Więcej

  Porządkowanie dróg i ulic w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w roku 2013

  Czytaj również...

  W miarę upływu nowego roku Samorząd może pocieszyć się wykonaną w ubiegłym roku naprawą i rezultatami asfaltowania dróg w rejonie wileńskim.

  Jedną z najważniejszych funkcji samorządów – dbać o drogi lokalne i doglądać ulice, dbać o projektowanie i budowę obiektów infrastruktury transportu i zapewniać warunki bezpieczeństwa ruchu oraz dbać o organizację ruchu.
  W roku 2013. podpisano akty zakończenia budów obiektów i przekazano do eksploatacji drogi o znaczeniu lokalnym, finansowane z funduszy Unii Europejskiej, państwa i Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zrekonstruowano następujące obiekty:
  gm. Niemież, w. Niemież, ul. Baltarusių. Rekonstrukcja – wartość 1.893 mln Lt. Długość ulicy -1409 m, szerokość – 5,5 m, długość chodników – 1181 m. Długość sieci oświetlenia -1400 m.

  gm. Niemież, w. Kupryjaniszki. Rekonstrukcja ul. Vilties – Ilgosios – wartość 1.602 mln Lt. Długość ulicy – 1750 m, szerokość – 4,5-5,5 m, długość sieci oświetlenia -1170 m.
  gm. Niemież, w. Skojdziszki ul. Sodų. Rekonstrukcja – wartość 1.949 mln Lt. Długość ulicy – 1483 m, szerokość – 4,5-6,5 m, długość chodników -726 m, długość sieci oświetlenia – 400 m.
  gm. Mickuny, w. Gałgi, ul. Centrinė. Rekonstrukcja – wartość 3.259 mln Lt. Długość ulicy – 1450 m, szerokość -6,5 m, długość chodników – 1409 m. długość sieci oświetlenia -1400 m.

  Ogółem, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w ciągu 2013 roku zaasfaltowano około 7 km dróg o znaczeniu lokalnym. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują nie odpowiadające rzeczywistym potrzebom fundusze na utrzymanie, budowę i remont dróg, dlatego nie są wystarczające dla zaspokojenia wniosków wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego. Oczekuje się, że chociaż trochę wzrośnie finansowanie dróg lokalnych, ponieważ 11 grudnia 2013 roku sejmowa Komisja ds. Budżetu i Finansów zaaprobowała zmianę Ustawy finansowania i utrzymania dróg, przeznaczonych na budowę, naprawę, utrzymanie i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach (ulicach) lokalnych zwiększyć z 20 do 25 procent w 2014 roku i do 30 procent od 2015 roku.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...