Więcej

  Konkurs na najlepszą szkołę – sfinalizowany

  Czytaj również...

  Po raz 20. w konkursie „Macierzy Szkolnej” „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” uhonorowano najlepsze polskie szkoły  Fot. Marian Paluszkiewicz
  Po raz 20. w konkursie „Macierzy Szkolnej” „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” uhonorowano najlepsze polskie szkoły Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jubileuszowy 20. konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” został podsumowany 22 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

  Laureatkami tegorocznego rankingu, typującego najlepsze polskie szkoły na Wileńszczyźnie, zostały 4 szkoły: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie w rej. wileńskim, Gimnazjum w Awiżeniach w rej. wileńskim oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim.

  — Wszystkie szkoły są dobre, typujemy natomiast te najlepsze spośród najlepszych – mówił w rozmowie z „Kurierem” prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski. — Ranking co roku wykazuje, że polskie szkolnictwo jest w dobrej kondycji. Za główne kryterium wyłonienia najlepszej szkoły czy też najlepszego nauczyciela obraliśmy wyniki składania na maturze państwowych egzaminów z 4 podstawowych przedmiotów: języka litewskiego, obcego (angielski i rosyjski), matematyki i historii. Wszystkie szkoły „zdały egzamin” według tych kryteriów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jak mówił Józef Kwiatkowski, nawet jeżeli chodzi o składanie obowiązującego na maturze państwowego języka litewskiego, ujednoliconego po sławetnej nowelizacji Ustawy o Oświacie, bez względu na trudności, szkoły dokonały tytanicznej pracy i wykazały się dobrymi wskaźnikami.
  — W niektórych szkołach polskich wyniki składania języka litewskiego są lepsze niż w tzw. szkołach ministerialnych – mówił „Kurierowi” prezes „Macierzy Szkolnej”. — Bez względu na narzucenie drastycznych warunków nauczania, kiedy to w ciągu 2-3 lat nasi maturzyści mieli nadrobić materiał, na który się przeznacza 10 lat, wyniki egzaminów cieszą. Spośród 4 przedmiotów branych pod uwagę w naszym rankingu, litewski wypadł najlepiej. Punkty w przedziale 86-100 z języka litewskiego zdobyło 23 maturzystów, 22 – z matematyki, 4 – z historii.

  Cieszy też inny dobry wskaźnik rankingu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”: na wyższe uczelnie dostało się 70 proc. ogółu naszych maturzystów (w ubiegłym roku było to 69 proc.).

  Ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński wręczył medale KEN dla 14 pedagogów. Na zdjęciu odznaczenie otrzymuje Wiesława Wojnicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach Fot. Marian Paluszkiewicz
  Ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński wręczył medale KEN dla 14 pedagogów. Na zdjęciu odznaczenie otrzymuje Wiesława Wojnicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach Fot. Marian Paluszkiewicz

  Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu zostało Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie — ponad 90 proc. uczniów tej szkoły dostało się na studia.
  Poproszony o dokonanie swoistego bilansu stanu posiadania szkoły w ciągu ostatnich 20 lat, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz powiedział „Kurierowi”:
  — Myślę, że sam fakt, że szkoła polska istnieje w tym samym nienaruszonym stanie, to już jest sukces. Bez względu na trudności, na zmniejszającą się liczbę uczniów – szkoła polska utrwaliła się, zapuściła korzenie jeszcze głębiej. Poza tym rankingi krajowe dowodzą, że uczniowie szkół polskich nie są gorsi niż uczniowie szkół litewskich. Także ranking „Macierzy Szkolnej” pokazuje, że polska szkoła jest konkurencyjna, dobra, mocna i znalazła tu swoje miejsce. Dlatego z ostrożnym optymizmem można patrzeć w przyszłość.

