Rozpoczął działalność nowoczesny system informacyjny pielęgnacji domowej i pomocy paliatywnej

W Centralnej Przychodni rejonu wileńskiego i w Przychodni w Niemenczynie zaczął działać „Elektroniczny system sterowania pielęgnacji domowej i pomocy paliatywnej”.

Usługi systemu pomogą zapewnić ciągłą i stałą opiekę mieszkańcom oraz poprawią i zapewnią dogląd leczenia, jakość opieki dla chorych w ich domach, i stworzą bezpieczny, autoryzowany dostęp do dokumentów zdrowia pacjentów z dowolnego miejsca w każdej chwili.
Po wdrożeniu tej innowacji, mieszkańcy mają możliwość zapisać się do przychodni za pośrednictwem Internetu. Za pomocą elektronicznej usługi interaktywnej osoba, która chce zapisać się, może wybrać zalecanego dla niej z listy lekarza, wypełnić formularz zgłoszeniowy i potwierdzić go podpisem elektronicznym.

Jeszcze jedna zaleta systemu – zamówienie przez Internet usług pielęgnacji. Ci, którzy chcą zamówić usługi pielęgnacji w domu, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, wskazując określone potrzeby specjalne oraz poziom niezdolności do pracy lub niepełnosprawności. Do każdego podania, wciągniętego do rejestru elektronicznego, jest przydzielany wykonawca, czas wykonania usług i o tym za pomocą poczty elektronicznej jest informowana osoba, która złożyła podanie.

Używając specjalistycznego sprzętu komputerowego, pielęgniarze od razu mogą wykonać niezbędne badania pacjentów, pielęgnowanych w domu, na przykład dokonać pomiaru tętna, temperatury ciała, poziomu glukozy we krwi, nasycenia krwi tlenem i innych wskaźników medycznych, a wyniki w realnym czasie wysłać do lekarza Internetem. Wskaźniki są również wpisywane na listę pielęgnacji domowej każdego pacjenta i mogą być przeglądane. Lekarz natychmiast ocenia wyniki i wyznacza niezbędne zabiegi medyczne, które natychmiast może wykonać pielęgniarz. Lekarze i pielęgniarze nie muszą wypełniać wielu papierowych dokumentów, a zaoszczędzony czas mogą poświęcić pacjentowi.

Chociaż na wymierne efekty tego projektu jest zbyt wcześnie, ale już teraz jest jasne, że spodziewane korzyści będą – zwiększy się efektywność wymiany informacji, nowi pacjenci będą mogli łatwiej i szybciej zapisać się do ZOZ (zakładu opieki zdrowotnej), zmniejszy się wykorzystanie czasu pracy pielęgniarek, obniżą się koszty leczenia pielęgnowanych pacjentów i poprawi się jakość pielęgnacji pacjentów w domu, dostępność, kompleksowość, różnorodność.
IP Centralna Przychodnia rejonu wileńskiego i IP Przychodnia rejonu wileńskiego w Niemenczynie realizuje ten projekt, wspólnie z IP Przychodnią Centrum Wilna, wykorzystując fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu -1,5 mln litów.