Ku uwadze małych i średnich przedsiębiorców rejonu wileńskiego

Samorząd Rejonu Wileńskiego udziela wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do składania podań o wsparcie z Funduszu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego.

Więcej informacji na temat form, priorytetów, zasad, warunków i trybu udzielania wsparcia dla podmiotów małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć w Regulaminie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zatwierdzonym uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-9 dn. 30 stycznia 2015 r. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z doradczynią mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandrą Černiauskienė, tel. (8 5) 275 19 52, kom. 868337182.

Małe i średnie przedsiębiorstwa – to bardzo małe przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne, które, zgodnie z prawem prowadzą działalność gospodarczo – handlową (w tym prowadzoną na podstawie Świadectwa o działalności lub Zaświadczenia stałego mieszkańca Litwy o działalności indywidualnej), rolnicy, władze publiczne i związane z nimi struktury gospodarcze, działające na terenie Samorządu.
Samorząd Rejonu Wileńskiego jest otwarty na propozycje Państwa i czeka na wzajemną współpracę.