Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęto 23 uchwały

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono szereg kwestii
Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono szereg kwestii

27 grudnia 2013 roku na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przez mer Marię Rekść były nagrodzone trzy organizacje pozarządowe: Wspólnota opieki nad osobami chorymi psychicznie Litwy została nagrodzona za wsparcie i usługi w integracji na rynku pracy oraz w społeczeństwie dla osób z upośledzeniem umysłowym, IP „Pory Roku” — za fachową pomoc w świadczeniu usług społecznych dla rodzin o ryzyku społecznym i rodzin wspieranych społecznie oraz IP „Inicjatywa pomocy nastolatkom” — za wykwalifikowaną opiekę psychologiczną. By odebrać podziękowania przybyli przedstawiciele tych instytucji, którzy byli zadowoleni, że ich praca została zauważona i doceniona.

Na koniec 2013 roku — został sprecyzowany i przedzielony budżet, ponieważ celowo jest zużyć środki finansowe przydzielone na bieżący rok.

Członkowie Rady zatwierdzili przygotowany przez Wydział ekonomii i rozwoju rejonu projekt uchwały w sprawie taryf i cen transportu pasażerskiego rejonu wileńskiego. Postanowiono dla pasażerów, podróżujących za miastem stosować minimalną cenę za jazdę — 1.40 Lt (bez VAT). Cena ta nie stosuje się wobec uczniów, którzy udają się do szkoły i z powrotem — będą oni płacić tylko za rzeczywiście przejechaną odległość.

Na posiedzeniu częściowo zmieniono p. 12.2 regulaminu Opłaty za żywienie dziecka i realizację potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, realizujących programy edukacji doszkolnej i przedszkolnej. Od teraz, rodzice (opiekunowie) nie będą płacić za posiłki dziecka w dniach nieobecności w instytucjach edukacyjnych, realizujących programy edukacji doszkolnej i przedszkolnej za każdy dzień miesiąca, jeśli dziecko nie uczęszczało do instytucji z powodu nieodpłatnego urlopu dorocznego rodziców (opiekunów) lub zgodnie z regulaminem, przydzielonych dodatkowych dni odpoczynku dla rodziców (opiekunów) ustalonym przez akty prawne po przedstawieniu dokumentu z miejsca zatrudnienia.

Kierownik Wydziału współpracy zagranicznej i informacji Dorota Lewko przedstawiła zaaprobowany przez Komisję Heraldyki Litwy herb gminy Podbrzezie, zatwierdzony Dekretem Prezydenta Republiki Litwy nr 1K-1512 z dn. 4 lipca 2013 roku.

W końcu posiedzenia mer pozdrowiła wszystkich obecnych z okazji nadchodzącego 2014 roku, życzyła zdrowia i sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach, przyjaznego i hojnego przyszłego roku.