Posiedzenie polskiej frakcji w Związku Wolności Litwy

logo28 października odbyło się kolejne posiedzenie polskiej frakcji działającej w ramach Związku Wolności Litwy, na którym zostali przyjęci nowi członkowie frakcji. Omówiono bieżące sprawy, zatwierdzono plany działania na najbliższy okres, uczestnictwo w imprezach, a także działalność frakcji w tworzeniu programu partii. Zatwierdzono projekty atrybutów, jak logotyp, hasło oraz inne.

Podczas spotkania rozpatrzono kwestie przyszłych wyborów do Sejmu. Członkowie frakcji postanowili wziąć aktywny udział w wyborach. Drogą głosowania zostali wyłonieni kandydaci na okręgi jednomandatowe, a także na listy wyborcze polskiej frakcji w Związku Wolności Litwy.
Frakcja stawia sobie za cel aktywizację polityczną i społeczną polskiej społeczności na Litwie, dbanie o język, oświatę i kulturę ojczystą Polaków oraz rozwój otwartego dialogu między Polakami i Litwinami.

Polska frakcja Związku Wolności Litwy w działalności na rzecz podstawowych praw obywatelskich jednoczy się ze wszystkimi obywatelami Litwy oraz organizacjami społecznymi i politycznymi, dla których demokracja i równość praw obywateli są najwyższymi wartościami w sprawnie działającym państwie demokratycznym.
Tradycje tolerancji, wielokulturowości, zgody i współpracy między narodami, wywodzące się z Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i samej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie wygasły i będą kultywowane, o co też zamierza dbać polska frakcja Związku Wolności Litwy.

Inf. wł.