Do wiadomości pasażerów!

Z powodu znacznego spadku potoku pasażerów na trasach w kierunku Mejszagoły i Rudnik samorząd rejonu wileńskiego z dniem 16 grudnia 2013 r. przerywa obsługę:

– 4 rejsów w dniach pracy na trasie nr 112 „Wilno (przystanek Ateities) – Rzesza” (autobusów wyjeżdżających z Wilna do Rzeszy o godz. 5.40 i godz. 20.53, z Rzeszy do Wilna – o godz. 6.20 i godz. 21.23);
– 4 rejsów w dniach wolnych na trasie nr 112 „Wilno (przystanek Ateities) – Rzesza” (autobusów wyjeżdżających z Wilna do Rzeszy o godz. 6.05 i godz. 20.20, z Rzeszy do Wilna – o godz. 6.45 i godz. 20.50);
– trasy nr 111 „Wilno (Przychodnia w Szeszkini) – Brynkiszki przez Puciniszki” (tymczasowo do 1 kwietnia 2014 r.);
– 4 rejsów w dni pracy i dni wolne na trasie nr 230 „Wilno – Rudninki” (autobusów wyjeżdżających z Rudnik do Wilna o godz. 4.20 i godz. 21.10, z Wilna do Rudnik – o godz. 5 i godz. 22.10);
– 2 rejsów w dniach pracy na trasie nr 232 „Wilno – Skorbuciany” (autobusu wyjeżdżającego ze Skorbucian do Wilna o godz. 11.50 i z Wilna do Skorbucian – o godz. 10.30);
– 2 rejsów w dniach pracy na trasie nr  232A „Skorbuciany – Wilno (Vaduvos)” (autobusu wyjeżdżającego ze wsi Sorok Tatary do Wilna o godz. 16.15 i z Wilna do wsi Sorok Tatary – o godz. 15.35);
– 1 rejsu w dniach pracy na trasie nr 236 „Wilno – Mereszlany”(autobusu wyjeżdżającego z Mereszlan do Wilna o godz. 19.05);
Przypominamy, że aktualna informacja o rozkładzie jazdy podmiejskich autobusów zamieszczona jest na stronie internetowej www.marsrutai.lt.