Rolnik z rejonu wileńskiego został laureatem Republikańskiego konkursu jesiennej orki

 Laureatem drugiego miejsca został Pan Zenon Borkowski z rejonu wileńskiego
Laureatem drugiego miejsca został Pan Zenon Borkowski z rejonu wileńskiego

Jury konkursu jesiennej orki rejonu wileńskiego, w której skład wchodzą konsultant biura upraw SKRL Teresa Gerdvilienė, przewodniczący ZRL Vincas Kunca i rolnik i Josif Varnas, w październiku oceniało jakość orki siedmiu oraczy, którzy wzięli udział w konkursie jesiennej orki.

Komisja postanowiła pierwsze miejsce przyznać Zenonowi Borkowskiemu, drugie miejsce – Antoniemu Bielawskiemu i trzecie – Savelijusowi Kleinowowi.

28 listopada w akademii w rej. kiejdańskim zostali oficjalnie nagrodzeni najlepsi oracze naszego kraju – po jednym z każdego rejonu. Mieszkaniec rejonu wileńskiego Zenon Borkowski został laureatem drugiego miejsca.

Komisja była mile zaskoczona, ponieważ rolnik tak mistrzowsko zaorał ziemię, że mało różniła się od pracy zwycięzcy, który zajął pierwsze miejsce.
Konkursy jesiennej orki są organizowane od 2006 roku. Organizatorzy konkursu -Ministerstwo Rolnictwa Litwy, Służba Doradztwa Rolniczego, Związek Rolników Litwy, Litewskie Stowarzyszenie Spółek Rolnych i samorządy rejonów.