Właściciele domów indywidualnych w rejonie wileńskim mogą składać wnioski o dofinansowanie

Właściciele domów indywidualnych w rejonie wileńskim mogą składać formularze zgłoszeniowe na modernizację domów mieszkalnych oraz instalowanie i dostosowanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, biopaliwa, energii geotermalnej, itd.).

Wnioskodawcy, którzy chcą zrealizować projekt i otrzymać rekompensatę, do Funduszu Inwestycyjnego Ochrony Środowiska Litwy (dalej – FIOŚL) muszą podać należycie wypełniony formularz rejestracyjny, który jest na stronie internetowej pod adresem – http://www.laaif.lt.

FIOŚL opublikował zaproszenia na uzyskanie wsparcia w ramach detalizującego kosztorysu planu korzystania ze środków (część I, pkt. 1.2.2.) Specjalnego Programu Zmian Klimatu w 2013 roku: „Używanie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, biopaliwa, energia geotermalna, energia itp.) w budynkach mieszkalnych oraz w ramach specjalnego programu, dotyczącego zmian klimatycznych detalizującego środka planu 2013 roku (część 1, pkt. 1.1.2.1): odnawianie (modernizacja) domów jednego lub dwumieszkaniowych, osiągając wydajność energetyczną klasy C budynku i zmniejszenie kosztów energii o co najmniej 20 proc. „

Według środka „ Używanie odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, biopaliwa, energii geotermalnej, itd.) indywidualnych budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym” wsparcie będzie przydzielane na projekty instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym. Całkowita kwota przeznaczana na takie projekty – 2 mln litów, będzie zwrócone 30 procent. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Według środka „Odnowienie (modernizacja) domów jedno – lub dwumieszkaniowych, osiągając klasę C użyteczności energetycznej budynku i zmniejszanie zużycia energii o co najmniej 20 proc.” wsparcie będzie przyznawane tym projektom renowacji budynków mieszkalnych, w których przewiduje się zmniejszyć koszty energii o co najmniej 20 proc. i osiągnąć klasę C użyteczności energetycznej. Łączna kwota finansowania takich projektów sięga 3.38 mln litów.

Zostanie zwrócone 30 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Formularze rejestracyjne projektu FIOŚL przyjmuje się do czasu, aż wystarczy środków na realizację tych działań. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej FIOŚL – http://www.laaif.lt./index.php?1074548122