Wileński terminal intermodalny- realna korzyść dla regionu wileńskiego

Pociągi są wydajną i szybką formą transportu ładukków jak wewnątrz tak i zewnącz krajów Fot. Marian Paluszkiewicz
Pociągi są wydajną i szybką formą transportu ładukków jak wewnątrz tak i zewnącz krajów Fot. Marian Paluszkiewicz

SA „Koleje Litewskie ” ostatnio wiele uwagi poświęca transportowaniu ładunków i logistyce, toteż przy finansowaniu przez Unię Europejską, na znajdującym się w pobliżu Wilna dworcu kolejowym  w  Wojdatach   zakłada się   Publiczne Centrum Logistyczne (dalej – PCL),  w którym przewiduje się  założenie  terminalu intermodalnego.

Publiczne Centrum Logistyczne (dalej – PCL) jest uznane za projekt gospodarczy ważny dla państwa, a SA „Koleje Litewskie” jest zobowiązana do jego realizacji. Intermodalny terminal stanie się centralną częścią tego projektu i pierwszym obiektem wileńskiego PCL, wokół którego będą powstawać prywatne firmy, zajmujące się transportem, logistyką i działalnością z nią powiązaną. Intermodalny terminal umożliwi przedsiębiorstwom, które urządzą się w Wileńskim PLC, dostęp   do dróg i kolei, a także pozwali na szybki i efektywny przeładunek  z  różnych pojazdów.

Terminal zostanie wybudowany obok stacji kolejowej Wojdaty, przez którą regularnie kursują pociągi kontenerowe „Wiking, „Szesztokai Express”, „Saulė“  i „Merkurijus”.  Tu pociągami będą przywożone  ładunki  z portu w Kłajpedzie, a następnie ciężarówkami będą dystrybuowane na region  Wilna, przetransportowywane na Białoruś, do Rosji i innych krajów wschodniego rynku. Takie możliwości logistyczne daje południowa obwodnica Wilna. W chwili obecnej jest budowana zachodnia  obwodnica Wilna, której kolejny etap – połączenie z autostradą mińską – ciągnie się  przez terytorium Centrum Logistyki. Centrum Logistyki będzie pierwszym dużym parkiem przemysłowym w regionie wileńskim.

W ubiegłym roku rozpoczęto przygotowanie projektu technicznego, który został ukończony i zatwierdzony w kwietniu br. Obecnie trwają procedury zakupu zleceń i usług budowlanych. Planuję się rozpocząć budowę terminalu intermodalnego. Obok terminalu intermodalnego są już sformowane działki ziemi, które instytucja może wydzierżawić dla inwestorów, planujących prowadzić działalność powiązaną z logistyką, spedycją i transportem. Całe potencjalne terytorium Wileńskiego Parku Logistycznego zajmuje powierzchnię 460 hektarów. Na pierwszym etapie dla inwestorów są przygotowywane 24 hektary – 4 działki od 2,4 do 13,6 ha, w tym wszystkie niezbędne komunikacje (wodociąg, gaz, elektryczność, ścieki itp.). Działki dla inwestycji planuje się przygotować wiosną przyszłego roku. II i III etapy projektu zaplanowano zrealizować w późniejszym terminie

Wileńskie PCL przyniesie nieocenione korzyści dla regionu, zdopinguje rozwój infrastruktury miasta i rejonu oraz rozwój małego i średniego biznesu, stworzy ok. 1300 nowych miejsc pracy, poprawi warunki biznesu w regionie. Będzie to korzystne nie dla tylko partnerów i inwestorów, ale również dla systemu transportu całej Litwy, ponieważ będzie zachęcać do przewozu towarów koleją. Można się spodziewać, że samochody osobowe autostradami kraju będą jeździły swobodniej: dzięki przewożeniu ładunków z portu morskiego pociągami zmniejszy się ilość samochodów na drogach, a zwłaszcza zmaleje obciążenie autostrady Wilno-Kłajpeda.

Wstępny koszt projektu – 119 mln litów. Przewidywane źródła finansowania projektu – wsparcie funduszy UE  i narodowe fundusze finansowe.  Planowana kwota funduszy europejskich – 84 mln 97 tys. lt.  Środków z budżetu państwa nie przewidziano, a fundusze własne inwestora (wnioskodawcy) powinny być większe niż 35 mln litów.

27 sierpnia br. odbędzie się uroczysta ceremonia rozpoczęcia budowy – wkopania kapsułki intermodalnego terminalu w Wilnie, w której weźmie udział i  słowo powitalne wygłosi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.