Jest rekonstruowana ulica M. Zdziechowskiego w Suderwi

Mieszkańcy wsi Suderwa w rejonie wileńskum już wkrótce będą cieszyli się nową drogą. Obecnie jest rekonstruowana ulica M. Zdziechowskiego w Suderwi w rej. wileńskim i część ulicy w Brynkiszkach, w gminie Dukszty.

Szerokośćjezdniulicy wynosi 5,5m (część ulicy w Brynkiszkach – 4,5 m), a łączna długośćrekonstruowanych ulicwynosi 1800 m. W celu bezpieczeństwa pieszych na ulicy M. Zdziechowskiego jest planowane urządzenie chodnika o długości 1100m i1,2mszerokości.

Pracesą finansowane ze środków programu rozwojowego i środków docelowych na utrzymanie dróg. Koszt prac wynosi około 2 mln Lt.

Rekonstruowana ulica M.Zdziechowskiego znajduje się wzachodniej części wsi Suderwa, łączy wieś Suderwę z kwartałem domów indywidualnych, terytoriami wspólnot ogrodnikówi innymi obiektami. Szlak ulicy M.Zdziechowskiego rozpoczyna się we wsi Suderwa od ulicy wileńskiej (droga rejonowa o znaczeniu państwowym nr171Bukiszki-Suderwa-Dukszty) i ciągnie się do terytorium OS „Vilnoja”.

Odterytorium OS Vilnojazaczyna się ul. Brynkiszkiu, która ciągnie siędo granic wspólnot ogrodników, znajdujących się w granicach gminy Dukszty.Prace są prowadzoneprzez zwycięzcę przetargu – ZSA „Fegda”.Chociażw tym roku są przydzielone nie wszystkie środki, aby zapłacić za prace, drogowcy sągotowi całkowicie zakończyć prace rekonstrukcyjne i zaczekać na pełne rozliczenie w r. 2014.