Więcej

  Posiedzenie polskiej frakcji w Związku Wolności Litwy

  Czytaj również...

  logo28 października odbyło się kolejne posiedzenie polskiej frakcji działającej w ramach Związku Wolności Litwy, na którym zostali przyjęci nowi członkowie frakcji. Omówiono bieżące sprawy, zatwierdzono plany działania na najbliższy okres, uczestnictwo w imprezach, a także działalność frakcji w tworzeniu programu partii. Zatwierdzono projekty atrybutów, jak logotyp, hasło oraz inne.

  Podczas spotkania rozpatrzono kwestie przyszłych wyborów do Sejmu. Członkowie frakcji postanowili wziąć aktywny udział w wyborach. Drogą głosowania zostali wyłonieni kandydaci na okręgi jednomandatowe, a także na listy wyborcze polskiej frakcji w Związku Wolności Litwy.
  Frakcja stawia sobie za cel aktywizację polityczną i społeczną polskiej społeczności na Litwie, dbanie o język, oświatę i kulturę ojczystą Polaków oraz rozwój otwartego dialogu między Polakami i Litwinami.

  Polska frakcja Związku Wolności Litwy w działalności na rzecz podstawowych praw obywatelskich jednoczy się ze wszystkimi obywatelami Litwy oraz organizacjami społecznymi i politycznymi, dla których demokracja i równość praw obywateli są najwyższymi wartościami w sprawnie działającym państwie demokratycznym.
  Tradycje tolerancji, wielokulturowości, zgody i współpracy między narodami, wywodzące się z Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i samej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie wygasły i będą kultywowane, o co też zamierza dbać polska frakcja Związku Wolności Litwy.

  Inf. wł.

  Afisze

  Więcej od autora

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

  X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

  Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.