Więcej

  W świątecznym dniu Samorząd rejonu wileńskiego odwiedziła delegacja z Niemiec

  Czytaj również...

   Delegacja z Niemiec miała możliwość zapoznać się z działalnością i tradycjami rejonu wileńskiego
  Delegacja z Niemiec miała możliwość zapoznać się z działalnością i tradycjami rejonu wileńskiego

  11 marca, w Dzień Niepodległości Litwy w Samorządzie rejonu wileńskiego gościła delegacja szanownych gości Zgromadzenia Federalnej Ziemi Turyngii z Republiki Federalnej Niemiec. Spotkanie zostało zainicjowane przez przedstawiciela rządu w powiecie wileńskim Audriusa Skaistysa.

  Delegacja na czele z Gustavem BERGEMANNem, członkiem Zgromadzenia Regionalnego, prezesem grupy przyjaźni z Litwą, przybyła wraz z Sabine DOHT, przewodniczącą Komitetu Regionalnego Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Komitetu Transportu, członkiem Komitetu Spraw Wewnętrznych Marianem Koppe, członkiem parlamentarnej grupy przyjaźni z Litwą, wiceprzewodniczącym Komitetu Spraw Unii Europejskiej, Spraw Społecznych, Rodziny i członkiem Komitetu Zdrowia; Matthiasem BÄRWOLF, członkiem parlamentarnego Komitetu Spraw Społecznych, Rodziny i Komitetu Zdrowia, Haraldem MITTELSDORF, pracownikiem administracji parlamentarnej.

  Przybyłych gości powitała mer Samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, posłanka na Sejm Republiki Litewskiej, przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Prowadząc gości do dużej sali samorządu, mer zwróciła uwagę gości na wystawę prac uczniów Szkoły Sztuki w Rudominie, poświęconą Dniowi Niepodległości Litwy. Program świąteczny „Wschodzi słońce wolności” przedstawili gimnazjaliści gimnazjum „Aušros“ w Kowalczukach.

  Mer Samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść powitała gości i krótko przedstawiła działalność Samorządu. Przedstawiła również pracowników, którzy przybyli na spotkanie z gośćmi: zastępców dyrektora administracji Roberta Komarowskiego i Alberta Narwojsza, sekretarz Rady Elżbietę Jabłońską, kierownik Działu Stosunków Zagranicznych i Informacji Dorotę Lewko, kierownik Działu Oświaty Lilię Andruszkiewicz. Wygłaszający słowo powitalne Gustav Bergemann zaznaczył, że Litwa i Niemcy sporo współpracują w dziedzinie kultury, a kraje i ludzie egzystują wówczas, jeśli żyje ich kultura. Rozwijając współpracę, powinniśmy iść dalej a także wzmacniać współpracę gospodarczą i stosunki gospodarcze, które jeszcze bardziej zbliżyłyby oba kraje. Dziękując za możliwość odwiedzenia rejonu, który otacza stolicę Wilno, zauważył, że Lotaryngia, którą reprezentuje, ma wiele podobieństw z rejonem wileńskim.

  Gościom została przedstawiona prezentacja o rejonie wileńskim, jego położeniu geograficznym, danych statystycznych, kierunkach rozwoju, mieszkańcach i kulturze. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się jedna z tradycji rejonu wileńskiego – wicie Palm. Niezwykłą niespodzianką dla gości było to, że palmiarki przybyły na spotkanie z delegacją i zapoznały ze swoim rzemiosłem oraz przedstawiły krótki program „Jak rodzi się palma na Wileńszczyźnie”.

  Palmiarki nie tylko opowiadały o swoim rzemiośle, śpiewały piosenki i wiły palmy pod obserwacją gości, ale pozwoliły spróbować w tym rzemiośle swoich sił wszystkim zgromadzonym. Goście oprócz wyprodukowanych własnych palm do domu zawiozą piękne palmy z Wileńszczyzny, sprezentowane przez mer.

  Przedstawiciel rządu na Powiat Wileński Audrius Skaistys na zakończenie spotkania pochwalił pracę Samorządu rejonu wileńskiego, mówiąc, że z ośmiu kontrolowanych przez niego samorządów Powiatu Wileńskiego Samorząd rejonu wileńskiego ma najmniej problemów i najlepiej rozwija współpracę. Zauważył również, że jest to prawie jedyny samorząd na Litwie, w którym zarówno władza wykonawcza jak i reprezentacyjna jest w rękach kobiet, co nie jest złe, ponieważ kobiety są w stanie łagodzić napięcia polityczne, co doskonale widać na każdym posiedzeniu Rady Samorządu. Pan A. Skaistys podkreślił również, że nadzoruje pracę władz rejonu i może śmiało twierdzić, że wsparcie Unii Europejskiej jest wykorzystywane celowo, na przeciągu lat są widoczne zmiany w produkcji energii cieplnej, gospodarce wodnej i innych działaniach, finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

  Gustav BERGEMANN dziękując za ciepłe przyjęcie i treściwie spędzony czas, najpierw podziękował palmiarkom za pielęgnowanie tradycji narodowych i wychowywanie młodego pokolenia, także powiedział, że jest wzruszony tekstem piosenki „Więc zamknij mnie, ojczyzno, w sobie”, którą wykonała młodzież z Kowalczuk, zwłaszcza że słyszał te słowa z ust młodzieży. Pan Bergemann zaznaczył, że samorząd, który reprezentuje, jest jedyny w regionie Lotaryngii, nie mający zadłużeń. Gość uznał, że rejon wileński doskonale rozwija się i pożytecznie inwestuje subwencje Unii Europejskiej, życzył zgodnej pracy i doskonałej współpracy.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...