  Jak zaznaczył dyrektor, trzeba też pamiętać o tym, że niektórzy uczniowie, pomimo iż mają bardzo dobre wyniki uzyskane na egzaminach maturalnych, niekoniecznie wybierają studia wyższe.
  — Rynek pracy jest dzisiaj lekko załamany i studia niekoniecznie dają szansę na lepsze miejsce pracy i odnalezienie siebie – mówił dyrektor Dawidowicz. — Żaden ranking nie odzwierciedla wartości szkoły, jej wagi, ale bardzo się cieszę, że przez wiele lat jesteśmy w czołówce. Jest to pewna satysfakcja, ale też potwierdzenie tego, że szkoła, nauczyciele, społeczność jest na dobrej drodze, że to, co robimy, przekłada się również na wyniki.

  Ambasador tytularny Janusz Skolimowski gratuluje s. Beacie Sztorc, katechetce z Gimnazjum w Ejszyszkach Fot. Marian Paluszkiewicz
  Ambasador tytularny Janusz Skolimowski gratuluje s. Beacie Sztorc, katechetce z Gimnazjum w Ejszyszkach Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na uroczystości podsumowania wyników konkursu w różnych kategoriach uhonorowano ponad 100 nauczycieli-przedmiotowców. Dyplomy oraz nagrody wręczyli pedagogom radca-minister, konsul generalny ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, ambasador tytularny, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski oraz prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.

  W nagrodę za rzetelną pracę 14 pedagogów szkół polskich na Litwie zostało uhonorowanych medalami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Wręczając odznaczenia, ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński zaznaczył, że codzienna praca nauczycieli polskich na Litwie jest zauważana nie tylko na Litwie, ale również w Polsce.

  — Polska zwraca uwagę na to, jak na Litwie odbywa się proces edukacji młodego pokolenia. Jesteśmy wdzięczni państwu litewskiemu za to, że stworzyło unikalne w Europie i na świecie warunki do uzyskiwania polskiego wykształcenia od przedszkola aż do wykształcenia wyższego, ale też z troską patrzymy na te próby ograniczania możliwości korzystania z oświaty polskiej.

  Z niepokojem obserwujemy zmiany w prawie oświatowym, które powodują utrudnienia zamiast ułatwień. Z niepokojem patrzymy też na swoistą niezdrową rywalizację, polegającą na tworzeniu tzw. szkół litewskich w środowiskach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość polską. Mam nadzieję, że jednak te procesy nie doprowadzą do trwałych zniszczeń w tym, co robicie na co dzień — przemawiał Jarosław Czubiński.

  Wicemarszałek Sejmu Jarosław Narkiewicz złożył gratulacje nauczycielom polonistom Fot. Marian Paluszkiewicz
  Wicemarszałek Sejmu Jarosław Narkiewicz złożył gratulacje nauczycielom polonistom Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na dobrą kondycję szkół w niemałym stopniu wpływa ich dobre wyposażenie techniczne.
  — Przykładowo, w tym roku z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zostały przeznaczone spore środki finansowe na doposażenie szkół w techniczne środki nauczania, na nagrody dla nauczycieli, stale się odbywają szkolenia – mówił „Kurierowi” Józef Kwiatkowski.

  Niezwykle ważną rolę w szkołach polskich na Litwie odgrywa nauczanie języka ojczystego. Podczas rankingu szkół brany był pod uwagę również poziom składania języka polskiego przez uczniów na egzaminie szkolnym.

  — 99 proc. uczniów składa język polski na maturze – choć nie jest on uwzględniany przy dostawaniu się na studia – powiedział „Kurierowi” Józef Kwiatkowski. — Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nasza polszczyzna jest na niskim poziomie. Uczniowie z Wileńszczyzny znajdują się zazwyczaj w pierwszej dziesiątce laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

