Turniej Tańców Polskich „O puchar Wileńszczyzny – 2013” 23 listopada 2013 r. Niemenczyn

Organizatorzy: Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Niemenczynie i Stowarzyszenie „Hobby Folk”

Cele: Popularyzacji polskich tańców narodowych oraz rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia. Pielęgnowania tradycji polskiej i ochrona dziedzictwa kulturowego. Założenie podwalin pod turniej tańców polskich na Wileńszczyźnie o międzynarodowym znaczeniu. Podnoszenie poziomu techniki tanecznej w zespołach.

Historia. W nieoficjalnym ruchu artystycznym w Polsce, w latach 90. XX wieku rozkwitło nowe zjawisko – turnieje tańca polskiego w formie towarzyskiej. Co roku w Polsce odbywa się kilkanaście turniejów. Na każdym z nich pary rywalizują w siedmiu kategoriach wiekowych. Najmłodsi próbują sił w krakowiaku i polce, starsi wywijają oberka, w wykonaniu młodzieży można zobaczyć wyszukane kompozycje kujawiaka czy mazura.
Tańce polskie w formie towarzyskiej są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie z różnych przyczyn chętnych do tańca ludowego jest niewielu. Elegancka wieczorowa moda turniejowa jest zachętą dla tych, którzy sceptycznie patrzą na stroje ludowe.
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju zarówno pary z zespołów, które mają wieloletnie tradycje, jak też tych, kto dopiero stawia swe pierwsze kroki na rodzimych scenach. Turniej ma być nie tylko rywalizacją, ale przede wszystkim okazją do spotkania tancerzy i instruktorów polskich zespołów na Wileńszczyźnie, zanurzenie się w atmosferze przedwojennych bali, gdzie królował polonez i mazur.

Kategorie wiekowe:
I kat.  7-9 lat (rocznik: 2004, 2005, 2006). Pary tańczą polkę i krakowiaka.
II kat.  10-12 lat (rocznik 2001, 2002, 2003). Pary tańczą polkę i krakowiaka.
III kat.  13-15 lat (rocznik 1998, 1999, 2000). Pary tańczą polkę, krakowiaka i oberka.
IV kat.  16-18 lat (rocznik 1995, 1996, 1997). Pary tańczą krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.
V kat.  19-26 lat (roczniki od 1987 do 1994). Pary tańczą krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.
VI kat.  27-39 lat (roczniki od 1974 do 1986). Pary tańczą kujawiaka, mazura i oberka.
VII kat.  40 lat i powyżej (roczniki od 1973). Pary tańczą kujawiaka i mazura.

Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 – 9 lat.
O przydzieleniu do II, III, IV, V kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których: co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 – 39 lat; osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.

Sędziowie będą oceniali pary wg kryteriów: muzykalność, styl i charakter tańców, technika taneczna, ogólny wyraz artystyczny, przestrzeganie repertuaru kroków, ozdobników i figur tanecznych w poszczególnych tańcach i kategoriach.
Sędzią głównym turnieju będzie Krzysztof Szyszko – sędzia konsultant, członek PS CIOFF, członek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF, choreograf i kierownik ZPiT „Małe Podlasie” z Siemiatycz.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres rastine@ndkc.vrsa.lt albo hobbyfolk@gmail.com do 15 listopada. Informacja pod nr. tel. 865 622047 (German) albo 865 280662 (Beata).
Opłata turniejowa wynosi 30 lt od pary.
Prosimy dodać do tekstu logo turnieju.