Więcej

  Rośnie poziom bezrobocia

  Czytaj również...

  Z nadejściem zimy zmniejsza się popyt na pracowników sezonowych Fot. Marian Paluszkiewicz
  Z nadejściem zimy zmniejsza się popyt na pracowników sezonowych Fot. Marian Paluszkiewicz

  Terytorialne giełdy pracy na dzień 1 grudnia br. zarejestrowały 151,6 tys. bezrobotnych, co stanowi 8,4 proc. mieszkańców Litwy w wieku produkcyjnym. W listopadzie pracodawcy zarejestrowali 24,3 tys. wolnych miejsc pracy, zaś do terytorialnych giełd pracy zwróciło się 23 tys. bezrobotnych.

  W końcu roku, podobnie jak w innych latach, liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób nieznacznie się zwiększyła, ale w porównaniu z okresem z poprzedniego roku jest ich o 8,2 tys. mniej.

  Statystycznie poziom bezrobocia wśród mężczyzn pozostaje wyższy. W końcu listopada giełdy pracy zarejestrowały 74,5 tys. bezrobotnych kobiet i 77 tys. mężczyzn. Bezrobocie mężczyzn sięgało 8,6 proc., kobiet — 8,2 proc. 1 grudnia na terytorialnych giełdach pracy zarejestrowano 27,1 tys. bezrobotnych do lat 29. Podobnie jak przed miesiącem, stanowili oni 5 proc. mieszkańców kraju w wieku 16-29 lat.
  Najwięcej bezrobotnych z dniem 1 grudnia zarejestrowano w samorządzie ignalińskim (17,0 proc.), łoździejskim (15,4 proc.) i kalwaryjskim (14,9 proc.). Najmniejszy poziom bezrobocia zarejestrowano w Elektrenach (4,5 proc.), Trokach (5,0 proc.), Kretyndze (5,5 proc.). W wielkich miastach Litwy poziom bezrobocia utrzymywał się na mniejszym poziomie niż średniostatystycznie w kraju. Najwięcej bezrobotnych było w Poniewieżu (8,1 proc.), najmniej w Szawlach (5,6 proc.). Największe bezrobocie wśród mężczyzn zarejestrowano w Ignalinie (18,3 proc.) i Łoździejach (16,8 proc.). Najwięcej bezrobotnych w młodym wieku (poniżej 30 lat) zarejestrowano w samorządzie kalwaryjskim (9,2 proc.), najmniej — w Koszedarach (1,9 proc.).

  Wraz z końcem roku coraz bardziej staje się odczuwalna sezonowość na rynku pracy — zmniejsza się popyt na pracowników. W listopadzie pracodawcy zgłosili o 4,6 tys. mniej ofert pracy niż w październiku. W związku z tym na giełdzie rejestruje się więcej sezonowych bezrobotnych. Ze zmianą sezonu pracodawcy potrzebowali mniejszej liczby budowlanych i malarzy. Najbardziej potrzebowała robotników w listopadzie branża usług — pracodawcy zgłosili ok. 65 proc. ofert pracy, każde trzecie miejsce z nich — w sferze handlu. Nadal wielkim wzięciem cieszą się zawody kierowców ciężarówek i TIR-ów, specjalistów reklamy i marketingu, kucharzy, kierowców aut osobowych, taksówek i furgonetek, poszukuje się krawcowych, sekretarek, piekarzy i cukierników.
  W zimowym okresie nadal cieszy się popularnością przedsiębiorczość indywidualna. Zatrudnienie znalazło 6,2 tys. bezrobotnych, którzy nabyli zezwolenia na prowadzenie działalności. Najczęściej były to zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz handlu, gdyż zwłaszcza ostatnia dziedzina gospodarki w okresie przedświątecznym staje się bardziej intensywna.

  Poziom bezrobocia w kraju na początku grudnia wynosił 8,4 proc. Fot. Marian Paluszkiewicz
  Poziom bezrobocia w kraju na początku grudnia wynosił 8,4 proc. Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jak poinformowała „Kurier” Vera Voinič, zastępca kierownika solecznickiego oddziału Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy, w samorządzie solecznickim 1 grudnia poziom bezrobocia wynosił 10,9 proc. Zarejestrowano tu 2 248 bezrobotnych: 44,6 proc. kobiet oraz 55,4 proc. mężczyzn.
  Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia wśród młodzieży, to w okresie stycznia-listopada 2015 roku na Solecznickiej Giełdzie Pracy zarejestrowano 1 112 bezrobotnych w wieku do 29 lat. Stan na 1 grudnia br. — to 372 bezrobotnych do 29 lat, co stanowi 5,9 proc. od ogólnej liczby bezrobotnych.

  — 8 proc. wśród bezrobotnych młodych ludzi stanowi młodzież z wyższym wykształceniem, 45 proc. ma kwalifikacje zawodowe, 47 proc. to pracownicy niewykwalifikowani — przedstawiła dane Vera Voinič. — Od początku 2014 r. jest u nas urzeczywistniana Inicjatywa Gwarancji Młodzieży. Jej celem jest zapewnienie możliwości zatrudnienia, dalszej nauki, odbycia praktyki lub stażu.

  Dzięki Inicjatywie Gwarancji Młodzieży w 2015 r.  zatrudnienie znalazło 546 osób w wieku do 29 lat, działalność indywidualną rozpoczęło 238 młodych, 422 uczestniczyło w programie aktywnej polityki na rynku pracy (196 osób wzięło udział w szkoleniach zawodowych, 70 zostało zatrudnionych przy pomocy subsydiów, 48 skierowano do robót publicznych, 44 zatrudniono w ramach zdobywania nowych zawodowych umiejętności, 25 otrzymało subsydia na rozpoczęcie działalności indywidualnej itp.)
  Podobnie jak w całej Litwie również w rejonie solecznickim poszukuje się kierowców TIR-ów do przewozów międzynarodowych, budowlanych, traktorzystów, sprzedawców, kucharzy, krawcowych, ślusarzy.
  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...