6
Innowacyjność źródłem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Kolejna konferencja z cyklu „Przedsiębiorczość bez barier” licznie zgromadziła w Wilnie naukowców i przedsiębiorców z Polski i Litwy Fot. Marian Paluszkiewicz

Kolejna konferencja z cyklu „Przedsiębiorczość bez barier” licznie zgromadziła w Wilnie naukowców i przedsiębiorców z Polski i Litwy Fot. Marian Paluszkiewicz

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie, wczoraj, 24 kwietnia, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja nt. „Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych”.

Celem tej konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość bez barier” była promocja przedsiębiorczości i wymiana doświadczeń pomiędzy biznesmenami i naukowcami oraz przybliżenie wiedzy o rynkach polskim i litewskim.
Licznie zgromadzonych gości z Polski i Litwy pozdrowili i konferencję otworzyli mgr inż. Kazimierz Łoniewski, dyrektor Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce oraz inż. Robert Niewiadomoski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie. Prezes STIP zapoznał także zebranych z aspektami innowacyjnego zarządzania energią w budownictwie przemysłowym i cywilnym.

Ogólny zarys stosunków handlowo-gospodarczych Polski i Litwy przedstawił radca-minister Henryk Szymański, kierownik wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Wilnie.
― Litwa jest często stereotypowo postrzegana jako „rynek wschodni”. Jednak to błąd, ponieważ Litwa to kraj Unii Europejskiej, gdzie obowiązują zasady wspólnego rynku, europejskie otoczenie legislacyjno-regulacyjne i, w dominującej części populacji, mentalność i kultura zachodnioeuropejska. Językiem biznesu jest tutaj język angielski, a w kulturze biznesu dobrze są odczuwalne wpływy skandynawskie ― mówił radca-minister Henryk Szymański.

Kierownik WPHI radca-minister Henryk Szymański Fot. Marian Paluszkiewicz

Kierownik WPHI radca-minister Henryk Szymański Fot. Marian Paluszkiewicz

Radca-minister zaznaczył, że 20-letni okres funkcjonowania biura WHPI w Wilnie był bardzo owocny. W tym czasie obroty między naszymi krajami wzrosły 23-krotnie, eksport z Polski na Litwę wzrósł 27-krotnie, a wartość polskich bezpośrednich inwestycji na Litwie wzrosła aż 260-krotnie.
― Polska jest poza Szwecją największym inwestorem na Litwie ― podkreślił Henryk Szymański, dodając, że w ubiegłym roku eksport na Litwę wyniósł 2,3 mld euro. Import z Litwy do Polski wyniósł 1,1 mld euro, czyli w sumie obroty między krajami wynoszą około 3,4 mld euro.

W eksporcie tradycyjnie dominują wyroby przemysłu chemicznego, wyroby elektromaszynowe i artykuły spożywcze. Tymczasem w imporcie dominują produkty mineralne, artykuły rolno-spożywcze i wyroby przemysłu chemicznego.
Największymi polskimi inwestorami na Litwie są tacy giganci jak PKN Orlen, PZU, LOTOS, Klar Glass, Provident Polska i inni. Jednak, jak dodał Henryk Szymański, w naszym kraju pomyślnie działa bardzo wiele małych i średnich polskich firm.
― Aby wejść na rynek litewski, trzeba mieć dobry produkt za przystępną cenę ― stwierdził Szymański.
Podkreślił też, że ważna jest sprawa modernizacji budynków wielomieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej.
― Sporo polskich firm budowlanych już wykonuje prace na Litwie. Tutaj proces modernizacji budynków dopiero nabiera rozpędu, więc jest to dobra szansa dla polskich firm ― podsumował radca-minister.

Prof. Leonas Ustinovičius przedstawił projekty innowacyjne i możliwości ich finansowania Fot. Marian Paluszkiewicz

Prof. Leonas Ustinovičius przedstawił projekty innowacyjne i możliwości ich finansowania Fot. Marian Paluszkiewicz

Podczas konferencji między innymi dyskutowano na temat zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych, realizacjach przemysłowych jako elemencie podnoszenia innowacyjności firmy, projektach innowacyjnych i możliwości ich finansowania, znaczeniu odlewów w nowoczesnej gospodarce, innowacyjnych rozwiązaniach transportowych itp.
Odczytany został również list lidera AWPL, posła do Europarlamentu Waldemara Tomaszewskiego, który nie mógł osobiście przybyć. „Dla Litwy najważniejsze jest, aby inwestycje w innowacyjność pozwoliły utworzyć miliony nowych miejsc pracy. W gospodarce musimy wykorzystać nasze mocne strony i starać się jak najlepiej radzić z wyzwaniami współczesnego świata” ― napisał do uczestników konferencji Waldemar Tomaszewski.
***
Organizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionalna w Ostrołęce oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

