Minimalny wzrost minimalnych wynagrodzeń i emerytur

02-emeryt
Po zwiększeniu kwoty bazowej emerytury około 141 tys. ludzi otrzyma większe dodatki Fot. Marian Paluszkiewicz

Od 1 lipca wzrosła wysokość minimalnej płacy zarobkowej. Została ona podwyższona o 25 euro i wynosi obecnie 325 euro. Wzrosła również o 3 euro kwota bazowa emerytury do 108 euro, wysokość dochodów ubezpieczonych również wzrosła o 3 euro do 434 euro. Ustalono również wysokość przeciętnej emerytury, która wyniesie 236 euro (obecnie – 229 euro).

Na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia w budżecie państwa przewidziano 14,4 mln euro. Na zwiększenie emerytur potrzeba dodatkowo 22,86 mln z budżetu „Sodry” oraz 3,94 mln z budżetu państwa.

Jest to trzeci wzrost wynagrodzeń od 2012 r. Ostatni raz minimalna płaca zarobkowa wzrosła w październiku 2014 r. — o 10,1 euro — do 300 euro.

Według danych Departamentu Statystyki, w październiku ubiegłego roku minimalne (lub mniejsze) wynagrodzenia otrzymywało 19,4 proc. pracowników, większość z nich pracowało w niepełnym wymiarze godzin. Liczba pracowników otrzymujących 300 euro lub mniej wynosiła 211,4 tys., 124,7 tys. pracowało na niepełnym etacie.

Według danych Ministerstwa Ochrony Społecznej i Pracy, zwiększenie emerytury odczują wszyscy emeryci z wyjątkiem odbiorców rent sierocych, czyli około 867 tys. osób. Po zwiększeniu kwoty bazowej emerytury około 141 tys. ludzi otrzyma większe dodatki.

Wysokość średniej emerytury w marcu br. wynosiła 241,97 euro, przy zachowanym koniecznego stażu – 251,58 euro. Ostatni symboliczny wzrost emerytury był odnotowany na początku bieżącego roku – bazowa emerytura wzrosła o 0,74 euro, wysokość przeciętnej emerytury – o 2,52 euro.

„Wysokość średniej emerytury wzrośnie o około 5 euro (średnio ok. 16,54 Lt)” – zaznaczyła minister ochrony społecznej i pracy Algimanta Pabedinskienė. Według minister, jest to nieznaczny wzrost, ale jest to pierwszy wzrost w ciągu ostatnich 6 lat. Jak zaznaczyła minister, w każdym indywidualnym przypadku wzrost emerytury będzie inny, obliczany z uwzględnieniem stażu i wysokości ubezpieczonych dochodów przed udaniem się na emeryturę.

Algimanta Pabedinskienė podkreśliła, że bardzo by się chciało zwiększyć emerytury o przynajmniej 30 euro (ok. 100 litów): „Zwłaszcza te najmniejsze, ale poprzednia władza zostawiła nam »garb« — trzeba wypłacić zabrane przez liberałów i konserwatystów emerytury. W Sejmie została przedstawiona nowelizacja ustawy, na podstawie której w ciągu 3 najbliższych lat będą zwrócone przyswojone w latach 2010-11 emerytury pracujących emerytów”.

Za ustawą głosowało 70 posłów Sejmu, przeciwko – 1, powstrzymał się 1.

Kompensaty dla emerytów, którzy pracowali w 2010-11 r. i otrzymywali zmniejszone emerytury, będą spłacane od 2016 r.

W drugim kwartale 2016 r. emerytom wypłaci się 33 proc. okrojonej emerytury. W ostatnim miesiącu pierwszego kwartału 2017 i 2018 r. wypłaci się odpowiednio po 33 i 34 proc. Jeżeli niedopłata nie będzie przewyższała 100 euro, będzie ona zwrócona w ostatnim miesiącu drugiego kwartału 2016 r.