Możliwość zapisywania imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach oficjalnych usankcjonowana prawnie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej EFHR) z przyjemnością chce poinformować o zmianie zasad dotyczącej oryginalnego zapisu imion i nazwisk nielitewskich.  Zasady te są ustalane przez Komisję Językową Republiki Litewskiej. EFHR nieraz podejmowała się działań w celu ukazania potrzeby zmian owych zasad.  

Od 24 października bieżącego roku prawo państwowe Republiki Litewskiej zezwala na używanie oryginalnej formy zapisu imiona i nazwiska w innych językach również w dokumentach oficjalnych. Uprzednio taka możliwość istniała jedynie w zapisie nazwiska w zakresie  literatury naukowej, wydań reklamowych, informacyjnych oraz tekstach specjalnych. Zmiana została wprowadzona w punkcie 3.2 dotyczącym zasad pisowni i interpunkcji (lit. Rašybos ir skyrybos nuostatos) i zatwierdzona przez Państwową Komisję Języka Litewskiego Według J. Palionytė, zastępcę przewodniczącego Komisji Językowej, zostały przeprowadzone badania w urzędach litewskich, które wykazały, że zapis nazwisk nielitewskich nie przysparza pracownikom urzędów żadnych kłopotów. Wyniki badań były powodem prawnego uregulowania zapisu nazwisk nielitewskich w dokumentach urzędowych.

Liberalizacja zapisu nazwisk nie obejmuje jednak wpisu w dokumentach tożsamości. Państwowa Komisja Językowa doszła do wniosku, że nie może przyjąć dokumentu, który byłby sprzeczny z decyzją Sądu Konstytucyjnego z 21 października 1999 roku, gdzie jest zaznaczone, że „imię i nazwisko w paszporcie ma być pisane w języku państwowym“.

Zmiana dotyczy możliwości zapisu imion i nazwisk nielitewskich obywateli innych państw, a nie obywateli Republiki Litewskiej. Mogą oni używać oryginalnej pisowni imion i nazwisk w  dokumentach oficjalnych. Wg Komisji dokumenty oficjalne to teksty umów, legitymacje, akty prawne instytucji państwowych i społecznych ( http://www.vlkk.lt/lit/2226 )

Z poprawką wprowadzoną przez Litewską Państwową Komisję Językową można zapoznać się tutaj:http://vlkk.lt/lit/104534
EFHR uprzednio podejmowało się spraw związanych z oryginalną pisownią imion i nazwisk. Fundacja zwracała się do Komisji Języka Państwowego również w sprawie możliwości reklamy w innych językach, a także prowadziła sprawy dotyczące użycia liter alfabetu nielitewskiego w sferze publicznej oraz w nazwach własnych (sprawa o banderolach, numerach rejestracyjnych samochodów itd.). Na stronie Fundacji można znaleźć również informację potrzebną do złożenia wniosku w sprawie zmiany imienia i nazwiska oraz formularz wniosku.

Inf. EFHR