Więcej

  Odbyło się posiedzenie rady Samorządu rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego, które się odbyło 28 listopada 2013 roku omówiono 60 aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały.

  Rada postanowiła uzupełnić listę podopiecznych „Centrum Społecznego Dzieci i Młodzieży”, jeżdżących do szkół zawodowych i nieformalnych instytucji edukacyjnych. Uczniom będą zwracane koszty podróży w r. szk. 2013-2014 na marszrucie Niemenczyn – Wilno (skrzyżowanie Antokol).
  Radni jednogłośnie zgodzili się zatwierdzić ustalone przez ZSA „Baltic Konis“ składniki bazy ciepłowniczej. Zatwierdzona cena w porównaniu z istniejącą maleje o 3,04 proc.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono dwie firmy audytorskie, które w ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės i komunalininkas” przeprowadzą usługi audytu sprawozdań finansowych i licencjonowanej działalności 2013 roku. Usługi audytu ZSA „Nemenčinės komunalininkas” będzie udzielała ZSA „Aruditas”, a ZSA „Nemėžio komunalininkas” – ZSA „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.
  Radni jednogłośnie zgodzili się zmienić niektóre punkty regulaminu opłat lokalnych za zabieranie odpadów komunalnych od posiadaczy i porządkowanie odpadów. Ponieważ przy wysyłaniu dokumentów, za usługę płaci się co kwartał lub co miesiąc, znacznie wzrosłyby ceny za usługi drukowania, opłaty pocztowe, koszty dostawy, toteż przy płatności raz do roku byłyby zaoszczędzone środki administracyjne systemu. W przeciwnym razie, po upływie czasu, ten ciężar spadłby na barki podatników.

  Podczas posiedzenia ustalono od nowa ceny usług łaźni we wsiach Rudomino, Wojdaty, Podbrzezie i m. Niemenczyn, ponieważ ceny już pięć lat nie ulegały zmianom, choć znacznie drożało paliwo, woda, energia elektryczna i inne usługi. W tym czasie cen usług łaźni były niemal najniższe w kraju, a koszty utrzymania są wyższe niż dochody. Po ocenie środków utrzymania łaźni, zbieranych funduszy od mieszkańców zostały ustanowione wyższe ceny usług (z VAT) za jedną wizytę, której czas trwania jest nie dłuższy niż 2 godziny: dorosłym – 13 Lt, emerytom i niepełnosprawnym, którym ustalona zdolność do pracy wynosi 0-25% – 10 Lt, dzieciom do lat 14 – 8 litów. Osoby, które przewyższyły czas 2 godzin, za każde przewyższone 10 minut będą musiały dodatkowo zapłacić 1.30 Lt (z VAT).

  Rada samorządu zatwierdziła sprecyzowane środki wsparcia specjalnego programu ochrony środowiska Samorządu rejonu wileńskiego, ponieważ 2 sierpnia 2013 roku we wsi Mariampol gminy Mariampol przy ul. Statybininkų na państwowej ziemi zostały wylane produkty naftowe. Agencja rejonu wileńskiego Departamentu Ochrony Środowiska Regionu Wileńskiego przeprowadziła badania laboratoryjne gleby i stwierdziła zanieczyszczenie. Później zorganizowano likwidację skutków awarii, która wymagała dodatkowych nieplanowanych środków.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...