Zbieranie wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów w sposób objazdowy w rejonie wileńskim dobiega końca

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że w lipcu b.r. w rejonie wileńskim będzie organizowane zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy w gminach: Mickuny – 7, 8 lipca, Kowalczuki- 9, 11 lipca, Ławaryszki – 14, 15 lipca.

U mieszkańców będą zbierane stare meble, drzwi, okna i niebezpieczne odpady, powstające w gospodarstwach domowych: baterie, przeterminowane leki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, odpady zanieczyszczone substancjami chemicznymi; odpady zawierające rtęć: lampy jarzeniowe, termometry itp.

Aby dowiedzieć się o dokładnym miejscu zbiórki odpadów, mieszkańcy gmin Mickuny, Kowalczuki, Ławaryszki mogą zwrócić się do ZSA „Nemėžio komunalininkas“ pod numerem telefonu (8 5) 235 0398.