Najczęściej zadawane pytania na temat nowego planowania przestrzennego

Od 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowa redakcja Ustawy o planowaniu terytorialnym. Jak można było się spodziewać, nowa ustawa wywołała wielkie poruszenie, ponieważ wniosła do tej dziedziny wiele innowacji. Ministerstwo Środowiska postanowiło zawczasu, że tak może się zdarzyć, i dlatego zostało pomyślane, by opublikować numer informacyjny planowania przestrzennego.

Najczęściej zadawane pytania o planowaniu przestrzennym pod numerem informacyjnym:

1. Jak przekształcić działki ziemi, gdzie zwracać się w sprawie przekształcenia działek ziemi? Na wiejskich terenach mieszkalnych (z wyjątkiem miasteczek) w sprawie formowania lub reformowania działek ziemi należy zwracać się do kierownika Narodowej Służby Ziemskiej lub do osoby upoważnionej przez niego, a na terytoriach miast i miasteczek – do dyrektora Administracji Samorządu.
2. Czy są potrzebne detaliczne plany dla budowy?

W celu budów na działce ziemi, detalicznego planu dla mieszkańców przygotowywać nie trzeba. Zgodnie z art. 20. Ustawy o Planowania Przestrzennym, która przewiduje, że ziemia, znajdująca się na nieurbanizowanym i zurbanizowanym obszarze miejskim, dla którego nie są przygotowane detaliczne plany lub na działce ziemi na terytorium nieurbanizowanym i niezurbanizowanym można prowadzić budowę, odpowiadającą szczeblowi samorządowemu ogólnego planu i (lub) szczeblowi poziomu planu ogólnego, jeśli jest przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o budownictwie.
3. Jak zachowywać się, jeżeli rozpoczęto procedury planowania przestrzennego, zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym, która działała do 01.01.2014 r. ?

Do wejścia w życie nowej redakcji Ustawy o planowaniu przestrzennym rozpoczęte przygotowywać dokumenty planowania, w sprawie przygotowania których zwracano się o warunki planowania, może być zakończone ich przygotowanie, uzgadnianie, sprawdzanie i zatwierdzanie, zgodnie z regulacjami prawnymi, które działały do 1 stycznia b.r. Jednak w zależności od tego, w jakim stadium były rozpoczęte wasze procedury, jest możliwy również taki wariant, że planu detalicznego nie będziecie musieli przygotowywać. W każdym konkretnym przypadku proponujemy skonsultować się z głównym architektem samorządu.
4. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zmian w regulacji prawnej planowania przestrzennego?

Najprostszym sposobem, aby zapoznać się z przepisami prawa, dotyczącymi zmian w systemie planowania przestrzennego jest odwiedzenie strony internetowej Ministerstwa Środowiska (www.am.lt), gdzie znajdą Państwo nie tylko link do listy przepisów prawnych (dokładny link: http://www.am.lt/VI/ index.php # a/14089), ale także numer telefonu informacji (8-646-67920), po zadzwonieniu na który będzie można konsultować się w sprawach, dotyczących nowego rozporządzenia o planowaniu przestrzennym. Również wszystkie akty prawne oficjalnie, od 1 stycznia, są rejestrowane i publicznie ogłaszane w Rejestrze aktów prawnych.
Numer telefonu informacji: 8-646-67920. Czas pracy: godz. 9-18. Mieszkańcy są konsultowani przez pracowników Ministerstwa Środowiska. Pytania można zawsze wysyłać za pomocą e-mailu info@am.lt.