Więcej

  Diamentowe gody legendarnej „Wilii”

  Czytaj również...

  24_Wilia_02
  Polonez A-dur Fryderyka Chopina we wspaniałym wykonaniu zestawu reprezentacyjnego „Wilii” Fot. Marian Paluszkiewicz

  Galowym koncertem „Powróćmy do lat minionych…” w sobotę, 21 listopada, Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” uczcił swój diamentowy jubileusz — 60-lecie działalności.

  Licząca ponad 2 000 miejsc sala widowiskowa „Compensa” była wypełniona po brzegi.
  „Wilia” po raz kolejny zademonstrowała wysoki poziom wykonawstwa i kultury artystycznej, dowodząc, że sprawiedliwie uznawana jest za reprezentacyjny i niepowtarzalny zespół polski na Litwie. Na uroczysty koncert przybyło kilka pokoleń wilnian. Byli wśród nich ci, którzy tworzyli zespół oraz w ciągu wielu dziesięcioleci byli jego widzami.

  Podczas gali została przedstawiona tylko część niezmiernie bogatego repertuaru. Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni i tańce z różnych okresów życiorysu diamentowej „Wilii”. Każdy z obecnych na sali na pewno ujrzał ulubiony taniec czy usłyszał oczekiwaną pieśń.
  Zainaugurowała uroczysty koncert pieśń „Wilija, naszych strumieni rodzica” do słów Adama Mickiewicza, która stała się już symbolem, łączącym wszystkie pokolenia wiliowców.

  W pierwszej części jubileuszowego koncertu wystąpili weteranie Fot. Marian Paluszkiewicz
  W pierwszej części jubileuszowego koncertu wystąpili weteranie Fot. Marian Paluszkiewicz

  Ta pieśń dźwięczała na pierwszym koncercie zespołu przed 60 laty w murach Uniwersytetu Wileńskiego i wykonywana jest dziś na różnych scenach Litwy i Polski.
  Tancerze powitali publiczność uroczystym polonezem Fryderyka Chopina.
  Na jubileuszowym koncercie wystąpiło blisko 250 artystów, reprezentujących różne pokolenia — seniorzy, grupa dziecięca oraz podstawowy — reprezentacyjny skład zespołu.

  Powrócili na scenę weterani-wiliowcy — nawet sprzed 30, 50 lat — wciąż pełni siły, werwy i którzy pięknie tańczą i śpiewają. Na ich twórczości wyrosło niejedno pokolenie. Któż nie pamięta „Furmana” w wykonaniu Jana Skrobota. Podczas jubileuszowego koncertu legendarny wykonawca zaśpiewał tę pieśń na bis.
  Tradycyjnie wykonano poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego – swoistej wizytówki „Wilii”.
  Nowością dla wielu widzów był „Taniec chustkowy” wykonany przez zespół reprezentacyjny.

  — Z całą publicznością podziwiałam „Taniec chustkowy”. Tancerze zademonstrowali prawdziwy kunszt artystyczny. Ciekawa jest historia tego tańca. Po raz pierwszy  tancerze „Wilii” wykonali go w 1965 roku na koncercie z okazji 10-lecia zespołu.  Wtedy do Wilna przyjechała choreograf, pedagog, współtwórczyni Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Elwira Kamińska, która pomogła wystawić taniec — powiedziała w rozmowie z „Kurierem” Krystyna Adamowicz, znana wileńska dziennikarka, wieloletnia chórzystka „Wilii”, autorka albumowego wydania książki „Strumieni rodzica 60 lat z »Wilią«”.
  „Taniec chustkowy” ostatni raz został wykonany przez „Wilię” w roku 1991 na koncercie noworocznym. W jubileuszowym repertuarze znalazł się dzięki Marzenie Suchockiej, która jest choreografem zespołu.

  — Marzena napisała list do dyrekcji „Śląska” z prośbą o pozwolenie na wystawienie tańca. W drodze wyjątku Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wyraził zgodę na odtworzenie i wykonanie tego tańca. Piękny, dynamiczny, a w dodatku wykonywany wyłącznie przez zawodowy zespół „Śląsk” jest unikalny i  jedyny w Polsce, wciągnięty na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zawodowi choreografowie zespołu „Śląsk” — Sabina Szybka i Mario Maślaniec — podczas kilkudniowych prób przekazywali wiliowcom tajemnice choreografii i techniki jego wykonania. Mam nadzieję, że taniec ten odnowi współpracę twórczą ze „Śląskiem”, którą nawiązały dwie legendarne kierowniczki — „Wilii” — Zofia Gulewicz oraz „Śląska” — Elwira Kamińska — dodała Krystyna Adamowicz.
  Trzeba zaznaczyć, że obecni na gali Sabina Szybka i Mario Maślaniec wysoko ocenili kulturę wykonawczą tancerzy „Wilii”.
  „Traktujemy was jak prawdziwych zawodowców” — zaznaczył po koncercie Tomasz Janikowski, zastępca dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

