Więcej

  Odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego omówiono szereg aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały
  Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego omówiono szereg aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały

  13 grudnia b. r. na posiedzeniu rady Samorządu rejonu wileńskiego został sprecyzowany budżet i ponownie przedzielone środki, które utraciły przeznaczenie asygnowań wykonywania funkcji samodzielnych.

  Radni zgodzili przedzielić fundusze koszyczka ucznia instytucji edukacyjnych, nie zmieniając finansowania każdej instytucji, z uwzględnieniem wykonania budżetu oraz próśb kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego.
  Na posiedzeniu Rady postanowiono wykorzystać 7 procent funduszy koszyczka ucznia, przydzielonych na dany rok na zaspokojenie następujących potrzeb: organizowanie pomocy pedagogiczno- psychologicznej, organizowanie i realizację egzaminów dojrzałości, finansowanie modułów edukacji nieformalnej kierunków zawodowych w szkołach, edukacji nieformalnej, uzupełniającej ogólne programy kształcenia początkowego, podstawowego i średniego, w celu wyrównania współczynników taryfowych dla zapewnienia dostępności edukacji ogólnej w szkołach, przedszkolach i edukacji przedszkolnej w wieku przedszkolnym i różnorodności form edukacji, finansowania nauki mniej wybieranych języków obcych (francuski, niemiecki i in.) dla nauki w grupach mobilnych, mniejszych niż przewidziane w zatwierdzonych przez Ministra Oświaty i Nauki planach ogólnych szkolnictwa początkowego, podstawowego i średniego.
  Na posiedzeniu Rady uzupełniono zatwierdzone postanowieniem Rady nr T3-332 z dnia 30.08.2013 listy i ceny świadczonych usług przez Niemenczyński i Rudomiński ośrodki wielokulturowe, w tym organizacja imprez, tworzenie scenariuszy, nagłośnienie i prowadzenie imprez.
  Radni zaaprobowali Studium możliwości i środków promowania inwestycji. Analiza studium możliwości była opracowywana w czterech etapach. Dane, zawarte w Studium możliwości, zostaną wykorzystane do opracowania planu rozwoju strategicznego Samorządu rejonu wileńskiego na lata 2016-2023.
  Postanowieniem Rady dla muzeum Władysława Syrokomli został przekazany krótkoterminowy i długoterminowy majątek, nabyty w ramach projektu „Dwa kraje -wspólna kultura i historia” (projekt nr LLB-2-128), ponieważ jest to warunek konieczny do zakończenia wspomnianego projektu. Na majątek składa się z wirtualna wycieczka „Szlakami historycznymi Wyżyny Oszmiańskiej” wystawa fotografii oraz stylizowane kostiumy XIX wieku.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

  Młodzież powitała w Samorządzie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz ze swoją drużyną: sekretarzem Rady Elżbietą Jankowską oraz doradcami mera: Aliną Tunkiewicz, Aliną Bernatowicz, Beatą Aleksandrowicz, Mileną Geczis, Edwardzem Jedzińskim oraz koordynatorką współpracy międzyinstytucjonalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianną Lipińską. Mer...

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...