Na naszych łamach…

Kontroler Lentwarskiej Fabryki Dywanów Jerzy Mackiewicz został jednym z 57 zwycięzców konkursu „Przyjaźń”, zorganizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i redakcję „Czerwony Sztandar”. Wygrał aparat fotograficzny „Start-B”. Fot. Michała Rebiego
Kontroler Lentwarskiej Fabryki Dywanów Jerzy Mackiewicz został jednym z 57 zwycięzców konkursu „Przyjaźń”, zorganizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i redakcję „Czerwony Sztandar”. Wygrał aparat fotograficzny „Start-B”. Fot. Michała Rebiego

Przed 49 laty: Nas informują

Na zlot zwiadowców do Moskwy

Dzisiaj w stolicy naszej ojczyzny nastąpi otwarcie drugiego wszechzwiązkowego zlotu uczestników — zwycięzców wędrówek młodzieży po miejscach rewolucyjnych, bojowej i roboczej chwały narodu radzieckiego. Wczoraj do Moskwy na zlot wyjechała delegacja młodzieży naszej republiki z pierwszym sekretarzem KC LKZM Litwy W. Morkūnasem na czele. W składzie delegacji — zwycięzcy republikańskiego zlotu młodzieży — młodociani turyści i krajoznawcy Kłajpedy, Wilniusu, Kaunasu, rejonów lazdijskiego i szyrwinckiego.
Wczoraj z Orła do stolicy wyruszyła także grupa litewskich motocyklistów, których trasa prowadzi przez miejsca walk 16 Dywizji Litewskiej. Przywiozą oni do stolicy znicz z wileńskiego cmentarza wojskowego.

Zagraniczne „trasy” dzieł sztuki

Do NRD wysłano partię prac plastyków litewskich. Będą mogli z nimi zapoznać się ludzie pracy Erfurtu a także uczestnicy międzynarodowej wystawy kwiatów, która wkrótce zostanie otwarta w tym mieście. Tematyką płócien są kwiaty.
Ogółem do Erfurtu wysłano 40 prac 15 plastyków litewskich.
Za granicę wysłano też dwie wielkie wystawy grafików litewskich — 500 prac. Zapozna się z nimi społeczeństwo szeregu miast Polski i Jugosławii.

Do Holandii

Wczoraj do Holandii celem wzięcia udziału w XXXII Sesji Federacji Międzynarodowego Towarzystwa Bibliotecznego wyjechała grupa litewskich bibliotekarzy. Wśród nich starszy wykładowca Wileńskiego Uniwersytetu Państwowego im. W. Kapsukasa, kandydat nauk pedagogicznych W. Sinkewiczius i kierownik wydziału metodycznego Państwowej Biblioteki Republikańskiej P. Kizis oraz inni.
Sesja omówi aktualne kwestie pracy bibliotekarskiej.
Uczestnicy sesji zapoznają się z zabytkami historycznymi, życiem gospodarczym i kulturalnym Holandii a także Luksemburga.

„Fabryki-olbrzymy”

W głównym przedsiębiorstwie Wileńskiego Zjednoczenia Budowy Maszyn Rolniczych „Neris” rozpoczęto produkcję agregatów nowej konstrukcji do wytwarzania mączki siennej. Ich moc wynosi półtora tony pasz na godzinę. Te „fabryki” pasz stworzyli specjaliści biura konstrukcyjnego „Nerisu”.
Pięć pierwszych agregatów wyprodukuje się w bieżącym miesiącu.

Nowa specjalność w kołchozie

Tadeusz Lutkiewicz i Alfons Pukszta powrócili do rodzinnego kołchozu z zaświadczeniami specjalistów od ustawiania instalacji gazowych.
Nowa specjalność pojawiła się tu nieprzypadkowo, gospodarstwo „Wilia” pierwsze w rejonie zamierza gazyfikować osadę.
Obu gazyfikatorom roboty starczy. I nie tylko w nowej kołchozowej osadzie, gdzie jest już przeszło 20 typowych domów, lecz także w domach starych.
Wieś otrzyma nowe paliwo w roku bieżącym nie tylko do swych domów. Fermy — trzody chlewnej i bydła rogatego — również przestawiają swoje kuchnie pasz z paliwa drzewnego na gaz ziemny.

„Radziecki Wilnius”

Tak nazywa się informator bibliograficzny wydany przez Wileńską Bibliotekę Publiczną i Państwową Bibliotekę Republikańską Litewskiej SRR.
Przewodnik odzwierciedla nowe życie radzieckiego Wilniusu, rozwój gospodarki miasta, wykonanie planów narodowych, budownictwo kulturalne, perspektywiczne plany i historię miasta. W bibliografii zarejestrowane są książki i artykuły w językach litewskim, rosyjskim i polskim.

Festiwal Polskich Filmów

Rozpocznie się w Wilniusie 19 września. W jego ramach będą wyświetlane nieznane jeszcze u nas polskie filmy: „Faron” i „Pociąg” Jerzego Kawalerowicza , „Popioły” Andrzeja Wajdy , „Barwy walki” Jerzego Passendorfera. We wszystkich kinach Wilniusu tydzień ten będzie wyłącznie polonijny. Rzecz jasna będą też pozycje już znane wileńskiej publiczności.
W foyer kin ulokują się wystawy związane tematycznie z 1000- leciem naszego najbliższego sąsiada i rozwojem sztuki filmowej w PRL.

Informacje własne
„Czerwony Sztandar”
8 września 1966 r.