Indeks 2013 samorządów Litwy: Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiął się o 14 pozycji

Litewski Instytut Wolnego Rynku (LIWR) już po raz trzeci publikuje indeks samorządów Litwy. Przedstawia w nim ocenę działalności samorządów 7 –u miast i 53 samorządów rejonów.

W indeksie oceniano 10 najbardziej aktualnych dla mieszkańców i inwestorów sfer działania – gospodarki komunalnej, transportu, edukacji, zdrowia, opieki społecznej, inwestycji i rozwoju, podatków, administracji samorządu, zarządzania zasobami i budżetu. Badania oceniają, jak w samorządzie jest zapewniana swoboda ludzi w zakresie wyboru usług, ich dostawców oraz rozpoczęcie działalności przez nich samych. Ponadto – jak efektywnie wykorzystuje się pieniądze, zbierane z podatków.

Samorząd rejonu wileńskiego, który uzbierał 48,6 punktów ze 100 możliwych, w indeksie samorządów Litwy zajął 28 miejsce z 53 samorządów rejonowych. Jest to najlepsza dotychczasowa ocena w indeksie samorządów Litwy. Na wynik wpłynęły wyższe oceny w dziedzinach opieki społecznej, zarządzania zasobami i zdrowia. W dziedzinie opieki społecznej dwa razy niższa liczba otrzymujących kompensacje kosztów ogrzewania oraz spadek bezrobocia pozytywnie wpłynęły na ocenę w zarządzaniu zasobami. Gwałtowny spadek liczby przedsiębiorstw, będących w zarządzaniu samorządu miał pozytywny wpływ na ocenę w zarządzaniu zasobami. Dwa razy większa powierzchnia prywatyzowanych budynków również przyczynia się do lepszej oceny. Zwiększająca się liczba lekarzy pracujących prywatnie, jak również pracujące bez strat placówki medyczne zapewniają doskonałą opiekę nad pacjentami. Wszystko to ma pozytywny wpływ na dziedzinę opieki zdrowotnej.

W uzyskaniu lepszych wyników przeszkodziły złe oceny w dziedzinach administracji, edukacji i gospodarki komunalnej. Pracujące deficytowo samorządowe spółki dostarczające ciepło, wodę oraz usługi zbierania odpadów doprowadziły do gorszej oceny gospodarki komunalnej. Na ocenę w dziedzinie administracji negatywnie wpłynął wzrost liczby skarg i sporów. W dziedzinie edukacji gorsze oceny są powiązane z słabymi wynikami egzaminów.

Więcej informacji można znaleźć w http://www.llri.lt/