Samorząd stołeczny pomoże bezdomnym

Samorząd stołeczny chce udzielić pomocy socjalnej wileńskim bezdomnym Fot. Marian Paluszkiewicz
Samorząd stołeczny chce udzielić pomocy socjalnej wileńskim bezdomnym Fot. Marian Paluszkiewicz

Kwestia bezdomności nie jest problemem nowym. Dlatego też rada samorządu Wilna zaakceptowała program integracyjny dla bezdomnych na lata 2013-2018. Na ten okres przeznaczono ponad 3 mln litów.

Przewiduje się zwiększenie liczby miejsc w schroniskach dla bezdomnych, pomoc w powrocie do nowego, normalnego życia w społeczeństwie oraz udostępnienie tymczasowego lokum.
— O losie bezdomnych mówimy zazwyczaj w okresie zimowych mrozów. Kiedy robi się cieplej — dla wielu problem znika. Ale to tak nie powinno być, ten problem powinien być aktualny przez cały rok. Dlatego postanowiliśmy tym ludziom pomóc — powiedziała „Kurierowi” Vilma Šilalienė kierowniczka wydziału ds. socjalnych samorządu wileńskiego.
Program ma na celu polepszenie wsparcia socjalnego dla ludzi bezdomnych oraz tych, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania i stałych dochodów.

— Program zakłada również stworzenie w schroniskach punktów medycznych, zainstalowanie pryszniców oraz pralek, a także możliwość przebrania się w czyste ubrania, a także jedzenie. To wszystko będzie znajdować się przy Centrum Dziennym. Do stołu bezdomni będą mogli usiąść tylko, gdy umyją się. W ten sposób chcemy przyzwyczaić do higieny — powiedziała Vilma Šilalienė.
Samorząd stołeczny chce udzielić pomocy socjalnej wileńskim bezdomnym, a także stworzyć dobre warunki do reintegracji socjalnej, dlatego oferuje przedmiot codziennego użytku i higieny. Ponadto wyżywienie, opiekę zdrowotną, oświatę, zatrudnienie, pomoc psychologa i rehabilitację socjalną. To wszystko ma pomóc powrócić do normalnego życia i już pozostać przy takim stylu życia.
— Z bezdomnymi pracujemy ciągle, ale teraz postanowiliśmy przeanalizować całą swoją pracę. Zauważyliśmy, że niby udaje się kogoś wyciągnąć z tego dołku, ale bardzo szybko do tego wracają. Powodem tego jest brak stałego miejsca zamieszkania oraz brak zajęć w ciągu dnia. Dlatego postanowiliśmy tę lukę uzupełnić — powiedziała Vilma Šilalienė.

Program ma na celu polepszenie wsparcia socjalnego dla ludzi bezdomnych Fot. Marian Paluszkiewicz
Program ma na celu polepszenie wsparcia socjalnego dla ludzi bezdomnych Fot. Marian Paluszkiewicz

Program przewiduje polepszenie warunków noclegowni znajdujących się w Wilnie. W tych ośrodkach zostanie zwiększona ilość miejsc dla osób bezdomnych. Obecnie z noclegowni oraz z kuponów na bezpłatne łaźnie korzysta około 1 100 osób. W Centrum Dziennym będą także przeprowadzane zajęcia w ciągu dnia, żeby mieli czym się zająć. Będą mogli skorzystać także z konsultacji z psychologiem. Najważniejszym natomiast celem jest stworzenie tymczasowych domów zamieszkania dla 50-60 osób. W takich domach można by było zamieszkiwać przez 12 miesięcy.

— Z tymczasowych domów będą mogli skorzystać osoby, które „po schodkach” będą dążyć do celu. Najpierw będą musieli pokazać inicjatywę, że naprawdę chcą wyjść z tego bagna. Następnie będą musieli korzystać z usług ofiarowanych w Dziennym Centrum, noce spędzać w noclegowni, a nie gdzieś na mieście. Następnie, gdy będzie widać, że chcą zmienić styl swego życia. Będą mogli skorzystać z tymczasowych domów — powiedziała kierownik wydziału Departamentu do Spaw Socjalnych przy samorządzie wileńskim.
W tych domkach będą mogli mieszkać przez 12 miesięcy, nie będą mogli tam zatrzymać się na stałe. To nie będzie jeden budynek, w którym zamieszkają osoby bezdomne. Pomieszczenia będą rozmieszczone w różnych okolicach. Chętni na tymczasowe mieszkania będą musieli spełniać określone warunki i przez cały czas, będą nadzorowani przez pracownika socjalnego.

— Pomoc proponujemy wszystkim bezdomnym, jedynym warunkiem jest przyjęcie tej pomocy i okazanie chęci. Ta pomoc nie będzie udzielana pod przymusem. My pomożemy tym ludziom zmienić styl życia, jeżeli ktoś będzie chciał, pomożemy powrócić na rynek pracy. Każdy, kto poprosi o pomoc, zapewniam, otrzyma ją — powiedziała Vilma Šilalienė.
Dzięki temu programowi bezdomni będą mogli kontynuować naukę, rozpocząć studia, otrzymać stypendia lub zapomogi socjalne, a także pozbyć się uzależnienia i w przyszłości pomoc w przyznawaniu mieszkania.
Chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezdomnych na ulicach miastach. W związku z tym zostanie stworzony specjalny zespół, który będzie udzielał konsultacji dla osób bezdomnych i proszących o jałmużnę. Oni będą udzielali informacji, gdzie taką pomoc można otrzymać — powiedziała kierownik wydziału Departamentu do Spaw Socjalnych przy samorządzie wileńskim.