Zakończono prace rekonstrukcji magistrali Wilno-Mińsk

Tradycyjne przecinanie czerwonej wstęgi
Tradycyjne przecinanie czerwonej wstęgi

29 listopada na 32 km magistrali E28, odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Rozwój transeuropejskiej sieci dróg E28 (Wilno-Mińsk)“.

Na imprezę przybyło dużo dostojnych gości – wiceminister Komunikacji RL Władysław Kondratowicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, dyrektor ZSA UAB „Eurovia“ Stanislovas Kablys, dyrektor Zarządu Dróg Samochodowych Litwy Skirmantas Skrinskas, starosta gminy miednickiej Renata Bogdanowicz, radny rejonu wileńskiego Lech Leonowicz.

Imprezę rozpoczęli wychowankowie Szkoły Św. Kazimierza w Miednikach swoim występem muzycznym. Wygłaszając słowo powitalne wiceminister powiedział, że jest ważne, żeby droga była zbudowana jakościowo i długo służyła, a jazda nią byłaby bezpieczna. Ta droga jest bramą do Europy od strony Białorusi, toteż jakość i tempo pracy, wybór materiałów dobrze sądzi nie tylko o wykonawcy, ale również o Litwie. Mer cieszyła się z wykonanych prac i zapraszała Ministerstwo Komunikacji i przedstawicieli „Dróg regionalnych Litwy” do realizacji większej ilości analogicznych projektów w rejonie wileńskim. Podziękowała również wykonawcom ZSA „Eurovia” za doskonałą współpracę, profesjonalizm i rzetelność. Zleceniobiorcy, przedstawiciele ZSA „Eurovia” zaznaczyli, że pogoda w tym roku była bardzo przychylna dla pracowników drogowych i choć musieli pracować w nadgodzinach, prace udało się zakończyć o pół roku wcześniej niż planowano.

Wiceminister komunikacji Władysław Kondratowicz oraz prezes Zarządu Asocjacji Dróg Samochodowych Litwy Stanislovas Kablys wręczyli zasłużonym pracownikom „złote odznaki drogowca”. Nagrodę „Za zasługi wprowadzania nowych technologii, za dobrą pracę podczas budowy i rekonstrukcji dróg” otrzymał brygadzista Valentas Šilalis, kierownik laboratorium i specjalista bezpieczeństwa pracy Vygantas Baltakis, kierownik budowy Viktoras Etrikas i dyrektor produkcji Audronis Šereika.

Drogę pobłogosławił i modlił się o to, aby wszyscy podróżujący tą drogą bezpiecznie dotarli do celu, proboszcz Rukojeńskiej parafii Św. Michała Archanioła ks. Jan Matusewicz. „Eurovia” wręczył dyrektorowi ZSA „Drogi regionu wileńskiego” Petrasowi Dzerwie symboliczny klucz od drogi. Później zebrani zostali zaproszeni na symboliczne otwarcie drogi, a czerwoną wstęgę przecięli wiceminister Komunikacji, dyrektor Zarządu Dróg Samochodowych Litwy, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dyrektor generalny ZSA „Eurovia”, dyrektor ZSA „Drogi regionu wileńskiego”.

Na odcinku drogi Wilno – Mińsk zostało zrekonstruowane ponad 11 kilometrów nawierzchni jezdni, poszerzono z 7 do 9 metrów jezdnię, wyposażono w środki bezpieczeństwa drogowego, zrekonstruowano infrastrukturę inżynieryjną. Projekt „Rozwój transeuropejskiej sieci dróg E28 (Wilno-Mińsk)” został zrealizowany dzięki wykorzystaniu wsparcia strukturalnego programu działań wzrostu gospodarki Litwy na lata 2007 – 2013 według środka nr VP2-5.1-SM-01-V „Zwiększenie infrastruktury przepustowości dróg samochodowych o znaczeniu transeuropejskim, ulepszenie parametrów technicznych” 5. priorytetu „Rozwój transeuropejskich sieci transportowych“. Na realizację projektu suma, przeznaczona przez Unię Europejską sięga 34 158 466 Lt.