Więcej

  Najczęściej zadawane pytania na temat nowego planowania przestrzennego

  Czytaj również...

  Od 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowa redakcja Ustawy o planowaniu terytorialnym. Jak można było się spodziewać, nowa ustawa wywołała wielkie poruszenie, ponieważ wniosła do tej dziedziny wiele innowacji. Ministerstwo Środowiska postanowiło zawczasu, że tak może się zdarzyć, i dlatego zostało pomyślane, by opublikować numer informacyjny planowania przestrzennego.

  Najczęściej zadawane pytania o planowaniu przestrzennym pod numerem informacyjnym:

  1. Jak przekształcić działki ziemi, gdzie zwracać się w sprawie przekształcenia działek ziemi? Na wiejskich terenach mieszkalnych (z wyjątkiem miasteczek) w sprawie formowania lub reformowania działek ziemi należy zwracać się do kierownika Narodowej Służby Ziemskiej lub do osoby upoważnionej przez niego, a na terytoriach miast i miasteczek – do dyrektora Administracji Samorządu.
  2. Czy są potrzebne detaliczne plany dla budowy?

  W celu budów na działce ziemi, detalicznego planu dla mieszkańców przygotowywać nie trzeba. Zgodnie z art. 20. Ustawy o Planowania Przestrzennym, która przewiduje, że ziemia, znajdująca się na nieurbanizowanym i zurbanizowanym obszarze miejskim, dla którego nie są przygotowane detaliczne plany lub na działce ziemi na terytorium nieurbanizowanym i niezurbanizowanym można prowadzić budowę, odpowiadającą szczeblowi samorządowemu ogólnego planu i (lub) szczeblowi poziomu planu ogólnego, jeśli jest przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o budownictwie.
  3. Jak zachowywać się, jeżeli rozpoczęto procedury planowania przestrzennego, zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym, która działała do 01.01.2014 r. ?

  Do wejścia w życie nowej redakcji Ustawy o planowaniu przestrzennym rozpoczęte przygotowywać dokumenty planowania, w sprawie przygotowania których zwracano się o warunki planowania, może być zakończone ich przygotowanie, uzgadnianie, sprawdzanie i zatwierdzanie, zgodnie z regulacjami prawnymi, które działały do 1 stycznia b.r. Jednak w zależności od tego, w jakim stadium były rozpoczęte wasze procedury, jest możliwy również taki wariant, że planu detalicznego nie będziecie musieli przygotowywać. W każdym konkretnym przypadku proponujemy skonsultować się z głównym architektem samorządu.
  4. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zmian w regulacji prawnej planowania przestrzennego?

  Najprostszym sposobem, aby zapoznać się z przepisami prawa, dotyczącymi zmian w systemie planowania przestrzennego jest odwiedzenie strony internetowej Ministerstwa Środowiska (www.am.lt), gdzie znajdą Państwo nie tylko link do listy przepisów prawnych (dokładny link: http://www.am.lt/VI/ index.php # a/14089), ale także numer telefonu informacji (8-646-67920), po zadzwonieniu na który będzie można konsultować się w sprawach, dotyczących nowego rozporządzenia o planowaniu przestrzennym. Również wszystkie akty prawne oficjalnie, od 1 stycznia, są rejestrowane i publicznie ogłaszane w Rejestrze aktów prawnych.
  Numer telefonu informacji: 8-646-67920. Czas pracy: godz. 9-18. Mieszkańcy są konsultowani przez pracowników Ministerstwa Środowiska. Pytania można zawsze wysyłać za pomocą e-mailu info@am.lt.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...