Więcej

    Zgłaszamy kandydatów na plebiscyt „Polak Roku 2015”

    Czytaj również...

    polak„Każdemu z tej dziesiątki znajdującej się dziś na scenie – należy się taki puchar, wszyscy bowiem razem gramy w jednej »orkiestrze«” – mówiła podczas uroczystości siostra Michaela Rak, zwyciężczyni Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2014”
    I oto wraz z pierwszym miesiącem jesieni ogłaszamy swój kolejny, tradycyjny, a  tak popularny wśród naszych Czytelników plebiscyt „Polak Roku 2015”.
    W tym roku będzie kolejno osiemnasty.
    Jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie.
    Jak dowiodły poprzednie lata, mamy bardzo dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.

    Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2015”.
    Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
    Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
    Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych osób
    .
    Następnie Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania. Zgodnie z regulaminem plebiscytu zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszane.
    A głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadsyłane do redakcji.
    Podliczenia głosów dokona kapituła.
    Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
    Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT–02121–30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Polak Roku 2015” do 31 października br.
    Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

    Redakcja

    Afisze

    Więcej od autora

    Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

    Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

    Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

    Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

    Impreza świętojańska w Rudominie

    Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

    X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

    Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.