6 odpowiedzi to Innowacyjność źródłem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 1. Reytan mówi:

  W MEDIACH TRWAJĄ DEBATY KANDYDATÓW NA PREZYDENTA LITWY. BARDZO DOBRZE WYPADA W NICH WALDEMAR TOMASZEWSKI. MÓWI KONKRETNIE Z MYŚLĄ I TROSKĄ O CZŁOWIEKU I KRAJU.
  TO SĄ WYPOWIEDZI GODNE PREZYDENTA I PRAWDZIWEGO MĘŻA STANU, Z DOŚWIADCZENIEM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ . DLATEGO ZAGŁOSUJĘ NA WALDEMARA TOMASZEWSKIEGO.

 2. Astoria mówi:

  “Dla Litwy najważniejsze jest, aby inwestycje w innowacyjność pozwoliły utworzyć miliony nowych miejsc pracy” – Waldemar Tomaszewski

  Interesujące, jak można utworzyć miliony nowych miejsc pracy w kraju, który ma niespełna 3 miliony mieszkańców i ciągle ich ubywa, a cała siła robocza liczy niespełna półtora miliona. Czyżby Waldemar Tomaszewski nie wiedział, ilu obywateli ma państwo, którego prezydentem chce zostać?

  Prawie za każdym razem kiedy przewodniczący AWPL otwiera usta, to palnie jakąś głupotę. Jak słusznie sugerował pewien polsko-litewski publicysta, Tomaszewski najlepiej by zrobił, gdyby się jak najmniej odzywał.

 3. Lubomir mówi:

  Polska i litewska dyplomacja powinna chyba zrobić wiele na rzecz przyciągnięcia dawnego Fiata a obecnie samochodowego potentata włosko-amerykańskiego Automobiles Fiat Crysler – na Litwę. AFC mógłby okazać się znakomitym ambasadorem nie tylko wielkiej kultury technicznej Italii, ale i ambasadorem wielkiej historii, kultury, religi i języka włoskiego.

 4. debata mówi:

  Wczoraj odbyła się kolejna debata kandydatów na prezydenta.
  Na pytanie dotyczące stanowiska w sprawie usuwania ciąży lider AWPL Waldemar Tomaszewski w sposób wyraźny zaznaczył, że dyskusja powinna się toczyć nie wokół aborcji, tylko ochrony życia, które, jak podkreślił przewodniczący AWPL, powinno być objęte ochroną od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W tym miejscu W. Tomaszewski przywołał słowa papieża Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.
  W. Tomaszewski podkreślił, że AWPL jako jedyna z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej głosowała przeciwko podniesieniu wynagrodzeń sędziom i wysokiej rangi urzędnikom, zaś członkowie partii 5-procentową składkę skierowują na działalność charytatywną, aczkolwiek z tym się nie afiszują i nie reklamują.
  W. Tomaszewski zaakcentował potrzebę ukrócenia swawoli monopolistów na rynku farmaceutycznym i rozważenia możliwości importowania tańszych leków, np. z Białorusi.
  W. Tomaszewski podkreślił, że, mimo że na Litwie brakuje tolerancji, m. in. dla mniejszości narodowych, tym niemniej uważa on, że osób homoseksualnych nie trzeba bronić przed niczym. Kandydat z ramienia AWPL zaznaczył, że są znacznie ważniejsze tematy niż dyskusje na ten temat.
  Waldemar Tomaszewski podkreślił konieczność bardziej efektywnej walki z korupcją oraz z problemem gospodarki cieniowej. „Z powodu korupcji składki nie trafiają do „Sodry”, przez co tracimy miliardy”. W. Tomaszewski oponował, że nie wszystkich odbiorców zasiłków można nazwać leniuchami, bowiem, jak zaznaczył, nie wszystkim stan zdrowia pozwala podjąć pracę. “Jednym z podstawowych zagrożeń dla państwa jest brak sprawiedliwości społecznej. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której politycy zwiększają wynagrodzenia sobie, a innym – nie. Zapewnienie sprawiedliwości społecznej politycy powinni zacząć od siebie” – powiedział kandydat.
  W. Tomaszewski w podsumowującej wypowiedzi, w ramach doskonalenia krajowego systemu oświatowego, zaznaczył, że opowiada się za zniesieniem systemu tzw. koszyczka ucznia, która doprowadziła do tego, że „uczeń stał się towarem”.

 5. MH mówi:

  Taka konferencja to zebranie towarzystwa własnej admiracji.
  Pierdolenie kotka przy pomocy młotka.

 6. Ryś mówi:

  Astoria tylko się pojawił i odrazu zaczął od kłamstw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.