Wyjaśnienie w sprawie plebiscytu Polak Roku 2015

W minionym tygodniu zostały ogłoszone wyniki plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” — Polak Roku 2015.
Jak wiadomo, plebiscyt odbywał się według zmienionych zasad.
Po raz pierwszy Polaka Roku wybierali zarówno Czytelnicy, jak też Kapituła, składająca się ze zwycięzców poprzednich edycji.
Z dziesięciu kandydatów do tego tytułu Czytelnicy oraz Kapituła jednomyślnie wybrali Polaka Roku — to jest czcigodny ksiądz Józef Aszkiełowicz.
Gratulujemy raz jeszcze zwycięzcy oraz wszystkim innym uczestnikom plebiscytu.
Redakcja postanowiła jednak nie publikować kolejności miejsc, jakie w tym plebiscycie zajęli pozostali dostojni kandydaci.
Uważamy, że w trakcie głosowania wybiera się przede wszystkim Polaka Roku.

Pozostałych 9 pretendentów do tytułu to także dostojni przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie.
Ich kandydatury zostały zgłoszone przez Was, Szanowni Czytelnicy, a finałowa dziesiątka kandydatów do tytułu w trakcie głosowania została wybrana przez Kapitułę plebiscytu.
Jednak zwycięzcą plebiscytu może zostać tylko jedna osoba.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” przeprasza więc Szanownych Czytelników za niewyjaśnianie tej sprawy w dniu ogłoszenia wyników plebiscytu.

Redakcja