W Gimnazjum M. Lukšienė w Mariampolu rozpoczną się zmiany cyfrowe

W poniedziałek, 30 czerwca, kompania „Samsung” z programem „Wybieram nauczanie” z 220-ch wybranych instytucji edukacyjnych, które złożyły wnioski, wybrała 28 najbardziej zmotywowanych szkół litewskich, wśród nich — Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu rej. wileńskiego, które pomyślnie wykazało się w selekcji i już wkrótce zostanie zaproszone do wzięcia udziału w nieodpłatnych szkoleniach cyfrowych nauczycieli „Samsung, Szkoła dla Przyszłości”, które będą trwały 5 miesięcy – od sierpnia 2014 roku do stycznia roku 2015.

W szkoleniach będą uczestniczyły drużyny szkolne, składające się z 4 osób, to jest z 3 nauczycieli i dyrektora szkoły. Podczas szkoleń uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności cyfrowe – nauczą się, jak tworzyć i korzystać z mediów społecznościowych, blogów, grafik informacyjnych, filmów i animacji w procesie nauczania. Lektorzy kreatywnego programu „Wybieram nauczanie” będą prowadzić szkolenia, a na zakończenie szkoła, która zaproponuje najlepszy pomysł, jak sensownie wykorzystać najnowsze technologie w procesie nauczania, zostanie nagrodzona technologiami „Samsung” za 10 tysięcy euro.
Więcej informacji na www.mokyklaateiciai.lt.