Więcej

  Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” Temat V: Organizacje międzynarodowe

  Czytaj również...

   jest sojuszem militarnym Fot. archiwum
  NATO jest sojuszem militarnym Fot. archiwum

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kontynuuje realizację skierowanego do uczniów klas 9-12 projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”. Słuchając co środę o godz. 15.40 audycji w Radiu Znad Wilii oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” uczniowie poznają 8 bloków tematycznych. Przedstawiamy temat piąty „Organizacje międzynarodowe”. Więcej informacji oraz regulaminu szukaj na www.efhr.eu, oraz platformie wos.efhr.eu.

  Współcześnie istnieje ponad 250 organizacji międzynarodowych, które skupiają się na zwalczaniu różnych problemów występujących na świecie. Większość z nich ma charakter lokalny, mimo to, coraz częściej starają się nawiązywać współpracę z różnymi państwami wobec postępującej globalizacji.

  Jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Uznaje się ją za największą organizację na świecie, która liczy obecnie 193 członków. Przyczyną powstania ONZ były przede wszystkim konflikty zbrojne między państwami. Z tego powodu, podczas drugiej wojny światowej narodził się pomysł założenia ogólnoświatowej organizacji. Głównym celem tej instytucji jest rozwiązywanie sporów pomiędzy różnymi krajami oraz przywrócenie pokoju. ONZ powstała w 1945 r. po podpisaniu Karty Narodów Zjednoczonych.
  Organizacja ta cechuje się szerokim zakresem działalności. Do najważniejszych zadań zalicza się zagadnienia związane z pokojem i bezpieczeństwem na świecie. Zajmuje się również prawami człowieka, różnorodnymi problemami humanitarnymi, kwestiami gospodarczymi oraz ochroną zdrowia.

  Litwa jest członkiem organizacji od 1945 r. Początkowo jako jedna z Republik Związku Radzieckiego, a od 1991 r. jako niepodległe państwo, zaś Polska stała się członkiem ONZ w 1945 r.
  Oprócz ONZ istnieje również wiele innych organizacji ogólnoświatowych. Wśród nich można wyróżnić organizacje o charakterze branżowym, które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze współpracą gospodarczą danych państw. Można wyróżnić np. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W jej skład wchodzą kraje wysoko rozwinięte. Podejmuje ona działania umożliwiające wzrost gospodarczy oraz tworzenie warunków do współpracy finansowej między państwami.

  Zadaniami o nieco innym charakterze zajmuje się Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Została utworzona w 1960 r., aby mieć możliwość obrony interesów krajów wydobywających ropę. Do najważniejszych krajów związanych z tą organizacją zalicza się państwa Bliskiego Wschodu (Kuwejt, Arabię Saudyjską, Irak, Iran).
  Organizacją wyróżniającą się jest również Wspólnota Narodów. W skład tej organizacji wchodzi Wielka Brytania i wszystkie państwa, które były jej koloniami. Obecnie liczy 54 członków. W swoim działaniu skupia się na promowaniu demokracji i praw człowieka.
  Warto wspomnieć także o dwóch organizacjach regionalnych, które odgrywają znaczącą rolę we współczesnym świecie.
  Pierwsza z nich to Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), która jest sojuszem militarnym, w którym członkowie są dla siebie nawzajem gwarantem bezpieczeństwa w przypadku inwazji na terytorium jednego z państw.

  Drugą organizacją działającą na poziomie regionalnym jest Rada Europy, która zajmuje się przede wszystkim prawami człowieka i promowaniem demokracji. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. Rada Europy została utworzona w 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy, z siedzibą w Strasburgu. Obecnie do organizacji należy 47 państw.
  W 1950 r. Rada Europy uchwaliła Konwencję o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności, która poza katalogiem praw i wolności reguluje funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który orzeka czy państwa przestrzegają zapisów konwencji.

  Niewątpliwie jedną z najważniejszych europejskich organizacji międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie kompetencji jest Unia Europejska, której poświęciliśmy artykuł oraz audycję trzecią w ramach projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”.
  Wciąż rosnąca liczba organizacji międzynarodowych pokazuje nam, jak ważne miejsce zajmują takie instytucje w zwalczaniu różnorodnych problemów występujących na świecie. Dzięki nim społeczeństwo ma większą świadomość zagrożeń i przysługujących im praw oraz możliwość ich ochrony.
  ***
  Za odpowiedź udzieloną na temat „Problemy współczesnego świata” bilety do kina zdobyła Katarzyna Zawieriucha.
  Gratulujemy i zadajemy kolejne pytanie! Pomyśl! Czy dostrzegasz działalność i wpływ organizacji międzynarodowych w swoim życiu codziennym? Podaj przykłady. Zamieść swoją odpowiedź do 11 listopada na forum dyskusyjnym na platformie wos.efhr.eu i wygraj dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film!

  EFHR

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Piotrem Jezierskim. „Piszę także dla mieszkańców Kresów”

  Rajmund Klonowski: Kim jest Aligator? Dr Piotr Jezierski: Aligator to jest dziewczyna, nastolatka. Polka z Warszawy, która jest związana z Kresami Wschodnimi przez to, że jej tata pracuje w pewnej fundacji. Można się domyślić, jakiej. I ten tata czasem podróżuje,...

  Polsko-litewski portal po rosyjsku

  Poniżej zamieszczamy przedruk artykułu „Polsko-litewski portal po rosyjsku” z wydawanego w Polsce pisma „Gazeta Polska”. Poświęcony jest kwestii przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. O problemie oddziaływania rosyjskiej propagandy na Wileńszczyznę i braku przeciwdziałania jej wpływom ze strony środowiska AWPL-ZChR pisaliśmy przed...

  Plener malarski „Znad Mereczanki fal”

  W dniach 18-26 maja br. odbył się plener malarski uczniów Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku i ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Kolejna edycja corocznego pleneru została zatytułowana „Znad Mereczanki fal” i była kontynuacją ubiegłorocznego spotkania, które zahaczyło o...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Dniu Dziecka

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka ten numer Pocopotka...