Więcej

  Rozbudowuje się infrastrukturę wodociągową i ściekową

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego i spółka „Nemėžio komunalininkas” realizuje projekt „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim” (w Skojdziszkach, Mariampolu, Rukojniach), dzięki któremu we wsi Skojdziszki będzie zrekonstruowana oczyszczalnia ścieków, a w osiedlach Rukojnie i Mariampol będą zbudowane nowe urządzenia oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
  Samorząd dużo uwagi udzielił rozbudowie scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, poprawie jakości wody pitnej i porządkowaniu ścieków. W celu podniesienia poziomu dobrobytu w rejonie, poprawy warunków higieny mieszkańców, w celu rozwiązywania problemów ochrony środowiska w rejonie, niezbędnie jest poprawiać jakość wody, właściwie zbierać i oczyszczać ścieki bytowe.
  W ramach projektu jest planowane zrekonstruować oczyszczalnię ścieków we wsi Skojdziszki, zbudować około 15,1 km sieci kanalizacyjnych i około 17,4 km sieci wodociągowych, w osiedlach Rukojnie i Mariampol zbudować nowe oczyszczalnie ścieków i urządzenia do uzdatniania wody. Nowa oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać osiedla Skojdziszki i Rudomino.
  Całkowita wartość projektu wynosi 6 013 369,73 euro, z czego 5 693 738,88 euro przydzieliła Unia Europejska, a 319 630,84 euro (1 103 621,38 lt) opłacił Samorząd Rejonu wileńskiego.
  Nowe sieci kanalizacyjne będą wykorzystywane do zbierania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych i innych gmachów, a dzięki nowym sieciom wodociągowym i urządzeniom do uzdatniania wody ludzie będą zaopatrywani w wodę pitną lepszej jakości i będzie im zapewnione zaopatrzenie w wodę. Do nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będą mogli dołączyć się 1328 mieszkańców.
  Prace planuje się wykonać do końca 2016 roku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...