   Kwiaty i nagrody należały się też najlepszym lituanistom Fot. Marian Paluszkiewicz
  Kwiaty i nagrody należały się też najlepszym matematykom Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jako największy problem, który dziś stoi przed szkołami polskimi na Litwie, prezes „Macierzy Szkolnej” wymienił nauczanie języka litewskiego.
  — Z litewskim jest problem: po pierwsze, brak podręczników. Po drugie, brak pomocy naukowych. Po trzecie, brak metodyki nauczania języka litewskiego w szkołach nielitewskich – wymieniał Józef Kwiatkowski. — Ważne jest, by tematy egzaminacyjne odpowiadały programowi nauczania w szkole, gdyż jak na razie występuje tu rozbieżność, dlatego trudno jest dla maturzystów i polskich, i litewskich. Polskim uczniom jest trudniej, gdyż program nauczania litewskiego nie jest dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli polskich. Nie można uczyć języka litewskiego w szkołach polskich według zasad i według podręczników dla szkół litewskich, zwłaszcza w klasach początkowych. Na naradzie w Sejmie rozważaliśmy pytanie zwiększenia ulg w ocenianiu prac naszych maturzystów.

  Uhonorowanie pracy nauczycieli jest satysfakcjonującym zwieńczeniem ich wysiłku Fot. Marian Paluszkiewicz
  Uhonorowanie pracy nauczycieli jest satysfakcjonującym zwieńczeniem ich wysiłku Fot. Marian Paluszkiewicz

  Lituanistka Lilia Aleksandrowicz ze Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie ma już 16-letnie doświadczenie w zawodzie i tytuł laureatki wśród nauczycieli lituanistów.
  — Po zmianach oświatowych jest z pewnością trudniej aniżeli przedtem, gdyż w ciągu 2 lat uczniowie muszą bardzo wiele przeczytać i nadrobić. Dzieci zadają bardzo wiele trudu. My, nauczyciele, musimy przekazać jak najwięcej wiedzy z literatury gdyż uczniowie na egzaminie maturalnym muszą napisać wypracowanie na podstawie utworów literackich, tymczasem się okazuje, że niektórzy uczniowie niezbyt poprawnie piszą – to jest naprawdę ogrom pracy. Są uczniowie fenomenalni, którzy czują język litewski tak jak rdzenni Litwini, ale wzorową znajomość języka osiągają tylko jednostki – mówiła lituanistka.

  — Myślę, że w ciągu ostatnich 20 lat szkoła polska udowodniła, że ma rację bytu, że jest konkurencyjna, że jest potrzebna – powiedział Józef Kwiatkowski.

  Uroczystość nagrodzenia nauczycieli umilił koncert w wykonaniu uczniów z różnych szkół, zaś na zakończenie na wszystkich nauczycieli czekał ogromny świąteczny tort, ufundowany przez europosła Waldemara Tomaszewskiego.

   NAUCZYCIELE LAUREACI XX KONKURSU
  „NAJLEPSZA SZKOŁA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”        

  I. POLONIŚCI

  1. Danuta Korkus, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  2. Elwira Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  3. Lucyna Jaglińska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  4. Mirena Narkun, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
  5. Waleria Tomaszun, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  6. Lilia Wojciechowska, Gimnazjum w Awiżeniach
  7. Bożena Bieleninik, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
  8. Irena Szulska, Szkoła Średnia w Bujwidzach
  9. Maria Palul, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
  10. Bożena Bandalewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  11. Janina Kuryło, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

  II. JĘZYKI OBCE

  Język angielski

  1. Olga Nowicka, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
  2. Tatiana Kałasznik, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  3. Eduard Iwiński, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  4. Natalia Tiurnina, Szkoła Średnia w Mickunach
  5. Anna Goranina, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  6. Jelena Tumińska, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

  Język rosyjski

  1. Halina Untanienė, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  2. Genoefa Paszkiewicz, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
  3. Alicja Wereszczak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  4. Nijolia Petkuvienė, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
  5. Renata Wojtechowska, Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
  6. Halina Zieniewicz, Szkoła Średnia w Rukojniach
  7. Alia Lebiedewa, Szkoła Średnia w Mickunach
  8. Teresa Jasiukiewicz, Szkoła Średnia w Miednikach im. św. Kazimierza
  9. Łucja Szuszkiewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  10. Danuta Anichowska, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
  11. Danuta Jermałowicz, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  Język litewski

