Inwestycje w sieci oświetlenia gminy Podbrzezie

W dniu 25 marca bieżącego roku została podpisana umowa nr 3KA-KV-13-1-004149-PR001 wsparcia projektu „Utworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Wesołówka i Podbrzezie gminy Podbrzezie rej. wileńskiego” metodą planowania środka „Odnowa i rozwój wsi” programu „Rozwój wsi Litwy w latach 2007-2013”.

Realizując projekt na ulicy Tolimoji w Podbrzeziu planuje się ustawić 14 podpór słupów oświetleniowych i urządzić oświetlenie na długości 650 metrów. Na ulicy Šviesos we wsi Wesołówka jest planowany pas oświetlenia o długości 840 m i zmontowanie 15 słupów z 17 lampami.

Projekt musimy zrealizować do 30 czerwca 2015 r. Obecnie rozpoczynają się procedury przetargowe, w czasie których wyłoni się wykonawca, mający zaprojektować i zainstalować sieci oświetlenia w gminie Podbrzezie.
Na realizację projektu przeznacza się 303,467.12 lt, z których:

środki Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowią – do 150.479,25 lt , co stanowi 75 proc. sumy wsparcia i środki z budżetu Państwa litewskiego – do 50.159,75, tj. 25 proc. sumy wsparcia. Ze środków wsparcia niekwalifikowalna kwota VAT opłaca się z asygnacji budżetowych państwa, przeznaczonych na ten cel 42.134,00 lt.

Wkład samorządu rejonu wileńskiego – 50 160,00 lt, tj. 20 proc.