Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – spojrzenie na remont placówek edukacyjnych rejonu

Przedszkole w Mościszkach
Przedszkole w Mościszkach

Nadchodzący wrzesień co roku kieruje spojrzenia wszystkich na instytucje edukacyjne: jak się zmieniają, jak szykują się do przyjęcia uczniów i powitania nowego roku szkolnego. Wiele placówek oświatowych rejonu wileńskiego we wrześniu spotka uczniów jako odnowione. Po pracach remontowych ulepszy się estetyczny wygląd budynków, zmniejszy się zużycie energii cieplnej, będą stworzone bardziej jakościowe warunki nauczania oraz warunki pracy pedagogów i personelu obsługującego, poprawi się dobrobyt społeczny i inne kryteria jakościowe.

Jedną z odnawianych instytucji edukacyjnych – Szkoła Średnia Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, w której z powodzeniem są kontynuowane prace rekonstrukcji i remontu. Łączna wartość prac – ponad 4,3 mln lt. Zbliża się do końca budowa nowego budynku stołówki, trwa kapitalny remont starego trzypiętrowego budynku a także buduje się nowa sala sportowa (teraz trwają prace murarskie). Prace są prowadzone przez ZSA „Eiresta”. Remont kapitalny planuje się zakończyć do 1 września, a budowę budynku sali sportowej – na początku 2015 roku.

Prace remontowe, których wykonawcą jest ZSA „Altitudė“, są prowadzone również w gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Wartość projektu wynosi ponad 1,4 mln lt. Prace modernizacji planuje się zakończyć do 15 listopada br. Planowany jest również remont wewnętrznych pomieszczeń gimnazjum, ale na razie oczekuje się wyłonienia zwycięzcy konkursu na wykonanie wspomnianych prac.

Niedawno dla Szkoły Średniej w Egliszkach zostały kupione nowe meble i niezbędny sprzęt. W szkole planowane jest również przeprowadzenie prac modernizacyjnych: przewidziane jest urządzenie boiska sportowego, ogrodzenie terenu szkoły oraz budowa dobudówki.

Czeka na zmiany również Gimnazjum w Pogirach – wielojęzyczna instytucja edukacyjna, krzewiąca kulturę wspólnot etnicznych i obywatelskość, organizująca nauczanie w jęz. litewskim, polskim i rosyjskim. W gimnazjum będą wykonane prace remontowe w pomieszczeniach wewnętrznych, na które w tym roku przeznaczono 0,5 mln lt.

 Szkoła – przedszkole w Miednikach
Szkoła – przedszkole w Miednikach

W najbliższym czasie w Ciechanowiskiej Szkole Średniej planuje się urządzić kotłownię na biopaliwo (wartość projektu ok. 350 tys. lt). Dotąd szkoła była ogrzewana piecami, opalanymi węglem, emitującymi do środowiska dużą ilość CO 2, co zwiększało zanieczyszczenie środowiska i z powodu nieefektywnego wykorzystania węgla wymagało dużych nakładów finansowych. Po zainstalowaniu kotła na biopaliwo instytucja edukacyjna będzie odpowiednio ogrzewana za najniższe opłaty i będzie zminimalizowane zanieczyszczenie środowiska, które bezpośrednio wpłynie na korzyść społeczeństwa.

Możemy się cieszyć, że już zakończono prace remontowe budynku gimnazjum w Awiżenach. Ze środków projektu „Renowacja budynku Szkoły Średniej w Awiżenach” (teraz już gimnazjum) były wymienione okna, ocieplone ściany zewnętrzne, dach i podłoga na pierwszym piętrze, jak również wykonany kapitalny remont sali sportowej. Odnowiona sala sportowa zainspiruje zespoły chłopców i dziewcząt Gimnazjum w Awiżenach, mające głębokie tradycje w siatkówce, do jeszcze większych zwycięstw w zawodach sportowych. W chwili obecnej trwają procedury uznania budynku za zdatny do korzystania. Wartość zrealizowanego projektu – około 4 milionów lt, z czego połowę pokrył Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Małych mieszkańców rejonu wileńskiego szybko ucieszy również kilka odnawianych placówek edukacji przedszkolnej. Oczekuje się, że po odnowieniu pomieszczeń i sprzętu przedszkola, nie tylko ulegnie poprawie środowisko edukacyjne, ale także będzie stworzona możliwość przyjęcia większej liczby dzieci, personel pedagogiczny będzie mógł urozmaicić działalność edukacyjną.
Obecnie prace modernizacyjne trwają w przedszkolu w Rukojniach, w którym wymienia się pokrycie dachu, są ocieplane i odnawiane ściany budynku, instaluje się ogrzewania geotermalne, wykonuje się prace instalacji elektrycznej, zakłada się sieci wodociągowe i kanalizacyjne, urządza się system wentylacyjny. Niezbędne prace planuje się zakończyć do początku września, a prace ostateczne – do października br. Na realizację projektu przeznaczono 800 tys. lt.

W tym roku również rozpoczęto prace remontu szkoły – przedszkola w Miednikach, podczas których jest wymieniany dach, instalowane ogrzewania geotermalne, odnawiane ściany. Po modernizacji Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczyni się do modernizacji budynków użytku publicznego i zmniejszenia kosztów energii. Po realizacji projektu będzie zwiększona efektywność energetyczna, zapewnione efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz znacznie obniżone koszty finansowe ogrzewania budynku. Koszt projektu – 600 tys. lt.

Podobne prace remontowe są prowadzone również w przedszkolu w Mościszkach. Po realizacji projektu w tym przedszkolu będą ocieplone ściany, wymieniony dach, oraz odnowiona hydraulika i kanalizacja, będzie również zainstalowane ogrzewanie geotermalne. Koszt projektu wynosi około 1 mln lt.

Cieszy, że w końcu czerwca br. rozpoczęto budowę nowego przedszkola w Suderwie. Szacunkowa całkowita wartość projektu – 5,1 mln lt. Roboty budowlane, których wykonawcą jest firma „Mūras”, planuje się zrealizować ć w ciągu 2 lat. Więcej niż 50 dzieci rejonu wileńskiego będzie uczęszczać do tego nowoczesnego przedszkola.

Każdy – mały i duży z niecierpliwością czeka, kiedy będzie mógł wkroczyć do odnowionych i wyładniałych instytucji edukacyjnych i udanie rozpocznie nowy rok szkolny nie tylko wypoczęty, ale z energią do nowych prac.

Foto 1: Przedszkole w Mościszkach
Foto 2: Szkoła – przedszkole w Miednikach