Więcej

  Inicjatywy AWPL skierowane na pomoc najsłabszym

  Czytaj również...

  08_marzec_Tomaszewski
  AWPL na wiosennej sesji zgłasza pakiet poprawek do ustaw mających na celu poprawę jakości życia młodych rodzin i seniorów Fot. Marian Paluszkiewicz

  Propozycje programowe frakcji AWPL na wiosennej sesji mające na celu polepszenie poziomu życia obywateli zaprezentowali lider partii AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski oraz przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė.
  — Nasze propozycje są spowodowane korzystną sytuacją gospodarczą na Litwie: ogólnym wzrostem gospodarczym, co potwierdzają dane statystyczne, wzrostem produktu krajowego brutto. Na tym tle każdy pracujący obywatel tylko nieznacznie odczuwa wzrost własnego dobrobytu, będąc tymczasem dla państwa źródłem czystego dochodu — mówiła posłanka Rita Tamašunienė.

  Pakiet propozycji obejmuje wszystkie najsłabsze grupy społeczne na Litwie. To dzieci, młode rodziny i seniorzy. Zostały przygotowane projekty poprawek do ustaw. Największym projektem jest propozycja nowelizacji ustawy o zasiłkach dla dzieci, który ma na celu poprawę sytuacji demograficznej, wspieranie polityki prorodzinnej i zachętę do posiadania większej liczby dzieci.
  — Wiadomo, że na Litwie jest szczególnie niski poziom demograficzny, mała liczba urodzeń dzieci. Wychowanie dziecka staje się dla młodej rodziny luksusem. Dlatego proponujemy przeznaczyć na wychowanie dzieci zasiłek w wysokości 120 euro miesięcznie, na drugie i każde kolejne dziecko. Jest to namacalne wsparcie, dzięki któremu mama będzie mogła poświęcić czas na wychowanie dziecka w domu, przeznaczyć więcej środków na potrzeby dzieci — zakomunikowała posłanka.
  Jak zapewniała, projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki wspomnianemu już ogólnemu wzrostowi gospodarczemu oraz planowanemu opodatkowaniu wielkich centrów handlowych i wprowadzeniu tzw. podatku bankowego, które służyłyby do urzeczywistnienia społecznych programów w kraju.
  — Proponujemy również wcielenie w życie projektu Karty Rodziny, która pozwoliłaby rodzinom wielodzietnym (wychowującym troje i więcej dzieci) taniej korzystać z usług i towarów sektora prywatnego i państwowego — poinformowała Rita Tamašunienė.
  Karta „3 plus” dawałaby możliwość zwiedzania teatrów, muzeów, innych placówek kulturalnych, korzystania z usług transportu publicznego ze zniżką. Z takich kart korzystają wielodzietne rodziny w różnych krajach europejskich, m. in. od 2014 r. została ona wprowadzona w Polsce.
  Jeżeli chodzi o seniorów, frakcja AWPL proponuje udoskonalić ustawę o ubezpieczeniu społecznym, której celem byłoby zwiększenie emerytury.
  — Widzimy, że poziom średniej płacy zarobkowej rośnie, a to oznacza, że odpowiednio wzrosną emerytury. Urzeczywistnienie tych projektów zależy od większości i dobrej woli politycznej. Są one aktualne dla naszego państwa i zamierzamy je przedstawić i przedyskutować szerzej na wiosennej sesji — powiedziała Tamašunienė.

  Jak zaznaczył europoseł Waldemar Tomaszewski, w dziedzinie polityki społecznej niewiele dotychczas zrobiono w ciągu ostatnich lat. W porównaniu do naszych sąsiadów, mamy najsłabsze wskaźniki, jeżeli chodzi o wysokość emerytur i wynagrodzeń, a także jakość życia, mimo że poziom gospodarczy jest porównywalny.
  — W sąsiedniej Polsce PKB na jednego mieszkańca wynosi ok. 13 tys. dolarów, u nas podobnie. Jasne, czasami są różne wyliczenia, czasami pomoc unijna jest wliczana, czasami nie, ale oczywiste jest, że poziom gospodarczy jest jednakowy. Tymczasem dochody mieszkańców w Polsce są znacznie wyższe: emerytury są wyższe o ok. 60 proc., a średnie wynagrodzenie wyższe o ok. 40 proc. Przy tym ceny w sklepach są niższe. Stąd powstaje pytanie: jak w tej sytuacji przeżyć, dlaczego wskaźniki gospodarcze w obu krajach są podobne, a dochody ludności tak się różnią? — pytał europoseł.
  Jak mówił, propozycje naprawy sytuacji zostały zgłoszone już w 2012 r., ale z braku dobrej woli politycznej koalicji rządzącej nie udało się ich zrealizować.
  — Proponujemy zwyczajnie wprowadzenie podatku bankowego, by nasze dochody wzrosły, oraz opodatkowanie supermarketów, wprowadzenie dodatkowego podatku od niedzielnego handlu — poinformował Waldemar Tomaszewski.
  Podobnych społecznych nowelizacji ustaw nie zaproponowała żadna z innych partii na Litwie.
  — W Ministerstwie Finansów często się twierdzi, że nie ma pieniędzy. Strajk nauczycieli wykazał, że pieniądze dla nauczycieli są. W swoim czasie znalazły się też 300 mln euro na obronę kraju. Na potrzebę realizacji naszego projektu potrzebna jest ogromna suma, około 300 mln euro. Czy jest to możliwe? W przypadku 300 mln euro na obronę kraju było to możliwe nawet w środku roku budżetowego, potrzebna jest tylko dobra wola polityków — uważa europoseł.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...