawili się wraz z rodzinami, by odebrać z rąk rektora i dziekana zdobyte dyplomy ciężką pracą. Podczas uroczystości absolutoryjnej studenci wysłuchali także okolicznościowego wystąpienia rektora oraz zaproszonych gości.
– W br. akademickim na III roku studiowało 106 ekonomistów i 42 informatyków. Z nich w pierwszym terminie prace licencjackie obroniło 51 ekonomistów i 15 informatyków. W tej liczbie jeden dyplom z wyróżnieniem. — Dzisiejsze dyplomy, które otrzymaliście, zapewnią Wam dobre fundamenty dla przyszłej Waszej kariery — powiedział dziekan wydziału Jarosław Wołkonowski podczas uroczystości wręczania dyplomów.
Ogółem za 6 lat funkcjonowania uczelni, studia ukończyło 302 absolwentów, a 336 zostało skreślonych z listy studentów. Co świadczy o wysokim poziomie nauczania. W tym roku mury uczelni opuściło 66 absolwentów.
Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie, do którego studenci stanęli wspólnie z władzami uczelni.