  Legendarny „Furman” w wykonaniu Jana Skrobota wywołał burzę oklasków Fot. Marian Paluszkiewicz
  Legendarny „Furman” w wykonaniu Jana Skrobota wywołał burzę oklasków Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tym roku zespół obchodzi nie tylko swój jubileusz, ale też 100. rocznicę urodzin śp. Zofii Gulewicz – wieloletniego choreografa zespołu.
  W maju bieżącego roku, wszyscy, którzy pamiętają panią Zofię, modlili się w Jej intencji, zwiedzali Jej miejsce wiecznego spoczynku, dom w Kolonii Wileńskiej i spotkali się na wieczorze wspomnień pani Zofii — rodowitej warszawianki, ale z wybranego losu — wilnianki. Wielce zasłużonej osoby dla kultury polskiej na Ziemi Wileńskiej.
  Także minęła 90. rocznica urodzin Wiktora Turowskiego — kierownika artystycznego i dyrygenta pierwszych lat istnienia zespołu, który oddał 24 lata swego życia „Wilii”.
  Wielu kierowników przyczyniło się do rozwoju zespołu i każdego wkład jest bezcenny.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Niestety, nie ma już Wiktora Turowskiego, Edwardasa Pilipaitisa — kierownika kapeli, Władysława Korkucia – chórmistrza i Stanisława Michalkiewicza –konferansjera oraz tancerza, Franciszka Kowalewskiego – honorowego prezesa zespołu. W kwietniu bieżącego roku zmarł Leonard Gogiel – były chórzysta kronikarz zespołu, poeta, który napisał mnóstwo wierszy na temat życia zespołu. Publiczność uczciła pamięć wszystkich, kogo już nie ma z nami chwilą ciszy.

  Na koncert przybyli ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, poseł na Sejm RP Adam Andruszkiewicz, ambasador Republiki Czeskiej Bohumil Mazánek, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański i Marek Różycki, przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie RL Rita Tamašunienė, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, radni w samorządzie m. Wilna z ramienia AWPL, zastępca kanclerza rządu RL Olegas Romančikas, politycy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i kulturalnych.

  Tancerze-weterani byli pełni werwy i energii Fot. Marian Paluszkiewicz
  Tancerze byli pełni werwy i energii Fot. Marian Paluszkiewicz
  24_Wilia_05
  Nowa wersja „Tańca chustkowego” wystawiona została dzięki współpracy z choreografami „Śląska” Fot. Marian Paluszkiewicz

  Listy gratulacyjne od prezydenta RP Andrzeja Dudy, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Małgorzaty Omilanowskiej, premiera Algirdasa Butkevičiusa oraz mera Wilna Remigijusa Šimašiusa świadczą nie tylko o docenieniu dorobku zespołu, ale też o nowym spojrzeniu na regionalną kulturę polską, będącą częścią składową kultury Litwy.

  Prowadzący galę odczytali list gratulacyjny, który w imieniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy przysłał Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta RP:
  „Prezydent RP wysoko ocenia zasługi i wkład kierowanego przez Panią Renatę Brasel zespołu w zachowanie tożsamości i pielęgnowanie poczucie wspólnoty narodowej Polaków na Litwie. Wierzę, że działalność zespołu »Wilia« nadal będzie przyczyniać się do integracji mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Mam nadzieję, że przez kolejne dziesięciolecia pracy artystycznej będziecie nam państwo dostarczać wzruszeń i wspaniałych wrażeń estetycznych, których źródło tkwi w pięknie polskiego folkloru”.

  Kolejnych wielu lat działalności i wiernych widzów życzył zespołowi ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.
  Konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski odczytał list prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusza Skolimowskiego.
  Konsul poinformował, że decyzją zarządu Medalem Honorowym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” — „Meritus Patriae” — została odznaczona kierownik zespołu Renata Brasel.
  Za prawdziwą ucztę duchową dziękował zespołowi przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.
  Lider AWPL wspomniał o niepewnym losie słynnej „Piątki”, która jest kolebką zespołu „Wilia” oraz wyraził nadzieję, że Polacy Wileńszczyzny pokonają wszystkie trudności.

  Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni zespołu Fot. Marian Paluszkiewicz
  Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni zespołu Fot. Marian Paluszkiewicz

  Kierownictwu oraz członkom zespołu wręczono olbrzymią ilośc medali, dyplomów i odznaczeń.
  Dyrektor, kierownik artystyczny, chórmistrz i dyrygent „Wilii” Renata Brasel wręczyła wiliowcom również przyznane przez kierownictwo zespołu złote, srebrne i brązowe medale. Serdecznie dziękowała członkom zespołu oraz widzom.
  Słowa podzięki i uznania skierowała także do swych koleżanek, dzięki którym „Wilia” wciąż „płynie” i cieszy coraz to nowe pokolenia: Marzeny Suchockiej, kierownika reprezentacyjnej grupy tanecznej, choreografa, Beaty Bużyńskiej, kierownika dziecięcej grupy tanecznej, choreografa, Anna Kijewicz, kierownika kapeli.

