Konferencja upamiętniająca 150. rocznicę powstania styczniowego 1863 r.

Foto1: Uczniowie połączyli swe prace o tematyce powstańczej w jedno, tworząc ogromny plakat, który opasał aulę Domu Kultury Polskiej
Uczniowie połączyli swe prace o tematyce powstańczej w jedno, tworząc ogromny plakat, który opasał aulę Domu Kultury Polskiej

5 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja upamiętniająca 150. rocznicę powstania styczniowego.

Konferencja zgromadziła ponad 130 uczniów i nauczycieli ze szkół rejonu wileńskiego. Swą obecnością konferencję zaszczycili Czesław Olszewski wice mer samorządu rejonu wileńskiego, ksiądz Dariusz Stańczyk, Zofia Ryżowa zastępca kierownika wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego, Barbara Orszewska koordynator projektów Instytutu Polskiego w Wilnie, dr Józef Szostakowski nauczyciel akademicki LUE.

Wydarzenie dane, które miało na celu nie tylko godne upamiętnienie ważnej daty historycznej, ale też głębsze zapoznanie i zainteresowanie młodzieży szkolnej ideą wyzwolenia, patriotyzmu stało się swoistym podsumowaniem imprez, które przygotował komitet organizacyjny, powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, p. Marii Rekść, mających miejsce w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego.
Należy zaznaczyć, że w ramach obchodów marzec br. w rejonie wileńskim był ogłoszony Miesiącem Powstania Styczniowego.

Szkoły podstawowe, średnie oraz gimnazja włączyły się w program obchodów, realizując własne pomysły upamiętnienia powstanie. Ogółem zrealizowano ponad 80 imprez, a były to m.in.: wycieczki do miejsc związanych z tym wydarzeniem historycznym, przeglądy filmów, czytanie i analizowanie utworów literackich oraz inne podobne inicjatywy. Uczniowie również wzięli udział w dwuetapowym konkursie pt. ,,W imię Boga za naszą i waszą wolność” – w pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie napisać pracę twórczą na jeden z ośmiu zaproponowanych tematów, a do tych prac załączyć prezentację multimedialną lub ilustrację. Z nadesłanych prac komisja wyłoniła 20 najlepszych prac, których autorzy 16 kwietnia br. w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu przystąpili do drugiego etapu konkursu.

W gościnnych murach niemieskiej placówki młodzież pisała „test wiedzy” z zakresu tematyki powstańczej, ponadto prezentowała wiersze, urywki z prozy oraz piosenki treścią nawiązujące do Powstania Styczniowego. Niejako „spokrewnionym“ ze wspomnianym powyżej przedsięwzięciem, był konkurs gazetek szkolnych, poświęconych upamiętnieniu 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych redaktorów i podziękowań wszystkim zespołom redakcyjnym poprzedzone pięknym koncertem, odbyło się 11 kwietnia br. w Szkole Średniej im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu.

Podczas konferencji podsumowującej Rok Powstania Styczniowego głos zabrali uczniowie, których prace, oceniane w ciągu roku podczas konkursów poświęconych tematyce powstania, zyskały najwyższe noty, jak również wykładowcy akademiccy, nauczyciele języka polskiego i historii.  Uczestnicy uroczystości mieli również za zadanie stworzenie największego plakatu pt. „Powstanie Styczniowe w mojej wyobraźni”. Konferencję uświetnił występ Teatru „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (reż. Bożena Bieleninik), który zaprezentował widzom spektakl „Betlejem Polskie” wdł. L. Rydla.