Na naszych łamach…

Przed 50 laty: Wielonarodowościowa rodzina

Tak koledzy nazywają brygadę ślusarzy-remontowców z Wileńskiej Fabryki Wierteł. Jej członkowie jako jedni z pierwszych w Wilniusie poprosili, aby podnieść o 15 procent normę dzienną. To zwiększone zadanie produkcyjne brygada pomyślnie wykonuje i nawet przekracza. Przed kilku miesiącami Wileński Miejski Komitet Komsomołu nadał jej miano najlepszej brygady komsomolsko-młodzieżowej miasta.
Brygada ma sporo dobrych poczynań i wykazuje cenną inicjatywę. Jej członkowie często odwiedzają bibliotekę techniczną w celu zapoznania się z nowinkami technicznymi. Tow. Chruszczow powiedział, że każdy robotnik ma swe rezerwy nie w pracy fizycznej, lecz w zasobie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Członkowie brygady nie zapominają o tych ważnych przesłankach pomyślnej pracy. Wielu z nich ma specjalne wykształcenie techniczne, inni się uczą. M. Kalinowski w roku bieżącym kończy szkołę średnią. L. Szapira uczy się na czwartym roku technikum budowy obrabiarek, Cz. Milinkiewicz ma wstąpić do wileńskiej filii Politechniki Kaunaskiej (…).
Ostatnio brygada ta wezwała do współzawodnictwa socjalistycznego najlepszą brygadę ślusarzy-remontowców z moskiewskiej fabryki „Frezer”.

J. Sadowska
„Czerwony Sztandar”
6 lipca 1963 roku

Przed 38 laty: Co budujemy w pierwszej kolejności

Chociaż w ciągu ostatnich sześciu lat zbudowaliśmy w Wilniusie nowe dzielnice dla mniej więcej 120 tysięcy wilnian, jednak budownictwo mieszkaniowe nadal jest w naszym mieście na pierwszym planie. Mamy obecnie na warsztacie nową dzielnicę Wirszuliszki, która całkowicie zostanie przekazana do użytku w roku 1978. W tym czasie zbuduje się pierwszy dom jescze jednej dzielnicy — Szeszkinie. W Wirszuliszkach i Szeszkinie przybędzie nam powierzchni mieszkaniowej dla dalszych 80 tysięcy osób(…).
Rośnie duże miasteczko lecznicze w okolicy osiedla Santariszkis (między ulicą Werki i szosą moletajską). Do końca pięciolatki przekaże się do użytku lecznicę onkologiczną, szpital dziecięcy na 300 łóżek oraz dobiegnie końca budowa szpitala o ogólnym profilu na 1 000 miejsc, który odda się do eksploatacji w roku 1981. Oprócz tego rozszerzy się o 120 miejsc klinikę położniczą na ul. Kowo 8. W roku bieżącym dobiega końca budowa przychodni na Karolinkach, która będzie mogła przyjąć 960 pacjentów w ciągu dnia oraz rozpocznie się wznoszenie największej w republice przychodni na Antokolu — 1 600 pacjentów (…).
W roku 1978 na prawym brzegu rzeki Wilii vis a vis Instytutu Pedagogicznego zaplanowano rozpoczęcie budowy Pałacu Pionierskiego o znaczeniu republikańskim i miejskim. Kompleks ten musimy wznieść jak najszybciej, ponieważ istniejący gmach już nie odpowiada obecnym wymogom pracy z uczniami.

A. Karwelis
naczelnik zarządu budownictwa
inwestycyjnego wileńskiego
miejskiego komitetu wykonawczego

„Czerwony Sztandar”
18 grudnia 1976 roku

Przed 19 laty: Obchody 100 rocznicy urodzin kpt. pil. Franciszka Żwirki

IMAG002716 sierpnia br. mija setna rocznica urodzin wybitnego polskiego pilota kapitana Franciszka Żwirki. (…).
W 1992 roku w Święcianach powstał Społeczny Komitet Pamięci Franciszka Żwirki, który rozpoczął starania o upamiętnienie pamięci słynnego swego rodaka. Praca ta nie była łatwa, gdyż w początkowym okresie nie znalazła przychylnego stosunku władz miejscowych. Mimo to komitet (prezes Józef Skinder) czynił dalsze starania. Właśnie dzięki działalności komitetu oraz Ambasady RP w Wilnie dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej RP oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zostały zorganizowane obchody 100 rocznicy urodzin F. Żwirki.
Na uroczystość przybyła delegacja Wojsk Lotniczych RP oraz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którzy przybyli wraz z delegacją Litewskich Wojsk Lotniczych na polskim śmigłowcu „Sokół – Anakonda” z 103 pułku Lotnictwa Jednostek Nadwislańskich (…).
O 11.00 w miejscowym kościele odprawiona została Msza Święta w intencji F. Żwirki, którą koncelebrował ksiądz kapelan major Zdzisław Krajza wspólnie z miejscowym księdzem proboszczem. W kazaniu swym ksiądz kapelan powiedział, że na sztandarze lotniczym wojsk RP widnieje napis: „Miłość żąda ofiary” i nawiązał do ofiary, którą złożył Chrystus w służeniu ludziom. Podczas Mszy w kościele były dwa poczty sztandarowe: Litewskich Wojsk Lotniczych i Polskich Sił Powietrznych (…).
Około godziny 16.00 zostały złożone kwiaty i wieńce pod tablicą pamiątkową na gmachu szkoły, w której uczył się F. Żwirko. Dzisiaj jest to szkoła z litewskim językiem nauczania. Końcowym akcentem obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na ścianie domu, w którym urodził się F. Żwirko, obecnie ul. Partizanų (…).

Jarosław Wołkonowski

„Kurier Wileński”
 15 sierpnia 1995 roku