Więcej

  Emerytury państwowe drugiego stopnia będą mogły otrzymać matki, które wyhodowały i dobrze wychowały 5 i więcej dzieci

  Czytaj również...

  Od stycznia 2014 r. emerytury państwowe drugiego stopnia Republiki Litewskiej mogą otrzymać matki, które urodziły (adoptowały) i wyhodowały dzieci do 8 lat i dobrze wychowały 5 i więcej dzieci.

  Te matki powinny osiągnąć wiek emerytalny, ustalony przez państwową Ustawę o Ubezpieczeniach Społecznych lub im musi być przyznana zdolność do pracy w wysokości 0- 40 procent. Wysokość emerytury – 400 lt.

  Uchwałą Rządu Republiki Litewskiej matkom, pretendującym do emerytur państwowych drugiego stopnia, prawo do emerytury zostanie ustalone zgodnie z kryteriami i warunkami oceny zachowania dobrze wychowanych (adoptowanych) dzieci i samych matek. Dziecko wielodzietnej matki nie jest uważane za dobrze wychowane, jeśli jest ono skazane, bez względu na wiek, za ciężkie lub bardzo ciężkie przestępstwo – nie ma znaczenia, czy wyrok skazujący wygasł czy nie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W sprawie otrzymania emerytury matka (lub osoba przez nią upoważniona) powinna zwracać się do Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 105., ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 5062). Administracja samorządu przedstawi kandydaturę i wszystkie niezbędne dokumenty do przydzielenia państwowej emerytury drugiego stopnia dla komisji przydzielania emerytur państwowych pierwszego i drugiego stopnia przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy Litwy.
  Matki (lub ich pełnomocnicy), ubiegające się o emerytury państwowe drugiego stopnia, zwracające się do Wydziału Opieki Społecznej, muszą dostarczyć:

  – prośbę (wniosek);
  – kopię paszportu lub dowodu osobistego obywatela Litwy;
  – dokumenty, potwierdzające odpowiedni status osoby (emeryta, osoby niepełnosprawnej);
  – życiorys;
  – odpis wydanego przez Służbę ds. niepełnosprawności i zdolności do pracy przy ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy zaświadczenia, w wypadku nieosiągnięcia przez matkę wieku emerytalnego;
  – charakterystyki wszystkich dzieci, wydane przez instytucje edukacyjne, pracodawców lub starostów, a dzieci stale zamieszkałych za granicą – przez właściwe instytucje danego państwa. Charakterystyki powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zwrócenia się matki z prośbą o przydzielenie emerytury drugiego stopnia do Administracji samorządu;

  – kopie metryk urodzenia dzieci lub kopie, wskazanych w dokumentach danych z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej;
  – kopie metryk zgonu umarłych dzieci lub kopie wskazanych w tych dokumentach danych, pochodzących z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej;

  – kopie dokumentów, udowadniających zmiany nazwiska matek i (lub) jej dzieci, lub wyciągi z tych dokumentów, pochodzących z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej, jeśli nazwisko było zmienione.
  Kopie dokumentów muszą być zatwierdzone zgodnie z prawem. Kopie dokumentów, wymaganych do przydzielenia emerytury państwowej drugiego stopnia, mogą być zatwierdzone przez urzędników administracji samorządu, uprawnionych do potwierdzania autentyczności kopii. Dokumenty, wystawione przez państwa zagraniczne, muszą być przetłumaczone na język litewski.
  Przydzielanie i wypłacanie emerytur państwowych drugiego stopnia reguluje zatwierdzony Uchwałą Rządu Litwy nr 255 z dnia 14.03.2007 r. Regulamin o przydzielaniu i wypłacaniu emerytur państwowych pierwszego i drugiego stopnia Republiki Litewskiej. (Dziennik Ustaw 2007, 33-1198)

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...