Więcej

  Odbyło się posiedzenie rady Samorządu rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego, które się odbyło 28 listopada 2013 roku omówiono 60 aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały.

  Rada postanowiła uzupełnić listę podopiecznych „Centrum Społecznego Dzieci i Młodzieży”, jeżdżących do szkół zawodowych i nieformalnych instytucji edukacyjnych. Uczniom będą zwracane koszty podróży w r. szk. 2013-2014 na marszrucie Niemenczyn – Wilno (skrzyżowanie Antokol).
  Radni jednogłośnie zgodzili się zatwierdzić ustalone przez ZSA „Baltic Konis“ składniki bazy ciepłowniczej. Zatwierdzona cena w porównaniu z istniejącą maleje o 3,04 proc.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono dwie firmy audytorskie, które w ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės i komunalininkas” przeprowadzą usługi audytu sprawozdań finansowych i licencjonowanej działalności 2013 roku. Usługi audytu ZSA „Nemenčinės komunalininkas” będzie udzielała ZSA „Aruditas”, a ZSA „Nemėžio komunalininkas” – ZSA „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.
  Radni jednogłośnie zgodzili się zmienić niektóre punkty regulaminu opłat lokalnych za zabieranie odpadów komunalnych od posiadaczy i porządkowanie odpadów. Ponieważ przy wysyłaniu dokumentów, za usługę płaci się co kwartał lub co miesiąc, znacznie wzrosłyby ceny za usługi drukowania, opłaty pocztowe, koszty dostawy, toteż przy płatności raz do roku byłyby zaoszczędzone środki administracyjne systemu. W przeciwnym razie, po upływie czasu, ten ciężar spadłby na barki podatników.

  Podczas posiedzenia ustalono od nowa ceny usług łaźni we wsiach Rudomino, Wojdaty, Podbrzezie i m. Niemenczyn, ponieważ ceny już pięć lat nie ulegały zmianom, choć znacznie drożało paliwo, woda, energia elektryczna i inne usługi. W tym czasie cen usług łaźni były niemal najniższe w kraju, a koszty utrzymania są wyższe niż dochody. Po ocenie środków utrzymania łaźni, zbieranych funduszy od mieszkańców zostały ustanowione wyższe ceny usług (z VAT) za jedną wizytę, której czas trwania jest nie dłuższy niż 2 godziny: dorosłym – 13 Lt, emerytom i niepełnosprawnym, którym ustalona zdolność do pracy wynosi 0-25% – 10 Lt, dzieciom do lat 14 – 8 litów. Osoby, które przewyższyły czas 2 godzin, za każde przewyższone 10 minut będą musiały dodatkowo zapłacić 1.30 Lt (z VAT).

  Rada samorządu zatwierdziła sprecyzowane środki wsparcia specjalnego programu ochrony środowiska Samorządu rejonu wileńskiego, ponieważ 2 sierpnia 2013 roku we wsi Mariampol gminy Mariampol przy ul. Statybininkų na państwowej ziemi zostały wylane produkty naftowe. Agencja rejonu wileńskiego Departamentu Ochrony Środowiska Regionu Wileńskiego przeprowadziła badania laboratoryjne gleby i stwierdziła zanieczyszczenie. Później zorganizowano likwidację skutków awarii, która wymagała dodatkowych nieplanowanych środków.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...