Więcej

  Ku uwadze małych i średnich przedsiębiorców rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego udziela wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do składania podań o wsparcie z Funduszu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego.

  Więcej informacji na temat form, priorytetów, zasad, warunków i trybu udzielania wsparcia dla podmiotów małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć w Regulaminie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zatwierdzonym uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-9 dn. 30 stycznia 2015 r. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z doradczynią mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandrą Černiauskienė, tel. (8 5) 275 19 52, kom. 868337182.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa – to bardzo małe przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne, które, zgodnie z prawem prowadzą działalność gospodarczo – handlową (w tym prowadzoną na podstawie Świadectwa o działalności lub Zaświadczenia stałego mieszkańca Litwy o działalności indywidualnej), rolnicy, władze publiczne i związane z nimi struktury gospodarcze, działające na terenie Samorządu.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest otwarty na propozycje Państwa i czeka na wzajemną współpracę.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...