Owocna współpraca Gminy Mejszagoła i Miasta Wysokie Mazowieckie

W dniach od 20 do 24 czerwca 2014 roku Gmina Mejszagoła będzie brała udział w projekcie pn. „Poznajmy się lepiej – „Święto Łabędzia” okazją do zacieśniania współpracy partnerskiej”, realizowanym przez Miasto Wysokie Mazowieckie w Polsce, z którym gmina Mejszagoła ma podpisaną umowę partnerską.
Jest to projekt w ramach Programu Współpracy Miast i Gmin, ogłoszony przez Komisję Europejską – Europa dla Obywateli Działanie 1.1 „Spotkania mieszkańców miast partnerskich”.

Zakres powyższego projektu będzie polegać przede wszystkim na wymianie doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju i edukacji z uwzględnieniem europejskiej perspektywy. Program spotkania zakłada udział zespołów folklorystycznych, rockowych, twórców ludowych, chórów, szkół, lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawicieli samorządów obu miast. Ciekawym przedsięwzięciem będzie np. wymiana doświadczeń w dziedzinie kulinarnej – „Poznajemy smaki regionów”- a to wszystko poprzez przygotowanie, prezentację i wspólną konsumpcję potraw  regionalnych.

W ramach realizacji projektu odbędzie się – święto herbu miasta Wysokie Mazowieckie – „Święto Łabędzia”.  W tym dniu przewidziane są imprezy związane z prezentaciją i promocją herbu obu miast.