Zgłaszamy kandydatów na plebiscyt „Polak Roku 2015”

polak„Każdemu z tej dziesiątki znajdującej się dziś na scenie – należy się taki puchar, wszyscy bowiem razem gramy w jednej »orkiestrze«” – mówiła podczas uroczystości siostra Michaela Rak, zwyciężczyni Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2014”
I oto wraz z pierwszym miesiącem jesieni ogłaszamy swój kolejny, tradycyjny, a  tak popularny wśród naszych Czytelników plebiscyt „Polak Roku 2015”.
W tym roku będzie kolejno osiemnasty.
Jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie.
Jak dowiodły poprzednie lata, mamy bardzo dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.

Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2015”.
Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych osób
.
Następnie Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania. Zgodnie z regulaminem plebiscytu zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszane.
A głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadsyłane do redakcji.
Podliczenia głosów dokona kapituła.
Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT–02121–30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Polak Roku 2015” do 31 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja