Rozbudowuje się infrastrukturę wodociągową i ściekową

Samorząd Rejonu Wileńskiego i spółka „Nemėžio komunalininkas” realizuje projekt „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim” (w Skojdziszkach, Mariampolu, Rukojniach), dzięki któremu we wsi Skojdziszki będzie zrekonstruowana oczyszczalnia ścieków, a w osiedlach Rukojnie i Mariampol będą zbudowane nowe urządzenia oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Samorząd dużo uwagi udzielił rozbudowie scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, poprawie jakości wody pitnej i porządkowaniu ścieków. W celu podniesienia poziomu dobrobytu w rejonie, poprawy warunków higieny mieszkańców, w celu rozwiązywania problemów ochrony środowiska w rejonie, niezbędnie jest poprawiać jakość wody, właściwie zbierać i oczyszczać ścieki bytowe.
W ramach projektu jest planowane zrekonstruować oczyszczalnię ścieków we wsi Skojdziszki, zbudować około 15,1 km sieci kanalizacyjnych i około 17,4 km sieci wodociągowych, w osiedlach Rukojnie i Mariampol zbudować nowe oczyszczalnie ścieków i urządzenia do uzdatniania wody. Nowa oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać osiedla Skojdziszki i Rudomino.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 013 369,73 euro, z czego 5 693 738,88 euro przydzieliła Unia Europejska, a 319 630,84 euro (1 103 621,38 lt) opłacił Samorząd Rejonu wileńskiego.
Nowe sieci kanalizacyjne będą wykorzystywane do zbierania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych i innych gmachów, a dzięki nowym sieciom wodociągowym i urządzeniom do uzdatniania wody ludzie będą zaopatrywani w wodę pitną lepszej jakości i będzie im zapewnione zaopatrzenie w wodę. Do nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będą mogli dołączyć się 1328 mieszkańców.
Prace planuje się wykonać do końca 2016 roku.