   Suita Górnicza należy do „złotego repertuaru” zespołu Fot. Marian Paluszkiewicz
  Suita Górnicza należy do „złotego repertuaru” zespołu Fot. Marian Paluszkiewicz

  Uroczystą galę jubileuszową zakończono odśpiewaniem tradycyjnych „Stu lat” razem z czcigodnymi księżmi, byłymi uczestnikami zespołu — Tadeuszem Jasińskim i Józefem Aszkiełowiczem — którzy złożyli zespołowi gratulacje w imieniu wszystkich księży Wileńszczyzny.
  ***
  Polski Zespół Artystyczny „Wilia” został założony w 1955 roku. Był to Rok Mickiewiczowski. Studenci narodowości polskiej kształcący się na Uniwersytecie Wileńskim i w Instytucie Pedagogicznym (w większości absolwenci „Piątki”) zorganizowali 19 marca wieczór poetycki z udziałem początkujących literatów zrzeszonych przy redakcji dziennika „Czerwony Sztandar”.

   Burzę oklasków wywołali najmłodsi tancerze Fot. Marian Paluszkiewicz
  Burzę oklasków wywołali najmłodsi tancerze Fot. Marian Paluszkiewicz
  24_Wilia_10
  Kierownictwo zespołu pieśni i tańca „Wilia” — od lewej Renata Brasel, Beata Bużyńska, Anna Kijewicz, , Marzena Suchocka Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pierwszy koncert odbył się 8 maja 1955 roku w wypełnionej po brzegi Wielkiej Auli uniwersyteckiej i był przyjęty przez publiczność z ogromną wdzięcznością. Wtedy to po raz pierwszy chór pod dyrekcją Piotra Termiona wykonał m. in. pieśń do słów Adama Mickiewicza „Wilija, naszych strumieni rodzica”, która stała się swoistą wizytówką zespołu.
  „Wilia” wychowała całe pokolenia śpiewaków, tancerzy i muzyków, którzy przyczynili się do powstania oraz kierują do dziś, takimi zespołami jak „Wilenka”, „Prząśniczka”, „Świtezianka”, „Wileńszczyzna”, „Strumyk”, „Zgoda”, „Sto Uśmiechów” i wiele innych.
  Dzisiaj zespół liczy ok. 150 osób, w tym: chór, grupa taneczna, kapela oraz  chór dziecięcy i dziecięca grupa taneczna.
  „Wilia” w ciągu 60 lat istnienia dała ponad 2 tys. koncertów, przez zespół przewinęło się 1 800 osób.
  Życzymy, aby zespół, który pieśnią i tańcem polskim wychował nie jedno pokolenie mieszkańców Ziemi Wileńskiej, nadal swym mistrzostwem cieszył widzów, aby następne jubileusze były tak samo piękne.

  Afisze

  Więcej od autora

  Legitymacja szkolna — wymiar patriotyczny i materialny

  Legitymacja szkolna poświadcza uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów, biletów wstępu do muzeów i parków narodowych na terenie całej Polski. — Dokument ma przede wszystkim ogromny wymiar patriotyczny. Nasi uczniowie poznają Polskę wyjeżdżając w ramach projektów do Warszawy, Krakowa, Poznania,...

  Barokowa dzwonnica otwarta dla zwiedzających

  Dzwonnica jest najwyższym budynkiem na Starówce. Jej wysokość wynosi 68 m. Budowlę wieńczy krzyż 6,2 m wykuty przez wileńskich majstrów. Po pokonaniu 193. autentycznych drewnianych stopni, z tarasu widokowego można oglądać wyjątkową panoramę Wilna. Na znajdujący się na wysokości...

  Norwid — ostatni z wieszczów

  Cyprian Kamil Norwid, jeden z największych polskich poetów XIX wieku, uznawany jest za ostatniego z czterech najwybitniejszych polskich poetów romantycznych. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński zyskali miano narodowych wieszczów, późniejsze pokolenia odkryły Cypriana Norwida. Czytaj więcej: Wilno stało się kolebką polskiego romantyzmu — Być może poświęca się mu nieco mniej uwagi,...

  Na scenie Pohulanki zabrzmiały ponadczasowe przeboje Ordonki

  — Przygotowania do spektaklu trwały około czterech miesięcy. Szczególnie intensywne były ostatnie miesiące. Bardzo czekaliśmy na premierę, przepełniały nas emocje, a nawet odczuwaliśmy pewien stres. Czuliśmy, że już nadszedł czas, by zaprezentować sztukę publiczności — mówi w rozmowie z...