Konkurs dla młodzieży „Jesteśmy podobni”

101

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o rozpoczęciu nowego projektu dla uczniów — „Jesteśmy podobni”. Jednym z głównych celów projektu jest m. in. pogłębienie integracji społecznej polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie, poprawienie wizerunku zarówno Polaków jak i Litwinów w społeczeństwie oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów panujących wśród przedstawicieli obu narodowości.

Tematem przewodnim konkursu dla uczni klas 9-12 jest hasło „Jesteśmy podobni”. Sami uczestnicy decydują o tym, w jakim charakterze podobieństwo wśród Litwinów i Polaków zostanie ukazane. Forma nadsyłanych prac jest dowolna — może to być rzeźba, instalacja, film, zdjęcie, grafika, esej, wiersz itp.
Konkurs „Jesteśmy podobni” stwarza możliwość dla młodzieży publicznie wyrazić swoje zdanie na temat społeczeństwa, panujących w nim stereotypów, pozytywnych aspektów wspólnego dorobku kulturalnego Polaków i Litwinów, a także swojej wizji tolerancyjnego społeczeństwa.
Mamy nadzieję, że zarówno polska jak i litewska młodzież wykaże się aktywnością i używając dowolnej techniki artystycznej przekaże swoje spostrzeżenia na temat tego, co łączy naród polski i litewski, a co za tym idzie, przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku obu narodów.
Prace należy nadsyłać do 30 maja na adres: Europejska Fundacja Praw Człowieka, ul. Liepkalnio 103, Wilno LT-02121 albo na adres mailowy: konkurs@efhr.eu. Na uczestników i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
Wystawa prac a także ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czerwcu br. Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie www.efhr.eu już wkrótce.

Inf. EFHR