  1. Halina Stankiewicz-Mordas, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  2. Lilia Aleksandrowicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  3. Regina Buzienė, Gimnazjum w Awiżeniach
  4. Nadieżda Maslauskaitė, Szkoła Średnia w Miednikach im. św. Kazimierza
  5. Oksana Aleknavičius, Szkoła Średnia w Rukojniach
  6. Janina Litwin, Szkoła Średnia w Bujwidzach
  7. Danguolė Vasiliauskienė, Szkoła Średnia w Trokach
  8. Alė Matusevič, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie         –
  9. Łucja Mickiewicz-Ozarowska, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  10. Swietłana Valiukienė, Gimnazjum w Ejszyszkach

  III. HISTORIA

  1. Czesław Malewski, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  2. Maria Narkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  3. Rasa Jachimavičienė, Szkoła Średnia w Rukojniach
  4. Wida Borkowska, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  5. Wiesława Malewska, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach
  6. Krystyna Karpicz, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  7. Anna Nester, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

  IV. MATEMATYKA

  1. Eugenia Pietrowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  2. Anna Wankiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  3. Ala Wakar, Szkoła Średnia w Grygiszkach
  4. Halina Zimińska, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
  5. Wioleta Kerbed, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  6. Maria Kwiecień, Gimnazjum w Awiżeniach
  7. Danuta Aluk, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  8. Janina Bujko, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  9. Irena Świglińska, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  10. Raisa Nowickaja, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
  11. Alicja Wołkowa, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  12. Alina Saszenko, Gimnazjum w Rudziszkach

  V. CHEMIA — BIOLOGIA

  1. Ewa Walma, Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie
  2. Honorata Romanowska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  3. Danuta Murejkienė, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  4. Irena Bogdziewicz, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  5. Żana Bogdzevičienė, Gimnazjum w Ejszyszkach
  6. Jelena Andrijauskienė, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu

  VI. FIZYKA — INFORMATYKA

  1. Bożena Korwin, Piotrowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Paweł Stankiewicz, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  3. Franciszek Żeromski, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  4. Grażyna Giedrojć, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

  VII. NAUCZYCIELE RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

  1. Diana Markiewicz, Szkoła Średnia Lazdynai w Wilnie — instruktor teatralny
  2. Romuald Sztura, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie – wychowanie fizyczne
  3. Jelena Szapiro, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie — geograf
  4. Wiera Wajdak, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie — wychowanie fizyczne
  5. Iwan Pechockij, Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze — wychowanie fizyczne
  6. Beata Sztorc, nauczyciel religii w Gimnazjum w Ejszyszkach
  7. Barbara Rodziewicz, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach – nauczanie
  początkowe
  8. Edmundas Naradovskis, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace — wychowanie fizyczne

  VIII. SZKOŁY PODSTAWOWE — WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE

  1. Ilona Jakštienč, lituanista, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Zbigniew Rynkiewicz, matematyk, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  3. Regina Danowska, polonista, polski pion podstawowy Wileńskiej Szkoły Średniej w Jerozolimce
  4. Irena Korwiel, nauczycielka nauczania początkowego, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza
  w Pakienie
  5. Jurij Lewko, nauczyciel wychowania fizycznego, trener, Szkoła Podstawowa w
  Mościszkach
  6. Bożena Gieglis, nauczycielka nauczania początkowego, Szkoła Podstawowa w Rzeszy
  7. Oksana Basłyk, anglista, Szkoła Podstawowa w Podborzu
  8. Romuald Grzybowski, fizyk, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego
  w Starych Trokach
  9. Lila Kieras, muzyka i geografia, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego
  w Starych Trokach

