Więcej

  Rozpoczął działalność nowoczesny system informacyjny pielęgnacji domowej i pomocy paliatywnej

  Czytaj również...

  W Centralnej Przychodni rejonu wileńskiego i w Przychodni w Niemenczynie zaczął działać „Elektroniczny system sterowania pielęgnacji domowej i pomocy paliatywnej”.

  Usługi systemu pomogą zapewnić ciągłą i stałą opiekę mieszkańcom oraz poprawią i zapewnią dogląd leczenia, jakość opieki dla chorych w ich domach, i stworzą bezpieczny, autoryzowany dostęp do dokumentów zdrowia pacjentów z dowolnego miejsca w każdej chwili.
  Po wdrożeniu tej innowacji, mieszkańcy mają możliwość zapisać się do przychodni za pośrednictwem Internetu. Za pomocą elektronicznej usługi interaktywnej osoba, która chce zapisać się, może wybrać zalecanego dla niej z listy lekarza, wypełnić formularz zgłoszeniowy i potwierdzić go podpisem elektronicznym.

  Jeszcze jedna zaleta systemu – zamówienie przez Internet usług pielęgnacji. Ci, którzy chcą zamówić usługi pielęgnacji w domu, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, wskazując określone potrzeby specjalne oraz poziom niezdolności do pracy lub niepełnosprawności. Do każdego podania, wciągniętego do rejestru elektronicznego, jest przydzielany wykonawca, czas wykonania usług i o tym za pomocą poczty elektronicznej jest informowana osoba, która złożyła podanie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Używając specjalistycznego sprzętu komputerowego, pielęgniarze od razu mogą wykonać niezbędne badania pacjentów, pielęgnowanych w domu, na przykład dokonać pomiaru tętna, temperatury ciała, poziomu glukozy we krwi, nasycenia krwi tlenem i innych wskaźników medycznych, a wyniki w realnym czasie wysłać do lekarza Internetem. Wskaźniki są również wpisywane na listę pielęgnacji domowej każdego pacjenta i mogą być przeglądane. Lekarz natychmiast ocenia wyniki i wyznacza niezbędne zabiegi medyczne, które natychmiast może wykonać pielęgniarz. Lekarze i pielęgniarze nie muszą wypełniać wielu papierowych dokumentów, a zaoszczędzony czas mogą poświęcić pacjentowi.

  Chociaż na wymierne efekty tego projektu jest zbyt wcześnie, ale już teraz jest jasne, że spodziewane korzyści będą – zwiększy się efektywność wymiany informacji, nowi pacjenci będą mogli łatwiej i szybciej zapisać się do ZOZ (zakładu opieki zdrowotnej), zmniejszy się wykorzystanie czasu pracy pielęgniarek, obniżą się koszty leczenia pielęgnowanych pacjentów i poprawi się jakość pielęgnacji pacjentów w domu, dostępność, kompleksowość, różnorodność.
  IP Centralna Przychodnia rejonu wileńskiego i IP Przychodnia rejonu wileńskiego w Niemenczynie realizuje ten projekt, wspólnie z IP Przychodnią Centrum Wilna, wykorzystując fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu -1,5 mln litów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

  Młodzież powitała w Samorządzie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz ze swoją drużyną: sekretarzem Rady Elżbietą Jankowską oraz doradcami mera: Aliną Tunkiewicz, Aliną Bernatowicz, Beatą Aleksandrowicz, Mileną Geczis, Edwardzem Jedzińskim oraz koordynatorką współpracy międzyinstytucjonalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianną Lipińską. Mer...

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...