Gimnazjum w Pogirach – szkoła bazowa egzaminów maturalnych 2014 r. na terytorium samorządu rejonu wileńskiego

Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że na mocy rozporządzenia kierownika Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego nr A27(20)-9 z dnia 2014-01-10 Gimnazjum Pogirskie rejonu wileńskiego w 2014 r. zostało wyznaczone szkołą bazową (szkoła, przyjmująca wnioski uczniów eksternów o składaniu egzaminów maturalnych, organizująca i realizująca sesję powtórną egzaminów maturalnych, ocenianie prac egzaminacyjnych sesji powtórnej i rozpatrywanie apelacji kandydatów, którzy składali egzaminy maturalne).