19. spotkanie teatralne uczniów Wileńszczyzny

XIX Festiwal Teatrów Szkolnych swą obecnością zaszczyciła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska  Fot. Marian Paluszkiewicz
XIX Festiwal Teatrów Szkolnych swą obecnością zaszczyciła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska Fot. Marian Paluszkiewicz

To już kolejne tradycyjne spotkanie uzdolnionej artystycznie młodzieży — w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w piątek, 17 kwietnia, odbył się XIX Festiwal Teatrów Szkolnych. W tegorocznych finałowych prezentacjach wzięły udział zespoły teatralne z polskich szkół rejonów solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz Wilna.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz działające przy stowarzyszeniu Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych.

Uroczyste otwarcie festiwalu swą obecnością zaszczycili honorowi goście: małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP: podsekretarz stanu Maciej Klimczak, Maria Belina-Brzozowska; ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński; radca-minister, kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, ambasador tytularny Janusz Skolimowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Przybył również poseł na Sejm z ramienia AWPL, prezes ZPL Michał Mackiewicz; radny samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, starszy specjalista działu mniejszości narodowych w Ministerstwie Kultury RL Daiva Dapšienė oraz przedstawiciele wydziałów oświaty rejonu wileńskiego, solecznickiego oraz trockiego.

 Fot. Marian Paluszkiewicz
W tegorocznych finałowych prezentacjach wzięły udział zespoły teatralne z polskich szkół rejonów solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz Wilna. Fot. Marian Paluszkiewicz

— Pragnę wyrazić wielką radość, że tylu dostojnych gości przybyło na Festiwal Teatrów Szkolnych — przywitał wszystkich Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. — Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Anny Komorowskiej, która zechciała przyjąć nasze zaproszenie. To jest wielkie wyróżnienie dla naszej młodzieży, dla społeczności polskiej. Wiadomo jest, że Pani Prezydentowa otacza swoją opieką i wspiera projekty edukacyjne, wspiera artystycznie uzdolnioną młodzież w Polsce. Młodzież na Ziemi Wileńskiej również jest wychowana w duchu poszanowania tradycji ojców.

Uczestników festiwalu przywitała również Anna Komorowska.

— Bardzo się cieszę, że dane mi jest dzisiaj z Państwem się spotkać, z wami, młodymi artystami i tymi, którzy artystów oklaskują. Doceniam, że Festiwal Teatralny ma już tutaj tak długą tradycję. W Polsce obchodzimy 250 lat teatru. Ojcem teatru polskiego jest Wojciech Bogusławski, który przez 5 lat mieszkał i działał tu w Wilnie. Wy, młodzi artyści, jesteście niejako jego spadkobiercami. Bardzo się cieszę, że wpisujecie się w te jubileuszowe obchody.
Po części oficjalnej nastąpiły prezentacje przedstawień teatrów szkolnych. Na scenie wystąpiło kolejno 12 zespołów teatralnych.

Szerszą relację z festiwalu zamieścimy we wtorkowym numerze „Kurierze Wileńskiego”.