Wypoczynek dzieci rejonu wileńskiego na koloniach letnich

Uczniowie treściwie i z pożytkiem spędzili czas na koloniach
Uczniowie treściwie i z pożytkiem spędzili czas na koloniach

Lato – to nie tylko czas na wypoczynek, gdy dzieci mogą odpocząć od zajęć szkolnych, a rodzice – od pracy, ale też i sezon kolonii. Nic bowiem nie zamieni dziecku wrażeń, zdobytych na koloniach letnich. Kolonie dla dzieci dają możliwość poznać dużo nowego, zaspokoić swą wiedzę poznania, treściwie spędzić czas z rówieśnikami.

foto2Do Wydziału Oświaty rejonu wileńskiego wpłynęły w końcu roku szkolnego 43 programy-wnioski o zorganizowanie dziennych kolonii. Wnioski wpłynęły praktycznie ze wszystkich placówek oświatowych rejonu. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego na zorganizowanie kolonii letnich skierował 65 133 Lt., w czerwcu-lipcu finansując w sumie 42 programy letnie.

Z wypoczynku skorzystało ponad 1200 dzieci, w tym prawie 740 – z rodzin otoczonych opieką socjalną. Celem kolonii letnich dla dzieci było udostępnienie warunków do kształcenia nawyków socjalnych – poprzez różnorodne formy działalności: gry, zawody sportowe, imprezy kulturalne, obcowanie z rówieśnikami. Dzieci z rodzin, otoczonych opieką socjalną, korzystały z darmowych obiadów.

foto3No i jakie wakacje bez wycieczek? Urlopowicze uczestniczyli w wycieczkach po Wilnie, Trokach, Kiernowiu, innych obiektach dziedzictwa kulturowego Litwy.
Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego sfinansowała nie tylko programy kolonii dziennych, ale też pokryła koszty wyjazdów: uczniów szkoły sportowej, biorących udział w zawodach w Polsce, wycieczki do Niemiec grupy wychowanków szkoły sztuk pięknych w Rudaminie, pokryła część wydatków wycieczki kolektywu tanecznego gimnazjum K. Parczewskiego do Polski i Chorwacji, oraz innym grupom uczniów, którzy spędzili wakacje na koloniach w Polsce.

Reasumując program kolonii letnich, można stwierdzić, że stawiane prze sobą cele ASRW udało się osiągnąć. Uczniowie placówek oświatowych rejonu wileńskiego treściwie i z pożytkiem spędzili czas na koloniach, co pozwoli im aktywnie i energicznie wkroczyć w nowy rok szkolny.
Wypoczynek dzieci rejonu wileńskiego na koloniach letnich