Dobiegł końca projekt „Wektor biznesu”

25 października bieżącego roku w willi Czerwony Dwór (Raudondvaris) odbyło się uroczyste zamknięcie projektu „Wektor biznesu” — podsumowanie i prezentacja wyników projektu.

Idea projektu „Wektor biznesu” — wesprzeć obecnych i przyszłych przedsiębiorców rejonu wileńskiego, promować przedsiębiorczość ludzi, zwłaszcza młodzieży, wesprzeć ich inicjatywy i pomóc im tworzyć biznes i nowe miejsca pracy.

W celu doskonalenia wiedzy i umiejętności przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w lipcu 2011 roku zatwierdziła uchwałę, dotyczącą realizacji projektu „Wektor Biznesu”.

Projekt jest realizowany zgodnie ze środkiem „Zwiększenie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców wsi” II priorytetu rozwoju strategii lokalnej „Wzmacnianie inicjatyw lokalnych i partnerstwa, urozmaicenie gospodarki wiejskiej”.

7 sierpnia 2012 r. podpisano umowę o wsparciu projektu, a 21 marca b. r. rozpoczęto lokalną realizację projektu. W kompleksie konferencji i imprez Parku Europy odbyła się informacyjna impreza, rozpoczynająca projekt.

W czasie realizacji lokalnego projektu dla podmiotów gospodarczych drobnego i średniego biznesu i (lub) ich przedstawicieli w celu polepszania wiedzy i umiejętności przedsiębiorców rejonu wileńskiego zorganizowano różne szkolenia i imprezy informacyjne: „Obsługa klientów”, „Negocjacje”, „Sprzedaż”, „Zarządzanie zebraniami”, „Zarządzanie stresem”, „Przywództwo i kierowanie”, „Efektywność osobista”, „Poznawanie klientów”, „Podatki i podstawy prawa”, „Finanse dla niefinansowców”, które otrzymały bardzo dobrą ocenę uczestników projektu. Podczas szkolenia przedsiębiorcy mieli okazję do omówienia, jak skutecznie integrować się na rynku pracy, zadawać pytania i konsultować się z wykładowcami szkoleń, aby uzyskać wykwalifikowane odpowiedzi, a także uzyskać możliwość integracji z innymi początkującymi przedsiębiorcami.

Docelowa grupa projektu — zarejestrowane podmioty gospodarcze małego i średniego biznesu na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ogółem w projekcie wzięło udział ponad 30 podmiotów gospodarczych małego i średniego biznesu i (lub) ich przedstawicieli, liczba uczestników — ponad 200.

ikonka