Zbliżają się ku końcowi prace renowacji budynku Gimnazjum w Pogirach

 Już w maju b.r. zostanie sfinalizowana renowacja gmachu Gimnazjum w Pogirach, rozpoczęta w 2013 roku
Już w maju b.r. zostanie sfinalizowana renowacja gmachu Gimnazjum w Pogirach, rozpoczęta w 2013 roku

Gimnazjum w Pogirach – wielojęzyczna instytucja edukacyjna, promująca kulturę wspólnot narodowych i obywatelskość, organizująca kształcenie w językach litewskim, polskim i rosyjskim. W tej instytucji edukacyjnej liczba uczniów przewyższa 800, tu regularnie są wprowadzane dla uczniów nowe atrakcyjne projekty, organizuje się imprezy.

Oczekuje się, że renowacja budynku poprawi nie tylko efektywność energetyczną, ale również środowisko edukacyjne. Wyładniała zewnętrznie instytucja edukacyjna przyciągnie więcej uczniów.
Główny cel projektu – zmniejszenie kosztów energii cieplnej gimnazjum w Pogirach, zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie środków oszczędzania energii, poprawa warunków pracy i nauki.
m
W 2013 roku były wykonane wszystkie najważniejsze prace, a obecnie trwają procedury końcowe. Wartość projektu wynosi 3 miliony litów. Finansowanie pochodzi ze specjalnego Programu Zmian Klimatu. Wkład Samorządu Rejonu wileńskiego – 500 tys. lt. Odnawiając budynek szkoły, wymieniono okna, ocieplono ściany zewnętrzne budynku oraz podłogę na pierwszym piętrze, zrekonstruowano, ocieplając dodatkowo pokrycie dachu, zrekonstruowano system grzewczy i punkty cieplne.