  IX. Nauczyciele nagrodzeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej

  1. Teresa Dzierżyńska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  2. Halina Gołoburdo, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  3. Regina Lewicka, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  4. Bożena Nadzeras, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  5. Alicja Pieślak, Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu
  6. Zofia Ryżowa, z-ca kierownika wydziału oświaty samorządu rej. wileńskiego
  7. Janina Soltanovičienė, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach
  8. Janina Stacewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Awiżeniach
  9. Maria Suszczyńska, wicedyrektor Szkoły Średniej w Trokach
  10. Robert Śliżewski, dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach
  11. Wiesława Wojnicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach
  12. Irena Wolska, dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  13. Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  14. Genoefa Żegaris, polonistka Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach

   

  NAJLEPSZE SZKOŁY W RANKINGU „MACIERZY SZKOLNEJ”

  I. SZKOŁY LAUREATKI KONKURSU

  1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rej. wileńskim
  3. Gimnazjum w Awiżeniach w rej. wileńskim
  4. Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim

  II. SZKOŁY WYRÓŻNIONE

  a) Wśród szkół m. Wilna

  1. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  3. Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

  b) Wśród szkół miast rejonowych

  4. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  5. Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie w rej. trockim

  c) Wśród szkół rejonowych

  6. Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rej. wileńskim
  7. Szkoła Średnia w Mickunach w rej. wileńskim
  8. Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace w rej. solecznickim
  9. Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach w rej. solecznickim
  10. Gimnazjum w Mejszagole im. ks. J. Obrembskiego w rej. wileńskim za znaczący wzrost wyników w rankingu

  III. WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE

  1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Polski pion podstawowy Szkoły Średniej w Jerozolimce w Wilnie
  3. Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie w rej. wileńskim
  4. Szkoła Podstawowa w Mościszkach w rej. wileńskim
  5. Szkoła Podstawowa w Rzeszy w rej. wileńskim
  6. Szkoła Podstawowa w Podborzu w rej. solecznickim
  7. Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

  IV. Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych
  przez Polską Macierz Szkolną na Litwie
  oraz I-III miejsca w konkursach i olimpiadach republikańskich i za granicą

  1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach
  3. Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  4. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  5. Szkoła Średnia w Mickunach
  6. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

  Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych
  przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół miasta Wilna

  7. Szkoła Średnia Lazdynai w Wilnie

  Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych
  przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół rejonowych

  8. Gimnazjum w Ejszyszkach, rej. solecznicki

  Print

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Ewelina Gancewska w finale „The Voice of Poland”: „To doświadczenie zapamiętam na całe życie”

  W finałowym pojedynku na głosy zmierzyło się czterech uzdolnionych uczestników: Ewelina Gancewska, Łukasz Drapała, Dominik Dudek i Konrad Baum. Decyzją telewidzów zwycięzcą „The Voice of Poland 2022” został Dominik Dudek. Finał 13. edycji tego muzycznego programu odbył się w sobotę, 19 listopada. Występy uczestników...

  Dzieci mają głos

  To był trudny tydzień? Tak jak prawie każdy. Intensywny. Masz 15 lat, a już aktywnie się realizujesz: jesteś uczennicą klasy 9 Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, niedawno ukończyłaś Wileńską Szkołę Śpiewu Chóralnego „Liepaitės”, jesteś zastępową w 9. Wileńskiej...

  Kresy 2022 podsumowane. „Mówienie tekstem poetów naprawia świat”

  Eliminacje krajowe XXXI Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy 2022” odbyły się 16 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Po całodniowych przesłuchaniach licznej grupy 83 uczestników komisja wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych. Zdobywcą pierwszej nagrody został Bartosz...

  Student — to brzmi dumnie

  Nie jest to nowe święto — zostało ustanowione już w 1941 r. Obchodzone jest w blisko 70 krajach świata. Zdaje się, że na Litwie święto to obchodzone jest nie dość hucznie. I chociaż studenci w większości nie potrzebują okazji...