Oświadczenie Polskiej Frakcji Związku Wolności Litwy ws. strajku nauczycieli

logoPolska Frakcja Związku Wolności Litwy popiera prawo nauczycieli do strajkowania, jako jedno z podstawowych praw zbiorowych, a także wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec sugestii przedstawicieli władz naszego kraju, jakoby strajk miał być inspirowany przez państwa zewnętrzne.

W całości popieramy postulaty pedagogów, takie jak:
* Przywrócenie koszyczka ucznia sprzed 1 stycznia 2009 r. do 1 093 euro. Obecnie koszyczek wynosi 1 014 euro.
* Zwiększenie wynagrodzeń wychowawcom przedszkoli – od 1 września 2016 r. zwiększenie współczynnika o 5 proc., od 1 stycznia 2017 – jeszcze o 10 proc., tak by wyrównać je z wynagrodzeniem nauczycieli w placówkach ogólnokształcących. Żąda się zwiększenia liczby godzin niekontaktowych (przeznaczonych do wypełniania dokumentacji, przygotowania programów itd.) od 3 do 6 godzin tygodniowo.
* Zniesienie „nożyc” współczynników wynagrodzeń od 1 września 2016 r. z zachowaniem ich maksymalnej granicy, tak by nauczyciele posiadający te same kwalifikacje otrzymali jednakowe wynagrodzenie.
* Zmniejszenie liczby dzieci i uczniów w grupach i klasach: w przedszkolach w grupach 1,5-3-latków do 10 osób, 3-7-latków – do 15 osób;
w szkołach w 1-4 klasie — do 22, w 5-12 kl. — do 25.
***
Przypominamy także o potrzebie przywrócenia mniejszych wymagań względem liczby dzieci potrzebnych do skompletowania klas w szkołach mniejszości narodowych, zniesionych za kadencji ministra oświaty Gintarasa Steponavičiusa, a także cofnięcia innych szkodliwych dla wszystkich szkół, jak również krzywdzących mniejszości narodowe decyzji z tamtego okresu.

Polska Frakcja Związku Wolności Litwy