Rośnie poziom bezrobocia

Z nadejściem zimy zmniejsza się popyt na pracowników sezonowych Fot. Marian Paluszkiewicz
Z nadejściem zimy zmniejsza się popyt na pracowników sezonowych Fot. Marian Paluszkiewicz

Terytorialne giełdy pracy na dzień 1 grudnia br. zarejestrowały 151,6 tys. bezrobotnych, co stanowi 8,4 proc. mieszkańców Litwy w wieku produkcyjnym. W listopadzie pracodawcy zarejestrowali 24,3 tys. wolnych miejsc pracy, zaś do terytorialnych giełd pracy zwróciło się 23 tys. bezrobotnych.

W końcu roku, podobnie jak w innych latach, liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób nieznacznie się zwiększyła, ale w porównaniu z okresem z poprzedniego roku jest ich o 8,2 tys. mniej.

Statystycznie poziom bezrobocia wśród mężczyzn pozostaje wyższy. W końcu listopada giełdy pracy zarejestrowały 74,5 tys. bezrobotnych kobiet i 77 tys. mężczyzn. Bezrobocie mężczyzn sięgało 8,6 proc., kobiet — 8,2 proc. 1 grudnia na terytorialnych giełdach pracy zarejestrowano 27,1 tys. bezrobotnych do lat 29. Podobnie jak przed miesiącem, stanowili oni 5 proc. mieszkańców kraju w wieku 16-29 lat.
Najwięcej bezrobotnych z dniem 1 grudnia zarejestrowano w samorządzie ignalińskim (17,0 proc.), łoździejskim (15,4 proc.) i kalwaryjskim (14,9 proc.). Najmniejszy poziom bezrobocia zarejestrowano w Elektrenach (4,5 proc.), Trokach (5,0 proc.), Kretyndze (5,5 proc.). W wielkich miastach Litwy poziom bezrobocia utrzymywał się na mniejszym poziomie niż średniostatystycznie w kraju. Najwięcej bezrobotnych było w Poniewieżu (8,1 proc.), najmniej w Szawlach (5,6 proc.). Największe bezrobocie wśród mężczyzn zarejestrowano w Ignalinie (18,3 proc.) i Łoździejach (16,8 proc.). Najwięcej bezrobotnych w młodym wieku (poniżej 30 lat) zarejestrowano w samorządzie kalwaryjskim (9,2 proc.), najmniej — w Koszedarach (1,9 proc.).

Wraz z końcem roku coraz bardziej staje się odczuwalna sezonowość na rynku pracy — zmniejsza się popyt na pracowników. W listopadzie pracodawcy zgłosili o 4,6 tys. mniej ofert pracy niż w październiku. W związku z tym na giełdzie rejestruje się więcej sezonowych bezrobotnych. Ze zmianą sezonu pracodawcy potrzebowali mniejszej liczby budowlanych i malarzy. Najbardziej potrzebowała robotników w listopadzie branża usług — pracodawcy zgłosili ok. 65 proc. ofert pracy, każde trzecie miejsce z nich — w sferze handlu. Nadal wielkim wzięciem cieszą się zawody kierowców ciężarówek i TIR-ów, specjalistów reklamy i marketingu, kucharzy, kierowców aut osobowych, taksówek i furgonetek, poszukuje się krawcowych, sekretarek, piekarzy i cukierników.
W zimowym okresie nadal cieszy się popularnością przedsiębiorczość indywidualna. Zatrudnienie znalazło 6,2 tys. bezrobotnych, którzy nabyli zezwolenia na prowadzenie działalności. Najczęściej były to zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz handlu, gdyż zwłaszcza ostatnia dziedzina gospodarki w okresie przedświątecznym staje się bardziej intensywna.

Poziom bezrobocia w kraju na początku grudnia wynosił 8,4 proc.  Fot. Marian Paluszkiewicz
Poziom bezrobocia w kraju na początku grudnia wynosił 8,4 proc. Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak poinformowała „Kurier” Vera Voinič, zastępca kierownika solecznickiego oddziału Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy, w samorządzie solecznickim 1 grudnia poziom bezrobocia wynosił 10,9 proc. Zarejestrowano tu 2 248 bezrobotnych: 44,6 proc. kobiet oraz 55,4 proc. mężczyzn.
Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia wśród młodzieży, to w okresie stycznia-listopada 2015 roku na Solecznickiej Giełdzie Pracy zarejestrowano 1 112 bezrobotnych w wieku do 29 lat. Stan na 1 grudnia br. — to 372 bezrobotnych do 29 lat, co stanowi 5,9 proc. od ogólnej liczby bezrobotnych.

— 8 proc. wśród bezrobotnych młodych ludzi stanowi młodzież z wyższym wykształceniem, 45 proc. ma kwalifikacje zawodowe, 47 proc. to pracownicy niewykwalifikowani — przedstawiła dane Vera Voinič. — Od początku 2014 r. jest u nas urzeczywistniana Inicjatywa Gwarancji Młodzieży. Jej celem jest zapewnienie możliwości zatrudnienia, dalszej nauki, odbycia praktyki lub stażu.

Dzięki Inicjatywie Gwarancji Młodzieży w 2015 r.  zatrudnienie znalazło 546 osób w wieku do 29 lat, działalność indywidualną rozpoczęło 238 młodych, 422 uczestniczyło w programie aktywnej polityki na rynku pracy (196 osób wzięło udział w szkoleniach zawodowych, 70 zostało zatrudnionych przy pomocy subsydiów, 48 skierowano do robót publicznych, 44 zatrudniono w ramach zdobywania nowych zawodowych umiejętności, 25 otrzymało subsydia na rozpoczęcie działalności indywidualnej itp.)
Podobnie jak w całej Litwie również w rejonie solecznickim poszukuje się kierowców TIR-ów do przewozów międzynarodowych, budowlanych, traktorzystów, sprzedawców, kucharzy, krawcowych, ślusarzy.
Print