Festiwal na zamku Olszańskim „W gościnie u Księżny Olszańskiej”

 23-24 sierpnia b.r. delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść weźmie udział w trwającym na Zamku Olszańskim Festiwalu „W gościnie u księżny Olszańskiej”.

Na festiwalu będą przedstawione rezultaty projektu, realizowanego przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego wespół z partnerami z Oszmiańskiego Komitetu Wykonawczego (Białoruś) „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”: zbiorek poezji, trasa turystyczna „Szlaki historyczne  Wyżyny Oszmiańskiej”  (przewodnik turystyczny, mapy, tura wirtualna, wystawa fotografii),  katalog rękodzieła regionu pogranicza oraz teatralizowane przedstawienie, którego aktorzy będą ubrani w wystawne średniowieczne odzienie. Wszystkie przedsięwzięcia są finansowane w ramach projektu. W festiwalu „W gościnie u księżny Olszańskiej” wezmą udział rzemieślnicy z rejonu wileńskiego, poeci, zespół tańca ludowego” Zgoda”, zespół „Cicha Nowinka”, folklorystyczny zespół „Sużanianka” oraz kapela  „Dwa tygodnie”. Odbędzie się konferencja prasowa.

Projekt jest finansowany w ramach środka współpracy przygranicznej Europejskiego Sąsiedztwa i Partnerstwa  Łotwy, Litwy  i Białorusi. Cel projektu – zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, promowanie turystyki przygranicznej. Planowana wartość projektu wynosi 172.544 euro, z czego 10 000 euro przydzieli Samorząd Rejonu Wileńskiego.  Umowa o administrowaniu i finansowaniu projektu z instytucją wykonawczą została  podpisana w listopadzie 2012 r.

27 września w muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (gm. Rukojnie) odbędzie się impreza, wieńcząca projekt „ Dwa kraje – wspólna kultura i historia“, będzie również zaprezentowana trasa turystyczna „ Szlaki historyczne  Wyżyny Oszmiańskiej”.   Obecnie są odnawiane ekspozycje Muzeum Władysława Syrokomli   i Muzeum Oszmiańskiego.
Ze  środków projektu w maju  zostało zorganizowane obozowisko „Wiosna Poezji”, w którym wzięli udział poeci z rejonów oszmiańskiego i wileńskiego.
Umowę o współpracy pomiędzy Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego  i Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisano  w 2007 roku.