Odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady

Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego omówiono szereg aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały
Na posiedzeniu Rady rejonu wileńskiego omówiono szereg aktualnych i ważnych pytań oraz przyjęto uchwały

13 grudnia b. r. na posiedzeniu rady Samorządu rejonu wileńskiego został sprecyzowany budżet i ponownie przedzielone środki, które utraciły przeznaczenie asygnowań wykonywania funkcji samodzielnych.

Radni zgodzili przedzielić fundusze koszyczka ucznia instytucji edukacyjnych, nie zmieniając finansowania każdej instytucji, z uwzględnieniem wykonania budżetu oraz próśb kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego.
Na posiedzeniu Rady postanowiono wykorzystać 7 procent funduszy koszyczka ucznia, przydzielonych na dany rok na zaspokojenie następujących potrzeb: organizowanie pomocy pedagogiczno- psychologicznej, organizowanie i realizację egzaminów dojrzałości, finansowanie modułów edukacji nieformalnej kierunków zawodowych w szkołach, edukacji nieformalnej, uzupełniającej ogólne programy kształcenia początkowego, podstawowego i średniego, w celu wyrównania współczynników taryfowych dla zapewnienia dostępności edukacji ogólnej w szkołach, przedszkolach i edukacji przedszkolnej w wieku przedszkolnym i różnorodności form edukacji, finansowania nauki mniej wybieranych języków obcych (francuski, niemiecki i in.) dla nauki w grupach mobilnych, mniejszych niż przewidziane w zatwierdzonych przez Ministra Oświaty i Nauki planach ogólnych szkolnictwa początkowego, podstawowego i średniego.
Na posiedzeniu Rady uzupełniono zatwierdzone postanowieniem Rady nr T3-332 z dnia 30.08.2013 listy i ceny świadczonych usług przez Niemenczyński i Rudomiński ośrodki wielokulturowe, w tym organizacja imprez, tworzenie scenariuszy, nagłośnienie i prowadzenie imprez.
Radni zaaprobowali Studium możliwości i środków promowania inwestycji. Analiza studium możliwości była opracowywana w czterech etapach. Dane, zawarte w Studium możliwości, zostaną wykorzystane do opracowania planu rozwoju strategicznego Samorządu rejonu wileńskiego na lata 2016-2023.
Postanowieniem Rady dla muzeum Władysława Syrokomli został przekazany krótkoterminowy i długoterminowy majątek, nabyty w ramach projektu „Dwa kraje -wspólna kultura i historia” (projekt nr LLB-2-128), ponieważ jest to warunek konieczny do zakończenia wspomnianego projektu. Na majątek składa się z wirtualna wycieczka „Szlakami historycznymi Wyżyny Oszmiańskiej” wystawa fotografii oraz stylizowane kostiumy XIX wieku.