Konferencja o mediach polskich na Litwie

akt2 Konferencja 23
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja poświęcona mediom polskim tworzonym na Litwie — „Media od podszewki” Fot. archiwum

W czwartek, 21 maja, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja poświęcona mediom polskim tworzonym na Litwie — „Media od podszewki”. Organizatorami konferencji był: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich (STIP), Zrzeszenie Mediów Polskich na Litwie oraz Federacja Polskich Mediów na Wschodzie.

Na konferencję przybyli Stanisław Cygnarowski, radca-minister, konsul generalny, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, prof. Henryk Malewski, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Daniel Żemojć, prezes niedawno powstałej Komisji ds. Mniejszości Narodowych wileńskiego oddziału Socjaldemokratycznej Partii Litwy, przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie.

Pierwszą wspólną konferencję branżowych organizacji społecznych Polaków na Litwie rozpoczął prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich Robert Niewiadomski. W słowie wstępnym mówił między innymi o znaczeniu, jakie odgrywają polskie media w życiu społeczności polskiej naszego kraju. Z kolei Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”, członek zarządu Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” wystąpienie poświęcił roli mediów w okresie transformacji ustrojowych, zmianom, jakie zachodzą w branży medialnej pod wpływem nowoczesnych technologii oraz szansom i zagrożeniom. Walenty Wojniłło, redaktor i wydawca portalu internetowego „Wilnoteka” oraz audycji telewizyjnej „Album Wileński”, opowiedział o problemach i perspektywach Telewizji Polskiej na Litwie.

Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, prezes Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie oraz Federacji Polskich Mediów na Wschodzie, mówił o potrzebach powołania organizacji zrzeszających polskie redakcje działające na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi oraz o sytuacji polskiej prasy drukowanej na Litwie. Te tematy w swym wystąpieniu kontynuowała Elżbieta Sadajska, dyrektor „Tygodnika Wileńszczyzny”. Jak powiedziała, dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy redakcjami „Tygodnika Wileńszczyzny” i „Kuriera Wileńskiego”, jakie stało się możliwe dzięki powołaniu Zrzeszenia Mediów Polskich, już udało się obniżyć koszta wydawania dodatków telewizyjnych do tych wydawnictw.
Dyrektor Radia Znad Wilii Mirosław Juchniewicz swe wystąpienie poświęcił perspektywom i zagrożeniom, przed jakimi znalazły się media polskie na Litwie. Wiktor Jusel, dyrektor portalu L24.lt, opowiedział o funkcjonowaniu polskich portali internetowych na Litwie. Z kolei Rajmund Klonowski, członek zarządu europejskiego stowarzyszeń dzienników mniejszości narodowych „Midas”, opowiedział o sytuacji mediów mniejszości narodowych w Europie, o ich znaczeniu i wpływach. Po wysłuchaniu wystąpień odbyła się dyskusja.
Inf. wł.