EFHR rozpoczyna III edycję projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”!

wos 2015 flyerEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w III edycji edukacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w języku polskim.

Długofalowym celem projektu jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.
Dzięki cyklowi cotygodniowych audycji radiowych emitowanych na falach radia „Znad Wilii” oraz artykułów prezentowanych w piątkowej gazecie „Kurier Wileński” uczestnicy projektu będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień poruszanych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy następujące tematy:

1. Aktywność społeczna
2. Władza
3. Unia Europejska
4. Organizacje międzynarodowe
5. Problemy współczesnego świata
6. Naród i państwo
7. Prawa człowieka
8. Prawo litewskie
Pierwsza audycja radiowa do tematu „Aktywność społeczna” została wyemitowana w środę, 7 października, na falach radia „Znad Wilii” o godz. 15.40, a artykuł został opublikowany w gazecie „Kurier Wileński” w piątek, 9 października.
Wszystkich chętnych uczniów od października zapraszamy do rejestrowania się na platformie projektu wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na stronie zamieszczone zostaną również m. in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień do wygrania dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film.
Po zakończeniu projektu, na podstawie artykułów oraz audycji radiowych, zostanie przygotowany egzamin online, sprawdzający zdobytą wiedzę. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło aż 174 uczniów z 347 zarejestrowanych na platformie. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowało się 350, z czego 123 przystąpiło do egzaminu.
W bieżącym roku dla nauczycieli zorganizowane zostały również dwudniowe szkolenia, w których udział wzięło 15 nauczycieli z 12 szkół z Wilna i rejonu wileńskiego. W trakcie 12 godzin szkolenia omówiono m. in. ogólne aspekty ideowe przedmiotu WOS w Unii Europejskiej. Zastanowiono się również, jak przekazać wiedzę w ciągu 45 minut, jak dobrze rozpocząć i zakończyć lekcję WOS oraz jak zachęcić uczniów do aktywności. Nauczyciele wzięli również udział w zajęciach praktycznych — pracując w grupach przygotowywali swoje propozycje prowadzenia zajęć. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające udział.
Warto zaznaczyć, że wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.
Nauczycieli, chętnych wziąć udział w szkoleniu lub zaangażować się w realizację projektu (odpłatnie) przez jego promocję wśród uczniów, zachęcanie do udziału, śledzenie procesu nauki oraz pomoc w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub drogą mailową: wos@efhr.eu.

EFHR