Porządkowanie dróg i ulic w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w roku 2013

W miarę upływu nowego roku Samorząd może pocieszyć się wykonaną w ubiegłym roku naprawą i rezultatami asfaltowania dróg w rejonie wileńskim.

Jedną z najważniejszych funkcji samorządów – dbać o drogi lokalne i doglądać ulice, dbać o projektowanie i budowę obiektów infrastruktury transportu i zapewniać warunki bezpieczeństwa ruchu oraz dbać o organizację ruchu.
W roku 2013. podpisano akty zakończenia budów obiektów i przekazano do eksploatacji drogi o znaczeniu lokalnym, finansowane z funduszy Unii Europejskiej, państwa i Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zrekonstruowano następujące obiekty:
gm. Niemież, w. Niemież, ul. Baltarusių. Rekonstrukcja – wartość 1.893 mln Lt. Długość ulicy -1409 m, szerokość – 5,5 m, długość chodników – 1181 m. Długość sieci oświetlenia -1400 m.

gm. Niemież, w. Kupryjaniszki. Rekonstrukcja ul. Vilties – Ilgosios – wartość 1.602 mln Lt. Długość ulicy – 1750 m, szerokość – 4,5-5,5 m, długość sieci oświetlenia -1170 m.
gm. Niemież, w. Skojdziszki ul. Sodų. Rekonstrukcja – wartość 1.949 mln Lt. Długość ulicy – 1483 m, szerokość – 4,5-6,5 m, długość chodników -726 m, długość sieci oświetlenia – 400 m.
gm. Mickuny, w. Gałgi, ul. Centrinė. Rekonstrukcja – wartość 3.259 mln Lt. Długość ulicy – 1450 m, szerokość -6,5 m, długość chodników – 1409 m. długość sieci oświetlenia -1400 m.

Ogółem, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w ciągu 2013 roku zaasfaltowano około 7 km dróg o znaczeniu lokalnym. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują nie odpowiadające rzeczywistym potrzebom fundusze na utrzymanie, budowę i remont dróg, dlatego nie są wystarczające dla zaspokojenia wniosków wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego. Oczekuje się, że chociaż trochę wzrośnie finansowanie dróg lokalnych, ponieważ 11 grudnia 2013 roku sejmowa Komisja ds. Budżetu i Finansów zaaprobowała zmianę Ustawy finansowania i utrzymania dróg, przeznaczonych na budowę, naprawę, utrzymanie i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach (ulicach) lokalnych zwiększyć z 20 do 25 procent w 2014 roku i do 30 procent od 2015 roku.